Ansøgning om numre og koder

Krav til indhold i ansøgningen

Ansøgning om tildeling af nummerressourcer kan sendes til tele@ens.dk.

Energistyrelsen har brug for følgende oplysninger for at kunne behandle ansøgningen. (En detaljeret gennemgang af processen og reglerne vedrørende tildeling af nummerressourcer er tilgængelig i nummervejledningen, der dog for øjeblikket kan ikke tilgås, da den er under revision.)

Navn, adresse og CVR-nummer

Angiv ansøgerens (teleudbyderens) navn og CVR-nummer eller SE-nummer, hvis ansøger er en udenlandsk virksomhed.

Kontaktoplysninger

Angiv en ansvarlig kontaktperson inkl. telefonnummer og direkte telefonnummer, e-mail adresse og eventuelt faxnummer. Kontaktpersonen offentliggøres på Energistyrelsens adresseliste over kontakter for spørgsmål vedrørende nummerforhold.

Tjenestens indhold

Beskriv tjenesten, som de ansøgte nummerressourcer skal anvendes til, fx mobilkommunikation eller fastnetkommunikation.

Tildelingsdato

Angiv dato for ønsket tildeling. Den ønskede dato for tildeling kan ikke være senere end 3 måneder efter ansøgningspunktet. Vær opmærksom på, at Energistyrelsen opkræver nummerafgift for hvert kvartal nummerressourcer har været tildelt. Det vil sige, hvis en nummerserie tildeles den 1. december, opkræves nummerafgift for hele 4. kvartal.

Prognose og effektiv udnyttelse

For at sikre en effektiv udnyttelse af de begrænsede nummerressourcer, skal ansøger oplyse

  1. Hvor mange nummerserier ansøgeren forventer at have brug for pr. år de kommende tre år (angives ikke ved ansøgning om kortnumre, koder eller adresser).
  2. Hvor mange nummerressourcer ansøgeren allerede har fået tildelt på ansøgningstidspunktet.
  3. Hvor mange ledige nummerressourcer ansøgeren har på ansøgningstidspunktet, herunder om ansøgeren råder over ledige nummerserier af 10.000 numre.

En ansøgning om tildeling af nummerserier kan blive afvist, hvis ansøgeren ikke har brugt 60 pct. af ansøgerens tidligere tildelte nummerserier af den ansøgte type. Dvs. at en ansøger, der eksempelvis har fået tildelt 100.000 mobilnumre, skal sandsynliggøre at have brugt 60.000 mobilnumre ud af de 100.000 mobilnumre, før der kan ansøges om nye mobilnummerserier. Det betyder ikke, at en ansøger skal have brugt 60 pct. af hver enkelt nummerserie, før der kan ansøges om nye nummerserier.

Specifik nummerressource

Angiv hvilke specifikke nummerressourcer, der ansøges om, fx konkrete nummerserier eller koder. Energistyrelsen opdaterer løbende lister over tildelte og ledige nummerressourcer.

 

Ansøgning om kortnumre og numre til datakommunikation

For ansøgninger om 3-cifrede eller 4-cifrede kortnumre (nummerbekendtgørelsens §§ 15 og 18) skal der afgives oplysninger om ansøgeren som beskrevet ovenfor. Derudover skal der oplyses om følgende.

  1. Hvilken tjeneste kortnummeret skal anvendes til.
  2. Hvor mange, der vil have adgang til tjenesten.
  3. Hvor stor en del af befolkningen, der er målgruppe for tjenesten.
  4. Hvor hyppigt tjenesten forventes at blive anvendt.

For ansøgninger om numre til brug for datakommunikation (nummerbekendtgørelsens § 24) samt for intern nummerering, adressering og identifikation skal afgives oplysninger om ansøgeren som beskrevet ovenfor samt oplyses om fysisk adresse for implementering.

Energistyrelsen opkræver en årlig nummerafgift for tildelte nummerressourcer.

Find nummerafgifterne her.

 

Kontakt

Lars Kodahl Bendtsen
Fuldmægtig (+45) 3392 7546
Mere om Numre