Ofte stillede spørgsmål - Numre

1: Hvad betyder éndagsportering?

Éndagsportering betyder, at du skal have mulighed for at få dit telefonnummer flyttet fra ét selskab til et andet selskab på én dag. Én dag betyder i dette tilfælde inden afslutningen af den næste arbejdsdag, og fristen løber fra det tidspunkt, hvor dit gamle teleselskab modtager anmodningen om at få nummeret flyttet til det nye selskab.

2: Betyder éndagsportering, at jeg kan have et nyt teleselskab i morgen?

I princippet kan du få flyttet dit nummer sådan, at du har samme nummer hos et nyt teleselskab i morgen. Det afhænger dog af, hvornår din aftale med det nye teleselskab løber fra. Du kan tidligst få dit nummer flyttet, når din abonnementsaftale med det nye teleselskab træder i kraft.

3: Kan jeg flytte mit nummer til et andet teleselskab, selvom jeg er underlagt en bindingsperiode eller et opsigelsesvarsel hos mit nuværende teleselskab?

Ja. Du har altid ret til at flytte dit telefonnummer, når du skifter teleselskab. 

Dette gælder også, selvom du er underlagt en bindingsperiode eller et opsigelsesvarsel hos dit gamle teleselskab. Hvis du flytter dit telefonnummer inden ophør af en opsigelses- / bindingsperiode, skal du dog være opmærksom på, at du stadig er forpligtet til at betale abonnement til dit tidligere teleselskab frem til ophør af opsigelses- / bindingsperioden. Du risikerer med andre ord i en periode at skulle betale abonnement m.v. til både dit gamle og dit nye teleselskab. Hvis du er i tvivl, om du er bundet af en bindings- / opsigelsesperiode, kan du rette henvendelse til dit nuværende teleselskab og få oplysning om det.

4: Kan jeg aftale en anden frist for flytning af mit nummer?

Ja. Reglerne udelukker ikke, at du aftaler en individuel dato for flytning af dit nummer med dit nye teleselskab. 

Det kan være relevant, hvis du fx er bundet af dit nuværende abonnement i en bindingsperiode. Så kan du aftale med dit nye selskab, at dit nummer først bliver flyttet, når du er færdig med at betale til dit nuværende selskab.

Det kan også være aktuelt, hvis der er tale om, at der skal flyttes en lang række numre. Det kan være vanskeligt for dit nye selskab at få flyttet mange numre over på én dag.

5: Kan jeg flytte mit nummer, hvis jeg allerede har opsagt mit abonnement?

Nej. Hvis du allerede har opsagt dit abonnement uden samtidig at bede om at få dit nummer flyttet til et andet teleselskab, har du ikke ret til at flytte dit telefonnummer. Hvis du vil beholde retten til dit telefonnummer, skal du derfor sørge for at bede om nummerflytning senest samtidig med opsigelse af dit abonnement. En nummerflytning indebærer som udgangspunkt, at dit nye teleselskab i forbindelse med flytningen af nummeret samtidig opsiger dit abonnement hos dit gamle selskab.

6: Har alle telefonabonnenter ret til éndagsportering af deres telefonnumre?

Ja. Reglerne gælder både for private og for erhvervsdrivende. Abonnenter har altid ret til portering i forbindelse med skift fra et teleselskab til et andet. Der er imidlertid ingen ret til portering ved skift af abonnement eller tjenestetype hos det samme selskab.

7: Skal jeg betale mit gamle teleselskab for at få mit telefonnummer flyttet?

Nej. Dit gamle teleselskab må ikke tage særskilt betaling for at flytte dit telefonnummer til et nyt teleselskab. Hvis du flytter dit telefonnummer inden for en bindings-  / opsigelsesperiode, kan dit teleselskab kræve, at du betaler, hvad du ellers skulle have betalt i abonnement m.v. i løbet af bindings- / opsigelsesperioden, enten som et engangsbeløb eller som en løbende betaling resten af perioden.

8: Hvad er mine rettigheder, hvis mit telefonnummer ikke bliver flyttet på én dag?

Hvis et teleselskab under de her beskrevne omstændigheder ikke flytter dit telefonnummer i løbet af én dag, har du ret til en rimelig kompensation fra teleselskabet. Lovgivningen fastlægger ikke, hvad rimelig kompensation er. Kompensationen fastlægges af selskaberne og fremgår af selskabernes abonnementsvilkår.

9: Hvor meget får jeg så i kompensation?

Det skal fremgå af dine abonnementsvilkår. Det enkelte teleselskab definerer selv, hvad der er en rimelig kompensation, og er forpligtet til at lade dette fremgå af abonnementsvilkårene.

10: Kan jeg klage, hvis jeg ikke mener, at den kompensation, jeg har fået, er rimelig?

Ja. Hvis du er forbruger, kan du klage til Teleankenævnet over manglende eller urimelig kompensation i forbindelse med forsinket portering eller misbrug af portering. I særlige tilfælde vil du også kunne klage, hvis du er erhvervsdrivende. Hvornår og hvordan du kan klage, fremgår af Teleankenævnets hjemmeside. Du kan dog altid indbringe en sådan sag for domstolene.

11: Hvem kan jeg henvende mig til, hvis mit nummer ikke bliver flyttet på én dag?

Pligten til at flytte et nummer på én dag er ubetinget. Du kan derfor rette henvendelse til Energistyrelsen, hvis du har aftalt med dit teleselskab, at du skal have dit nummer flyttet på én dag, og dette ikke sker. Energistyrelsen vil herefter skrive til dit gamle og nye selskab og bede om en begrundelse for, hvorfor dit nummer ikke er blevet flyttet på én dag. Du bør dog være opmærksom på, om der er aftalt en individuel dato for flytning af dit nummer.

Kontakt

Matias Find
Fuldmægtig (+45) 3392 6790
Gitte Lüders Hansen
Specialkonsulent (+45) 3392 7565
Mere om Numre