Netneutralitet

I EU er der vedtaget en forordning om netneutralitet, der skal sikre, at forbrugerne har adgang til et frit og åbent internet. I Danmark er det Energistyrelsen, der fører tilsyn med, at internetudbyderne overholder EU-reglerne om netneutralitet.

Ved netneutralitet forstås, at internetudbydere ikke må begrænse den frie adgang til at sende og modtage data. Det betyder, at data skal kunne bevæge sig frit på det åbne internet, uden at internetudbyderne prioriterer trafikken. 

EU-reglerne betyder bl.a., at: 

  • Internetudbyderne skal behandle al trafik lige.
  • Forbrugerne har ret til frit at få adgang til indhold på nettet og til at bruge de tjenester og det udstyr, de ønsker.
  • Det er muligt for internetudbyderne at styre trafikken i deres net for at forbedre kvaliteten af de tjenester, der leveres. Denne trafikstyring må dog kun ske på baggrund af tekniske hensyn til tjenestekvaliteten og ikke af kommercielle hensyn.
  • Internetudbyderne skal efterkomme domstolsafgørelser om at blokere for ulovligt indhold på nettet, f.eks. piratkopier.

 
Hvis man som forbruger mener, at ens internetudbyder handler i strid med reglerne, skal man i første omgang rette henvendelse til udbyderen. Internetudbyderne er i henhold til EU-reglerne forpligtede til at behandle sådanne klager.

Læs EU-forordningen om adgang til det åbne internet

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) har udarbejdet et sæt retningslinjer for, hvorledes reglerne om netneutralitet skal anvendes i praksis. Retningslinjerne er senest revideret i 2020 med en række præciseringer. Læs retningslinjerne på BERECs hjemmeside, hvor også de gamle retningslinjer fra 2016 kan læses.

I henhold til EU-forordningen skal Energistyrelsen udarbejde en årlig rapport om sit tilsyn med internetudbyderne.

Læs Energistyrelsens årlige rapport om tilsynet med internetudbyderne for perioden  30. april 2016 til 30. april 2017

Et teleselskab har efterfølgende korrigeret deres besvarelse af Energistyrelsens spørgeskema. På denne baggrund har styrelsen udarbejdet et addendum til rapporten.

Læs Energistyrelsens årlige rapport om tilsynet med internetudbyderne for perioden 1. maj 2017 til 30. april 2018

Læs Energistyrelsens årlige rapport om tilsynet med internetudbyderne for perioden 1. maj 2018 til 30. april 2019

Læs Energistyrelsens årlige rapport om tilsynet med internetudbyderne for perioden 1. maj 2019 til 30. april 2020

Anders Lønvig
Chefkonsulent (+45) 3392 6848
Thomas Stig Mårtensson
Fuldmægtig (+45) 3392 7295