Information til borgerne

Information til borgerne

Roaming-reglerne kort

International roaming er, når du med din mobiltelefon med et dansk SIM-kort går på et net i udlandet og derved anvender en udenlandsk udbyders net til for eksempel at ringe, sende sms’er eller gå på internettet.

Roaming-reglerne indebærer, at roaming-afgifterne for forbrugerne er afskaffet, og at du kan anvende din mobil i andre EU-lande som derhjemme (”Roam-Like-At-Home”).

Dette indebærer, at du skal betale dine sædvanlige mobiltakster for opkald, sms og data, når du anvender mobiltelefonen i et andet EU-land. Men det betyder ikke, at du kan surfe, så meget som du vil, eller at det altid er ”gratis” at bruge telefonen i EU. De nye regler indeholder nemlig en række begrænsninger. Nedenfor kan du læse mere om, hvad de nye regler indebærer – se mere under spørgsmål og svar.

Grænse for dataforbrug i EU

Udbyderne har ret til at sætte en grænse for, hvor meget data, der kan anvendes i udlandet (”fair use”). Hvis du for eksempel har ubegrænset data i dit abonnement, kan du ikke forvente at have lov til at bruge så meget data i udlandet. Udbyderen vil typisk fastsætte en grænse for dit dataforbrug i udlandet.
Hvis du anvender mere data en den fastsatte grænse, har udbyderen mulighed for at opkræve et ekstra tillæg. Kontrollér med din udbyder, hvilke grænser der gælder for dit abonnement.

Men hvor meget data skal din udbyder som minimum tilbyde dig at forbruge i andre EU-lande? 
Dette afhænger af prisen for dit mobilabonnement, ekskl. fx musik- og filmtjenester, avisabonnementer og e-bogstjenester, og det gældende engrosprisloft. Læs mere under information til udbydere 

Krav om rimeligt forbrug

Udgangspunktet er, at det ikke skal koste mere end derhjemme at ringe, sms’e eller bruge data, når du er i et andet EU-land. Udbyderne kan dog begrænse mængden af tjenester, som du kan anvende til den samme pris som derhjemme, hvis der er en risiko for misbrug eller unormal brug. Det skal fx ikke kunne betale sig at tegne et abonnement i et andet land end det land, du bor i permanent. 

Hvis størstedelen af dit mobilforbrug i løbet af en periode på fire måneder anvendes i et andet EU-land, og hvis du opholder dig i et andet EU-land i det meste af denne periode og bruger dit nationale abonnement, har din udbyder mulighed for at opkræve et tillæg. Det kan være nødvendigt at dokumentere for eksempel studieophold for at kunne tegne et abonnement i et andet land end det, du har permanent tilknytning til i.

Hvis du har planer om at opholde dig i udlandet i længere tid, bør du kontakte din udbyder for at få oplysninger om, hvad der gælder.

Intet krav om roaming i andre lande

Mobiludbyderne er ikke forpligtet til at tilbyde roaming i deres abonnementer. De nye regler indebærer alene, at hvis din udbyder tilbyder roaming i andre EU-lande, skal det som udgangspunkt være uden ekstra omkostninger for dig.

Forbuddet mod at opkræve ekstra tillæg for roaming betyder, at du typisk ikke længere vil kunne aktivere eller tilkøbe roaming til et abonnement, hvis du gerne vil kunne bruge mobiltelefonen på ferien. Du vil i stedet skulle skifte til et abonnement, der inkluderer roaming.

Husk derfor at tjekke dit mobilabonnement inden du rejser for at sikre, at du kan anvende din mobiltelefon på rejser i udlandet. Spørg evt. din udbyder, om du har mulighed for at bruge din mobiltelefon i udlandet.

Tilladelse til at opkræve ekstra tillæg

En udbyder kan også få tilladelse til at opkræve et tillæg for roaming-tjenester, hvis udbyderen har et tab på grund af roaming. Udbyderen kan derefter ansøge Energistyrelsen om at få lov til at opkræve et tillæg for at få dækket dets omkostninger for de roaming-tjenester, som tilbydes, når kunderne bruger mobile tjenester i udlandet.

Prisloft på datatrafik

Du er fortsat beskyttet mod store regninger for datatrafik, da teleselskaberne fortsat automatisk skal spærre for dataforbruget, når dataregningen er på ca. 465 kroner. Når du har opbrugt 80 % af loftet for dataforbrug, det vil sige ca. 372 kroner, vil du få tilsendt en sms, der gør dig opmærksom på, at loftet snart er nået.

