Nummerportabilitet

Teleloven bestemmer, at, man kan flytte (portere) sit telefonnummer med sig fra et teleselskab til et andet. Portering af numre kan, såfremt det nye teleselskab er parat til det, ske på kun én arbejdsdag.

Formålet med denne regel er at sikre, at du kan skifte teleselskab hurtigt og beholde dit telefonnummer.

Hvad har du ret til?

Porteringen kan først ske, når dit abonnementet hos det teleselskab, du ønsker at flytte dit nummer til, er trådt i kraft. Dit nye selskab er således forpligtet til at sikre, at abonnementet og nummeret er aktiveret inden for fristen på én arbejdsdag. Én dag betyder inden afslutningen af næste arbejdsdag, og fristen begynder, når dit nuværende selskab har modtaget anmodningen fra dit nye selskab.

Du skal således ikke afvente udløbet af en eventuel bindingsperiode eller et opsigelsesvarsel, før du kan få dit nummer porteret. Du skal imidlertid være opmærksom på, at betalingsforpligtelsen i forhold til bindingsperioden eller opsigelsesvarslet stadig består, selvom du får dit nummer porteret, og at du således i en periode risikerer at skulle betale for to abonnementer samtidigt.

Mulighed for individuel porteringsdato

Reglen hindrer ikke, at du kan aftale en anden porteringsdato med dit nye teleselskab. Dette kan være relevant, hvis et større antal numre skal porteres, og hvor det kan være vanskeligt at få numrene aktiveret hos det nye teleselskab inden for en frist på én arbejdsdag - eksempelvis på grund af at der skal foretages visse tekniske tilpasninger hos dig.

Hvis du ikke ønsker at betale dobbeltabonnement i en eventuel bindingsperiode eller under et opsigelsesvarsel, kan det også være relevant at aftale en individuel porteringsdato.

ISDN-abonnement

Hvis du har et ISDN-abonnement, skal du være opmærksom på, at dit abonnement indeholder to eller flere numre. Det bør fremgå af dit abonnement, om du kan flytte numrene enkeltvist, eller om alle numrene skal flyttes samtidigt, hvis du ønsker at skifte teleselskab.

Kompensation ved forsinket portering

De nye regler sikrer også, at du har ret til en rimelig kompensation fra teleselskabet i forbindelse med forsinket portering eller misbrug af portering. Det er teleselskaberne, der skal fastlægge en rimelig kompensation, og det skal fremgå af det enkelte selskabs abonnementsvilkår, hvor meget du har ret til som kompensation.

Hvis du ikke er tilfreds med størrelsen af din kompensation, kan du klage til Teleankenævnet. Hvornår og hvordan du kan klage fremgår af Teleankenævnets hjemmeside.

Porteringsprocessen

Processen med portering af abonnentnumre varetages af branchen. Det foregår på den måde, at en slutbruger henvender sig til den udbyder, som du ønsker at flytte til. Den nye udbyder vil herefter igangsætte en nummerporteringsproces og på vegne af dig opsige abonnementet med din gamle udbyder.

Det er vigtigt, at du ikke selv opsiger aftaleforholdet med din gamle udbyder, inden nummerporteringen er sat i gang, da du kort tid efter opsigelsen af abonnementsforholdet mister retten til nummeret - og derfor ikke efterfølgende kan flytte det til en ny udbyder. Du kan som slutbruger bevare retten til at portere dit abonnentnummer i mindst en måned efter, at du har opsagt dit abonnement. Herefter har du ikke længere råderet over abonnentnummeret.

Energistyrelsen er ikke involveret i selve processen med portering af numre, men fører tilsyn med, at reglerne herom overholdes.

Krydsportabilitet

Slutbrugere har ikke krav på at kunne tage deres abonnentnumre med på tværs af fast- og mobilnet (såkaldt krydsportering). Det betyder ikke, at udbyderne ikke må tilbyde tjenester der muliggør krydsportabilitet. Det betyder alene, at de ikke er forpligtede til at tilbyde sådanne tjenester.

Lovgrundlag for portering af numre

Reglerne om nummerportabilitet findes i telelovens §§ 26-29.

Ofte stillede spørgsmål 

Vi har givet svar på en række ofte stillede spørgsmål
 

Kontakt

Matias Find
Fuldmægtig (+45) 3392 6790
Gitte Lüders Hansen
Specialkonsulent (+45) 3392 7565
Mere om Numre