Undersøgelse af antennekvalitet

Stor forskel på antennekvaliteten i mobiltelefoner

Aalborg Universitet har undersøgt antennekvaliteten på de 26 mest populære mobiltelefoner og 4 tablets i Norden for Energistyrelsen og telemyndighederne i Norge, Sverige og Finland samt Teleindustrien med støtte fra Nordisk Ministerråd.

Undersøgelsen viser, at den oplevede mobildækning afhænger dels af mobilnettets dækning på det sted, man befinder sig og dels af, om mobiltelefonen, man benytter, har gode antenner. Det har også betydning, om der er mange andre mobiltelefoner i brug i det område, man befinder sig i. Mobildækningen kan også påvirkes af signalerne fra de mobilmaster, der ligger tæt på den mobilmast, som man bruger. 

Om en mobiltelefon har en tilstrækkelig god antenne afhænger af brugerens behov og især af to ting: hvor bruger man oftest mobiltelefonen, og hvad bruger man den til. Hvis man især befinder sig i områder med svag mobildækning og mest bruger mobiltelefonen til talekald, har antennekvaliteten stor betydning.

Hent rapporten

Baggrund

Det er undersøgt, om der er forskel på antennekvaliteten, og hvor stor forskellen er. Desuden er det undersøgt, hvor følsomme mobiltelefoner og tablets er i forhold til, hvordan man holder telefonerne. Tidligere undersøgelser fra hhv. 2012 og 2013 viste, at der er stor forskel på mobiltelefonernes antennekvalitet. Mobiltelefoner benyttes i dag mere og mere til data og apps. Derfor er mobiltelefonerne både undersøgt i forbindelse med talekald og data.

Testen

Hvilke mobiltelefoner og tablets er undersøgt?

De nordiske telemyndigheder og Energistyrelsen har blandt andet fra mobilselskaberne fået oplyst, hvilke mobiltelefoner og tablets, der er de mest brugte. På denne baggrund har Energistyrelsen udvalgt 26 mobiltelefoner og 4 tablets.

Telefoner
Apple iPhone 6
Apple iPhone 6S
Apple iPhone 6S Plus
Apple iPhone SE
Samsung Galaxy S7 Edge
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S6 Edge+
Samsung Galaxy S5
Samsung Galaxy J1
Sony Xperia Z3 Compact
Sony Xperia Z5
Sony Xperia Z5 Compact
LG G5
Microsoft Lumia 640
Microsoft Lumia 650
Microsoft Lumia 950
Nexus 6P
Nexus 5X
Huawei P9
Huawei Honor 7
Huawei Y360
Xiaomi Mi5
HTC 10
HTC Desire
Doro Liberto 825
Doro PhoneEasy 530X

 

Tablets
iPad Mini 4
iPad Air 2
Samsung Galaxy Tab S2 9.7
Sony Xperia Z4 Tablet

 

Hvad er målt?

Når man har en telefonsamtale eller bruger sin telefon til Facebook eller Instagram, kræver det, at mobiltelefonen har tilstrækkeligt gode sende- og modtageegenskaber. Modtageegenskaberne har betydning for, hvordan mobiltelefonen modtager signal fra mobilmasterne – om mobiltelefonen kan ”høre” mobilmasten (det er vist som modtagefølsomheden i rapporten og er målt i TIS værdier). Omvendt har mobiltelefonens sendeegenskaber betydning for, om mobilmasten modtager signal fra mobiltelefonen – om mobilmasten kan ”høre” mobiltelefonen (sendestyrken er målt i TRP værdier i rapporten). 

Da vi bruger mobiltelefoner til både telefonsamtaler og data, er der målt på både tale og data i undersøgelsen. For tablets er der kun målt for data.

Til måling af talekald er mobiltelefonerne testet med 2G (GSM) og 3G (UMTS). Der er ikke målt talekald på 4G (LTE), fordi det kun i begrænset omfang er muligt at bruge 4G til tale i dag. Til måling af data er der målt på 3G (UMTS) og 4G (LTE), fordi næsten al databrug sker i disse bånd. 

