Konkurrenceregulering på teleområdet

Den gældende regulering af konkurrencen på teleområdet er primært baseret på EU-regulering i form af teledirektiver og -forordninger, herunder navnlig rammedirektivet og adgangsdirektivet. Direktiverne skal sikre, at de relevante danske myndigheder har de nødvendige værktøjer til effektivt at sikre en høj grad af konkurrence på teleområdet til fordel for slutbrugerne og innovationen.  

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Energistyrelsen er ansvarlige for forhandling af teledirektiverne, og gennemførelsen af direktiverne i dansk lovgivning. Herudover er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Energistyrelsen ansvarlig for udvikling af nye politiske tiltag om reguleringen af konkurrencen på telemarkedet.

Myndighedsopgaverne i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering af telemarkedet, der fremgår af telelovens afsnit IV, varetages af Erhvervsstyrelsen som uafhængig myndighed på området.

Den sektorspecifikke konkurrenceregulering omfatter blandt andet:

  • sikring af samtrafik mellem udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester,
  • gennemførelse af markedsundersøgelser og pålæggelse af forpligtelser på udbydere med stærk markedsposition,
  • tilsyn med teleselskabernes overholdelse af den sektorspecifikke konkurrenceregulering, 
  • vurdering af meddelelser om fusioner, som er omfattet af den sektorspecifikke fusionskontrol på teleområdet, og
  • medlemskab af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC).

Du kan finde flere oplysninger om Erhvervsstyrelsens opgaver på www.erst.dk.

 

Kontakt

Anders Lønvig
Specialkonsulent (+45) 3392 6848
Daniel Joel Gonn
Fuldmægtig (+45) 3392 6860