Når loftet er nået, bliver muligheden for at hente data lukket, medmindre du indgår en aftale med din teleudbyder om et højere forbrug. Teleselskaberne vil fortsat være forpligtet til at afregne opkald pr. sekund efter det første halve minut.

Dit teleselskab er også fortsat forpligtet til at informere dig om priserne for at foretage og modtage opkald og sende sms, når du krydser grænser inden for EU. Informationen er gratis og skal gives automatisk via sms medmindre, du aktivt har meddelt dit teleselskab, at du ikke ønsker at modtage disse oplysninger.

Uden for EU bliver loftet på de 465 kroner også aktiveret, så du hurtigt bliver opmærksom på, hvis du er i gang med at roame i et meget dyrt land. Selskabernes skal informere deres kunder om priser for sende sms-beskeder, når kunderne forlader det land, hvor udbyderen hører hjemme. Dette gælder også ved rejser uden for EU.

Hvilke lande er omfattet?

Reglerne gælder i samtlige EU-lande. Dvs. i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Herudover gælder forordningen i de tre EØS-lande – Norge, Island og Liechtenstein.

Spørgsmål og svar

1. Hvad indebærer de nye regler for roaming? Hvad er Roam-Like-at-Home?

De nye regler for roaming indebærer, at din udbyder fra og med den 15. juni 2017 ikke længere må opkræve ekstra tillæg, når du rejser og bruger din mobiltelefon inden for EU. Således skal du som udgangspunkt kunne anvende hele dit hjemlige abonnement i andre EU-lande, og betale dine sædvanlige mobiltakster for opkald, sms og data, når du anvender mobiltelefonen i et andet EU-land med forbehold for en eventuel grænse for rimeligt forbrug på data (se mere herom under spørgsmål 6). Dette indebærer, at hvis du befinder dig i et andet EU/EØS-land (fx Spanien) og foretager et opkald til et andet EU/EØS-land (fx Frankrig eller Danmark), skal du som udgangspunkt betale den samme pris som et hjemligt indenlandsk opkald.

2. Gør reglerne det billigere at ringe eller sende sms fra Danmark til andre EU-lande?

Nej, reguleringen af roaming i EU gælder kun, når man roamer i et andet EU-land. Reglerne gælder dermed ikke, når man befinder sig hjemme og ringer eller sms’er til udlandet.

3. Kan jeg efter reglerne anvende mit mobilabonnement i alle EU-lande?

Det er op til udbyderne selv at bestemme, om de vil tilbyde roaming i deres abonnementer og i så fald hvilke lande de vil tilbyde roaming i. Således må udbyderne gerne tilbyde mobilabonnementer, der fx alene indeholder mulighed for roaming i de skandinaviske lande, men ikke i resten af EU/EØS.

Derfor bør du tjekke, hvilke lande dit mobilabonnement giver dig mulighed for at roame i til hjemlige priser, inden du tager ud og rejser i udlandet.

4. Kan jeg efter reglerne både ringe, sms’e og bruge data i andre EU-lande?

Det er op til udbyderne selv at bestemme om de vil tilbyde roaming i deres abonnementer og i så fald hvilke tjenester du skal kunne anvende i udlandet. Således må udbyderne gerne tilbyde mobilabonnementer, der fx alene giver mulighed for at ringe og sms’e i udlandet, men ikke giver mulighed for at anvende data.

Derfor bør du tjekke, hvilke tjenester dit mobilabonnement giver dig mulighed for at anvende til hjemlige priser, inde du tager ud og rejser i udlandet.

5. Kan udbyderne begrænse mit forbrug på rejser i andre EU-lande?

Ifølge reglerne for roaming har udbyderne ret til at sætte en grænse for, hvor meget data, der kan anvendes i udlandet. Det betyder, at du ikke nødvendigvis kan anvende hele den mængde data, du samlet set har til rådighed i dit abonnement, når du rejser i andre EU-lande.

Hvis du anvender mere data en den fastsatte grænse, har udbyderen mulighed for at opkræve et ekstra tillæg. Kontrollér med din udbyder, hvilke grænser der gælder for dit abonnement.

6. Hvordan er jeg stillet, når mit dataforbrug på rejser i andre EU-lande, når grænsen for rimeligt forbrug (”fair use”)?

I henhold til reglerne for roaming skal du kunne anvende hele dit hjemlige abonnement i andre EU-lande, med forbehold for en eventuel grænse for rimeligt forbrug (”fair use”-grænse) på data. Dette indebærer, at du skal kunne anvende abonnementet efter, at en eventuel ”fair use”-grænse er nået, og der fortsat er mængder tilbage i dit abonnement at forbruge. Ved forbrug udover ”fair use”-grænsen, og indtil abonnementets samlede forbrugsgrænse er nået, kan din udbyder pålægge et tillæg svarende til det til enhver tid gældende engrosprisloft for data, som du finder her.

