Tilsyn med international roaming

Ifølge bekendtgørelse nr. 324 af 31. marts 2016 om adgang til det åbne internet og international roaming fører Energistyrelsen tilsyn med udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters overholdelse af roamingforordningen. Styrelsen kan meddele påbud om overholdelse af forordningens bestemmelser og pålægge tvangsbøder. Energistyrelsens afgørelser kan påklages til Teleklagenævnet.

Energistyrelsen fører således et generelt tilsyn med teleselskabernes overholdelse af reglerne. Energistyrelsen kan tage sager op af egen drift, eller på baggrund af en anmeldelse fra et andet selskab, en kunde eller tilsvarende.

Tilsynet omfatter ikke stillingtagen til konkrete klager fra forbrugere over et selskab, herunder regningsklager eller lignende. Sådanne klager kan indgå i styrelsens vurderinger, men vil blive henvist til behandling i Teleankenævnet.

Hvis du som kunde er uenig med din udbyder i konkrete spørgsmål, der udspringer af din aftale med udbyderen, kan du klage til Teleankenævnet. Din klage kan fx dreje sig om størrelsen af din telefonregning, herunder din udbyders pålæggelse af roamingtillæg, eller opsigelse af dit abonnement.

Du skal dog først have klaget forgæves skriftligt til dit teleselskab, før du kan klage til Teleankenævnet.

Det er ligeledes en forudsætning for at klage, at du kan gøre dit krav op i penge. Du kan altså ikke klage til Teleankenævnet, blot fordi du føler dig dårligt behandlet af dit teleselskab og vil have nævnet til at tildele selskabet en irettesættelse.

Se mere på Teleankenævnets hjemmeside.

 

Anders Lønvig
Chefkonsulent (+45) 3392 6848

Spørgsmål til de økonomiske nøgletal

Daniel Gonn
Specialkonsulent (+45) 3392 6860

Spørgsmål til de økonomiske nøgletal

Spørgsmål til de økonomiske nøgletal