International roaming

International roaming har generelt været dyrt for forbrugerne i forhold til tilsvarende tjenester i hjemlandet. Det er dog ikke muligt at forklare prisforskellen med reelle omkostningsforskelle. De høje priser på international roaming skyldes derimod manglende konkurrence. 

EU har siden 2007 gradvist indført lavere priser på international roaming i EU ved at indføre lofter over de priser, som teleselskaberne kan opkræve af kunder for taleopkald, sms og datatjenester (detailprisregulering). Samtidig er der indført lofter over de priser, som selskaberne afregner indbyrdes for at anvende hinandens mobilnet til opkald, sms og datatjenester i forbindelse med roaming (engrosprisregulering).

Ny forordning om international roaming sænker priserne

En ny forordning vedrørende international roaming trådte i kraft den 25. november 2015. Reglerne skal på sigt afskaffe roamingpriserne i EU.

De nye regler indebærer, at priserne sænkes for brug af mobiltelefon i andre EU-lande og åbner for en egentlig afskaffelse af roamingafgifterne. I første omgang falder prisen den 30. april 2016 for at tale, sende sms-beskeder og bruge data i et andet EU-land. Se mere om det her.

Fra midten af 2017 bliver roamingafgifterne afskaffet helt i EU , og forbrugerne skal fremover som udgangspunkt betale den samme pris for at bruge mobiltelefonen i de øvrige EU-lande, som de gør derhjemme. Afskaffelsen af detailroamingtillægget (det tillæg, som mobilselskaberne, udover den nationale detailpris, kan opkræve af kunder for brug af deres mobiltelefon i andre EU-lande) er dog betinget af, at man i EU først får sænket de EU-fastsatte lofter for de afregningspriser, som mobilselskaberne må tage af hinanden i forbindelse med roaming. 

Har forbrugeren fx en pakke med tale og data, vil forbrugeren fra midten af 2017 kunne bruge af denne pakke uden ekstra udgift, så længe pakkens loft ikke overskrides, og så længe det holdes inden for et eventuel ”rimeligt forbrug” (”fair use”). Reglerne om et ”rimeligt forbrug” er indført for på tværs af landene at undgå misbrug såsom ”permanent roaming” (fx hvis forbrugeren har et mobilabonnement i et andet EU-land, hvor de nationale priser er lavere end i hjemlandet, eller hvis forbrugeren permanent opholder sig i udlandet med et nationalt abonnement fra sit hjemland). Hvis ”fair use”-grænsen overstiges, vil mobilselskaberne fortsat kunne opkræve et mindre gebyr for roaming.

Mobilselskaber vil dog fortsat kunne opkræve en mindre roamingafgift for at dække et eventuelt tab på at sælge roaming til hjemlige priser.

Forordningen om international roaming (25. november 2015)

Europa-Parlamentets pressemeddelelse om den nye forordning
 

 

Referencevalutakurser: 1. juli 2016 - 30. juni 2017

For perioden 1. juli 2016 til og med 30. juni 2017 skal omregning af engrospriserne til anden valuta ske ved brug af den referencevalutakurs, der blev offentliggjort den 3. maj 2016 i EU-Tidende.

For omregning af detailpriserne til anden valuta skal anvendes gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort den 1. marts 2016, 1. april 2016 og 3. maj 2016.

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

1. marts 2016     -     1. april 2016     -     3. maj 2016

 

Engrospriser Euro ekskl. moms Danske kroner ekskl. moms Danske kroner inkl. moms
Kurs offentliggjort den 3. maj 2016
1 euro = 7,4414 DKK
     
Gennemsnitlig engrostakst - foretagne opkald/minut 0,05 0,3721 --
Gennemsnitlig engrostakst - sendte sms/stk. 0,02 0,1488 --
Gennemsnitlig engrostakst - sendte data/megabyte 0,05 0,3721 --

 

Detailpriser Euro ekskl. moms Danske kroner ekskl. moms Danske kroner inkl. moms

Gennemsnit af offentliggjorte kurser den
1. marts 2016 1. april 2016 og 3. maj 2016
1 euro = 7,4509 DKK

     
Detailtakst - modtagne opkald/minut 0,05 0,3725 0,4665
Detailtakst - foretagne opkald/minut 0,19 1,4156 1,7730
Detailtakst - sendte sms/stk. 0,06 0,4470 0,5599
Detailtakst - sendte data/megabyte 0,20 1,4901 1,8663

Referencevalutakurser: 1. juli 2015 - 30. juni 2016

For perioden 1. juli 2015 til og med 30. juni 2016 skal omregning af engrospriserne til anden valuta ske ved brug af den referencevalutakurs, der blev offentliggjort den 1. maj 2015 i EU-Tidende.

For omregning af detailpriserne til anden valuta skal anvendes gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort den 3. marts 2015, 1. april 2015 og 1. maj 2015.

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

3. marts 2015     -     1. april 2015     -     1. maj 2015

 

Engrospriser Euro ekskl. moms Danske kroner ekskl. moms Danske kroner inkl. moms
Kurs offentliggjort den 1. maj 2015
1 euro = 7,4631 DKK
     
Gennemsnitlig engrostakst - foretagne opkald/minut 0,05 0,3731 --
Gennemsnitlig engrostakst - sendte sms/stk. 0,02 0,1492 --
Gennemsnitlig engrostakst - sendte data/megabyte 0,05 0,3731 --

 

Detailpriser Euro ekskl. moms Danske kroner ekskl. moms Danske kroner inkl. moms

Gennemsnit af offentliggjorte kurser den
3. marts 2015 1. april 2015 og 1. maj 2015
1 euro = 7,4654 DKK

     
Detailtakst - modtagne opkald/minut 0,05 0,3732 0,4665
Detailtakst - foretagne opkald/minut 0,19 1,4181 1,7730
Detailtakst - sendte sms/stk. 0,06 0,4479 0,5599
Detailtakst - sendte data/megabyte 0,20 1,4930 1,8663

Detailprisregulering

Priser som danske mobiludbydere må opkræve af deres kunder, når kunderne anvender deres mobiltelefon uden for Danmark til samtaler inden for EU's indre marked:

  • Selskaberne skal afregne mobilopkald pr. sekund senest fra det 31. sekund.
  • Selskaberne skal sikre, at det er gratis for kunden, at andre lægger en besked på telefonsvareren, mens kunden opholder sig i udlandet.
  • Selskabets skal sikre, at cut-off funktionen på datatjenester etableres automatisk, medmindre kunderne har valgt andet. Det betyder, at teleselskabet skal spærre for dataforbruget, når dataregningen er på 50 euro (eksklusiv moms) svarende til ca. 465 kroner (inklusiv moms). Dette gælder også ved rejser uden for EU.
Forbrugerinformation

De danske mobiludbydere skal give deres kunder følgende oplysninger:

  • Selskabernes skal informere deres kunder om priser for at foretage og modtage opkald, når kunderne forlader det land, hvor udbyderen hører hjemme. Dette gælder også ved rejser uden for EU.
  • Selskabernes skal informere deres kunder om priser for sende sms-beskeder, når kunderne forlader det land, hvor udbyderen hører hjemme. Dette gælder også ved rejser uden for EU.
  • Selskaberne skal informere deres kunder om prisen for datatjenester, når kunden påbegynder anvendelse af disse. Dette gælder også ved rejser uden for EU.

Kontakt

Daniel Joel Gonn
Fuldmægtig (+45) 3392 6860
Anders Lønvig
Chefkonsulent (+45) 3392 6848