Som alternativ hertil kan din udbyder vælge at tilbyde forbrugspakker med på forhånd inkluderet datamængde (top-ups), som du kan tilkøbe, hver gang du har opbrugt en tilkøbt forbrugspakke.

7. Hvad sker der, hvis jeg har opbrugt hele indholdet i min abonnementspakke?

Hvis du har brugt hele indholdet af dit mobilabonnement, gælder de nationale vilkår, der er tilknyttet abonnementet. Se mere herom i dine abonnementsvilkår.

Dette kan for eksempel indebære forbrugsafregning for yderligere forbrug, nedsættelse af hastigheden for data, eller at muligheden for data helt lukkes. 

Derudover kan din udbyder samtidig vælge at pålægge et tillæg for dit yderligere forbrug udover grænsen for rimeligt forbrug (se spørgsmål 7). Prisen for tillægget må ikke overstige de til enhver tid gældende engrosprislofter, der fremgår af roaming-forordningen. Se mere herom her.

Således kan du risikere at skulle betale to typer af tillæg for yderligere forbrug udover pakkens indhold.

8. Kan jeg købe et mobilabonnement, der kun kan anvendes i Danmark og ikke i udlandet?

Udbyderne er i henhold til reglerne for roaming ikke forpligtet til at tilbyde mobilabonnementer, der kan anvendes i udlandet. Derfor kan udbyderne vælge at tilbyde rent nationale abonnementer, som er spærret for forbrug i udlandet.

9. Hvornår må min udbyder alligevel tage et tillæg, når jeg roamer?

Din udbyder vil generelt kunne opkræve et roaming-tillæg, hvis du ikke overholder reglerne om rimeligt forbrug (”fair use”). Det kan for eksempel være, hvis du har et væsentligt højere forbrug i udlandet end derhjemme, eller tilbringer størstedelen af din tid i udlandet. Det er dog din udbyder, der skal bevise dette. Din udbyder skal i så fald varsle dette over dig og kan kun opkræve roaming-tillægget, så længe dit forbrug er i strid med reglerne.

Din udbyder vil også kunne opkræve et roaming-tillæg ud fra forretningsmæssige årsager. Dette kræver dog, at din udbyder efter en ansøgning til Energistyrelsen har fået tilladelse til det.

I begge situationer kan roaming-tillægget højst udgøre de engrosprislofter, der fastsættes i roaming-forordningen.

10. Hvad sker der, hvis min udbyder mener, at jeg misbruger reglerne?

Hvis din udbyder mener, at du ikke overholder reglerne om rimeligt forbrug af roaming-tjenester, kan din udbyder opkræve et tillæg svarende til de gældende engrosprislofter (læs mere herom her).

I de tilfælde, hvor din udbyder kan bevise, at du har videresolgt SIM-kort til personer, der ikke har bopæl eller stabile tilhørsforhold til fx Danmark, kan din udbyder for eksempel vælge at lukke for abonnementet.

Abonnementsvilkårene skal i forbindelse med kravene om rimeligt forbrug indeholde en gennemsigtig, simpel og effektiv klageadgang for dig som kunde.

11. Hvordan er jeg stillet, når jeg modtager et opkald i udlandet inden for EU?

Hvis du har et abonnement, der kan benyttes inden for EU, skal du have mulighed for at anvende din mobil i andre EU-lande på samme måde, som du anvender den i Danmark. Det betyder, at du som udgangspunkt er underlagt de samme vilkår for brug af mobil i udlandet, som du er i Danmark.

Hvis du fx ikke afregnes for modtagne opkald i Danmark, skal du heller ikke afregnes for modtagne opkald i andre EU-lande.

 

12. Hvordan klager jeg?

Hvis du som kunde er uenig med din udbyder i konkrete spørgsmål, der udspringer af din aftale med udbyderen, kan du klage til Teleankenævnet. Din klage kan fx dreje sig om størrelsen af din telefonregning, herunder din udbyders pålæggelse af roaming-tillæg, eller opsigelse af dit abonnement.

Du skal dog først have klaget forgæves skriftligt til dit teleselskab, før du kan klage til Teleankenævnet.

Det er ligeledes en forudsætning for at klage, at du kan gøre dit krav op i penge. Du kan altså ikke klage til Teleankenævnet, blot fordi du føler dig dårligt behandlet af dit teleselskab og vil have nævnet til at tildele selskabet en irettesættelse.

Se mere på http://teleanke.dk/

Daniel Gonn
Specialkonsulent (+45) 3392 6860
Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600