Nummerlister

Disponering af den danske nummerplan

Nummerplanen viser den nummerering, der anvendes i abonnentgrænsefladen ved slutbrugernes adgang til telenettene under landekode 45. Den aktuelle disponering af den nationale nummerplan fremgår af nummerlisten nedenfor.

Energistyrelsen disponerer over den samlede danske nummerplan inden for de rammer, som er fastsat i § 21 i teleloven.

Nummerlisten

I nummerlisten kan du se, hvilke udbydere der er tildelt, hvilke numre fra den nationale nummerplan. Samtidig kan du se, hvilke numre der er ledige, og hvilke der holdes som reserve.

Nummerliste (excel-ark)

Opdateret 16.05.2019

Adresseliste over udbydere, der er tildelt nummerressourcer

Denne liste indeholder en række kontaktoplysninger til de udbydere, der er tildelt nummerressourcer.

Adresselisten (excel-ark)

Opdateret 17.01.2019

Lister over specielle numre og koder

Energistyrelsen tildeler numre og adresser, der bruges mellem de enkelte telenet.

Nedenfor ses den aktuelle fordeling af de forskellige nummer- og adresseressourcer, som Danmark har fået tildelt af ITU. Listerne er tilgængelige som Excel-regneark:

116-numre
(opdateret 19.03.2016)

National Signaling Point Codes
(NSPC-koder) (opdateret 20.03.2019)

International Signalling Point Codes
(ISPC-koder) (opdateret 24.05.2018)

Mobile Network Codes
(MNC-koder) (opdateret 12.11.2018)

M2M-numre
(opdateret 15.02.2019)

Data Network Identification Codes
(DNIC-koder) (opdateret 04.02.2013)

Issuer Identification Numbers
(IIN-numre) (opdateret 03.01.2018)

Administrative Management Domains
(ADMD-adresser) (opdateret 14.09.2016)

Telexnumre
(opdateret 17.08.2009)

Ændringslister

Ændringslisterne viser de seneste tildelinger, tilbageleveringer, tilbagekaldelser m.m. sorteret kronologisk.

Listerne er opdelt efter emne og er tilgængelige som pdf-dokument.

Nummerlisten
(opdateret 16.05.2019)

Servicenumre
(opdateret 13.04.2018)

Kortnumre til datakommunikation
(opdateret 13.04.2018)

Operatørforvalgskoder
(opdateret 15.02.2019)

116-numre
(opdateret 04.02.2013)

NSPC-koder
(opdateret 17.01.2019)

ISPC-Koder
(opdateret 03.03.2017)

MNC-numre
(opdateret 12.11.2018)

M2M-numre
(opdateret 15.02.2019)

DNIC-koder
(opdateret 04.02.2013)

IIN-numre
(opdateret 03.01.2018)

ADMD-adresser
(opdateret 27.01.2015)

Kontakt

Lars Kodahl Bendtsen
Fuldmægtig (+45) 3392 7546
Lisbeth Karin Lindberg Hansen
AC-medarbejder (+45) 3392 7561
Mere om Numre