Undersøgelse af antennekvalitet

Stor forskel på antennekvaliteten i mobiltelefoner

Mobiltelefonerne er generelt blevet bedre, men der er fortsat stor forskel på mobiltelefoners antennekvalitet

Aalborg Universitet har i 2018 undersøgt antennekvaliteten på 16 udvalgte mobiltelefoner for Energistyrelsen og Teleindustrien.

Om en mobiltelefon har en tilstrækkelig god antenne afhænger af, hvor man bruger mobiltelefonen, og hvad man bruger den til. Hvis man især befinder sig i områder med svag mobildækning og mest bruger mobiltelefonen til tale, har antennekvaliteten stor betydning.

Hent rapporten

Baggrund

Det er undersøgt, om der er forskel på antennekvaliteten, og hvor stor forskellen er. Desuden er det undersøgt, hvor følsomme mobiltelefoner er i forhold til, hvordan man holder telefonerne. En tidligere undersøgelse fra 2016 viste, at der var stor forskel på mobiltelefonernes antennekvalitet. Mobiltelefoner benyttes i dag mere og mere til data og apps. Derfor er mobiltelefonerne både undersøgt i forhold til tale og data.

Læs Mobile Phone Antenna Performance 2016 

Testen

Hvilke mobiltelefoner og tablets er undersøgt?

De nordiske telemyndigheder og Energistyrelsen har blandt andet fra mobilselskaberne fået oplyst, hvilke mobiltelefoner og tablets, der er de mest brugte. På denne baggrund har Energistyrelsen udvalgt 26 mobiltelefoner og 4 tablets.

Telefoner

Doro 7070

Huawei P10

Huawei P10 lite
Huawei P20 Pro
Huawei P9 lite mini
iPhone 7
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone Xs Max
Nokia 7 plus
OnePlus 6
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9+
Sony Xperia XA2

 

Hvad er målt?

Når man fører en telefonsamtale eller bruger sin telefon til Facebook eller Instagram, kræver det, at mobiltelefonen har adgang til mobilnettet.

Antennen har betydning for, hvordan mobiltelefonen modtager signal fra mobilmasterne – om mobiltelefonen kan ”høre” mobilmasten (det er vist som modtagefølsomheden for antennen i rapporten og er målt i TIS værdier). Omvendt har mobiltelefonens sendeegenskaber betydning for, om mobilmasten modtager signal fra mobiltelefonen – om mobilmasten kan ”høre” mobiltelefonen (sendestyrken er målt i TRP værdier i rapporten). 

Det er derfor blevet målt, hvor gode mobiltelefonerne er til at modtage signalerne fra mobilmasterne og hvor gode mobiltelefonerne er til sende signalerne den anden vej til mobilmasterne.

Faktaboks

TIS = Total Isotropic Sensitivity

TIS er mobiltelefonens evne til at modtage mobilsignaler. I rapporten er TIS værdien negativ, dvs. jo lavere TIS værdi, jo svagere signal kan modtages. Det er godt hvis mobiltelefonen kan modtage et svagt signal. For eksempel er det bedre, hvis en mobiltelefon kan modtage et signal på -97 dBm i forhold til -90 dBm.

TRP = Total Radiated Power

TRP beskriver hvor stærkt et mobilsignal telefonen udsender. Er TRP værdien høj, betyder det, at mobilmasten lettere vil kunne høre mobiltelefonen. Det er godt hvis mobiltelefonen kan udsende et stærkt signal.

Til måling af talekald er mobiltelefonerne testet med 2G (GSM) og 3G (UMTS). Der er ikke målt talekald på 4G (LTE). Til måling af data er der målt på 3G (UMTS) og 4G (LTE), fordi næsten al databrug sker i disse bånd. 

 • 2G - GSM: 900 og 1800 MHz (Tale)
 • 3G - UMTS: 900 og 2100 MHz (Tale og Data)
 • 4G - LTE: 700, 800, 1800, og 2600 MHz (Data)

Tale

For taleopkald er der kun målt på mobiltelefonens sendeegenskaber på GSM og UMTS. Grunden til, at der kun er målt på telefonens sendeegenskaber for tale og ikke modtageregenskaber, er, at det oftest er i forbindelsen fra mobiltelefonen og til masten, at forbindelsen fejler.

Talemålingerne er lavet for henholdsvis brug i højre og venstre hånd for at undersøge håndens betydning. Desuden er de også målt håndfrit.

Data 

De forskellige mobilteknologier bruger flere forskellige frekvensbånd. Derfor er antennekvaliteten målt for de enkelte teknologier.

Der er målt på mobiltelefonernes antennefølsomhed, når den holdes i højre hånd, og der er desuden foretaget håndfri målinger på mobiltelefonerne, for at undersøge antennefølsomheden, når de ikke påvirkes af hoved, krop og hånd.