For talekald er der målt på GSM og UMTS. Der er både målt på mobiltelefonens sende- og modtageegenskaber. For sendeegenskaberne er der målt, når mobiltelefonen holdes i højre henholdsvis venstre hånd for at undersøge håndstillingens betydning. 

På tablets er der målt på 3G og 4G.

De forskellige mobilteknologier bruger flere forskellige frekvensbånd. Derfor er antennekvaliteten målt som anført nedenfor for de enkelte teknologier:

  • 2G - GSM: 900 og 1800 MHz
  • 3G - UMTS: 900 og 2100 MHz
  • 4G - LTE: 800, 1800 og 2600 MHz

Der er målt på mobiltelefonernes modtageegenskaber, når den holdes i højre hånd.

Der er målt på mobiltelefonernes sendeegenskaber, når den holdes i både venstre og højre hånd.

Der er desuden foretaget håndfri målinger på mobiltelefoner og tablets, for at undersøge sende- og modtageegenskaberne, når de ikke påvirkes af hoved/krop/hånd.

Resultater

Tale

Der er stor forskel på mobiltelefonernes antenneegenskaber, når de bruges til talekald. Der er over 10 gange forskel på det mobilsignal, der kræves for at kunne benytte mobiltelefonen.

I rapporten viser tabel 3 og 4 måleresultater over mobiltelefonernes sendeegenskaber, når mobiltelefonen holdes i hhv. højre (tabel 3) og venstre (tabel 4) hånd i forbindelse med et talekald. Resultaterne er sorteret efter målingerne på GSM900 båndet. Hver måling viser, at der er stor forskel mellem de bedste og de dårligste målinger. Der er nogen forskel på sendeegenskaberne, afhængig af om mobiltelefonerne holdes i venstre eller højre hånd under samtalen.

Tabel 10 viser måleresultater over mobiltelefonernes modtageegenskaber, når mobiltelefonen holdes i højre hånd i forbindelse med et talekald. Resultaterne er sorteret efter GSM900 målingerne. Det ses også her, at der er stor forskel mellem de bedste og de dårligste mobiltelefoner.

Data

Der er også forskel på mobiltelefonerne, når de bruges til data, men den er mindre end for talekald. Det betyder, at det ikke har så stor betydning hvilken mobiltelefon, man bruger, når man hovedsageligt overfører data via mobiltelefonen (internet, mails, facebook).

Tabel 5 viser måleresultater over mobiltelefonernes modtageegenskaber, når de benyttes til data. Tabellen er sorteret efter LTE800. Det ses, at der er forskel mellem de bedste og de dårligste målinger, men ikke så stor som for talekald.

Tablets

Der er lille forskel på antennekvaliteten for de undersøgte tablets.

Tabel 7 viser målinger over modtageegenskaber for tablets (data). 

Håndfri

De håndfri målinger viser, at der er lille forskel på målingerne for talekald. Målingerne hvor mobiltelefonerne blev holdt i hånden viste stor forskel på antennekvaliteten. Det betyder, at kroppen/hovedet/hænderne svækker mobilsignalet markant. 

De håndfri målinger er vist i tabel 6 for tablets, og i tabel 8 for mobiltelefoner med talekald og i tabel 9 for data.

Alternativer når mobilnettet er svagt – hvad kan forbrugeren gøre?

Befinder man sig indendørs med svag mobildækning, kan man bruge WiFi calling, hvis man har trådløs netadgang.

Man kan forsøge at begrænse kroppen/hovedet/hænders skyggevirkning på mobilsignalet. Det kan man gøre ved at bruge et headset – gerne et trådløst, hvor mobiltelefonen kan placeres væk fra kroppen.

For nogle mobiltelefoner er der forskel på sende/modtage kvalitet afhængig af, om mobiltelefonen holdes i højre eller venstre hånd. Det er derfor en god ide at prøve sig frem med, hvordan man holder på mobiltelefonen.

Det er også en god ide at spørge ind til antennekvaliteten, når man køber ny mobiltelefon, især hvis der er brug for at bruge mobiltelefonen til talekald i områder med svag mobildækning.

Kontakt

Robert Lindgaard
Chefkonsulent (+45) 3392 6870
Mere om Telefoni