Konkurrenceregulering på teleområdet

Reguleringen af konkurrencen på teleområdet er primært baseret på EU-regulering i form af teledirektiver og -forordninger. I december 2018 blev der vedtaget et nyt direktiv ved navn europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (EECC). Direktivet samler flere af de hidtidige direktiver, og opdaterer regelsættet. EU-reguleringen skal sikre, at de relevante danske myndigheder har de nødvendige værktøjer til effektivt at sikre en høj grad af konkurrence på teleområdet til fordel for slutbrugerne og innovationen. 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Energistyrelsen er ansvarlige for forhandling af teledirektiverne, og gennemførelsen af direktiverne i dansk lovgivning. Herudover er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Energistyrelsen ansvarlig for udvikling af nye politiske tiltag om reguleringen af konkurrencen på telemarkedet.

Myndighedsopgaverne i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering af telemarkedet, der fremgår af telelovens afsnit IV, varetages af Erhvervsstyrelsen som uafhængig myndighed på området.

Den sektorspecifikke konkurrenceregulering omfatter blandt andet:

  • sikring af samtrafik mellem udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester,
  • gennemførelse af markedsundersøgelser og pålæggelse af forpligtelser på udbydere med stærk markedsposition,
  • tilsyn med teleselskabernes overholdelse af den sektorspecifikke konkurrenceregulering, 
  • vurdering af meddelelser om fusioner, som er omfattet af den sektorspecifikke fusionskontrol på teleområdet, og
  • medlemskab af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC).

Du kan finde flere oplysninger om Erhvervsstyrelsens opgaver på www.erst.dk.

 

Kontakt

Spørgsmål til de økonomiske nøgletal

Daniel Gonn
Specialkonsulent (+45) 3392 6860

Spørgsmål til de økonomiske nøgletal

Spørgsmål til de økonomiske nøgletal