Resultater

Undersøgelsen viser, at antennekvaliteten på telefonerne overordnet set er blevet bedre siden 2016, hvor Energistyrelsen lavede en tilsvarende undersøgelse. Gennemsnittet for de målte telefoner i 2016 for [LTE800] var -89,1 dBm, mens det i 2018 er -94,3 dBm, hvilket er en forbedring på -5,2 dBm, svarende til at mobiltelefonerne i dag kan opfange et signal, der er under halvt så kraftigt som i 2016.  

Tale

Der er stor forskel på mobiltelefonernes antenneegenskaber, når de bruges til tale. Der er op til en faktor 40 til forskel på det mobilsignal, der kræves for at kunne benytte mobiltelefonen.

I rapporten viser tabel 2 og 3 måleresultater over mobiltelefonernes sendeegenskaber, når mobiltelefonen holdes i hhv. højre (tabel 2) og venstre (tabel 3) hånd i forbindelse med et taleopkald. Resultaterne er sorteret efter målingerne på GSM900 båndet.

Hver måling viser, at der er stor forskel mellem de bedste og de dårligste telefoner. Der er en mindre forskel på sendeegenskaberne, afhængig af om mobiltelefonerne holdes i venstre eller højre hånd under samtalen.

Talemålinger i håndfri position

Benyttes mobiltelefonen håndfrit, f.eks. med et trådløst Bluetooth headset, er forskellen på den bedste og dårligste mobiltelefon i undersøgelsen væsentlig mindre, end hvor mobiltelefonerne blev holdt i hånden. Det betyder, at kroppen/hovedet/hænderne svækker mobilsignalet markant. De håndfri målinger for tale er vist i tabel 5.

Data

Der er også forskel på mobiltelefonerne, når de bruges til data, men den er mindre end for tale. Det betyder, at det ikke har så stor betydning, hvilken mobiltelefon man bruger, når man hovedsageligt henter data ned på mobiltelefonen (internet, mails, facebook).

Tabel 4 viser måleresultater over mobiltelefonernes modtageegenskaber, når de benyttes til data liggende i højre hånd.

Datamålinger i håndfri position

De håndfri målinger for data viser, at der kun er en mindre forskel fra den bedste til den dårligste telefon. Datamodtagelsen i håndfri position er sorteret efter LTE700, men ikke alle mobiltelefoner i testen understøtter LTE700, da det er et af de nye bånd, som på verdensplan kun er taget i brug få steder.

De håndfri datamålinger er vist i tabel 6.

Forbedringer

Målingerne viser, at antennekvaliteten er bedre end ved foregående måling i 2016. Det gælder både sendeegenskaberne for telefoni og modtageegenskaberne for datatjenester.

Alternativer når mobilnettet er svagt – hvad kan forbrugeren gøre?

Befinder man sig indendørs med svag mobildækning, kan man bruge WiFi calling, hvis man har trådløs netadgang.

Man kan forsøge at begrænse kroppen/hovedet/hænders skyggevirkning på mobilsignalet. Det kan man gøre ved at bruge et headset – gerne et trådløst, hvor mobiltelefonen kan placeres væk fra kroppen.

For nogle mobiltelefoner er der forskel på sende/modtage kvalitet afhængig af, om mobiltelefonen holdes i højre eller venstre hånd. Det er derfor en god ide at prøve sig frem med, hvordan man holder på mobiltelefonen.

Kontakt

 • Teknisk rådgivning og internationale frekvensforhandlinger
 • Frekvensplan og satellitter
 • Bredbåndskortlægning og tjekditnet.dk
 • Bredbåndsdækning og -pulje
 • Konkurrence- og forbrugerforhold samt EU-regulering
 • Netneutralitet og roaming
 • Telestatistik
 • Frekvenser til radio og tv
 • Kystradio

 

Robert Lindgaard
Konstitueret enhedschef (+45) 3392 6870
 • Teknisk rådgivning og internationale frekvensforhandlinger
 • Frekvensplan og satellitter
 • Bredbåndskortlægning og tjekditnet.dk
 • Bredbåndsdækning og -pulje
 • Konkurrence- og forbrugerforhold samt EU-regulering
 • Netneutralitet og roaming
 • Telestatistik
 • Frekvenser til radio og tv
 • Kystradio

 

 • Teknisk rådgivning og internationale frekvensforhandlinger
 • Frekvensplan og satellitter
 • Bredbåndskortlægning og tjekditnet.dk
 • Bredbåndsdækning og -pulje
 • Konkurrence- og forbrugerforhold samt EU-regulering
 • Netneutralitet og roaming
 • Telestatistik
 • Frekvenser til radio og tv
 • Kystradio

 

Mere om Telefoni