Politiske aftaler på teleområdet

Det telepolitiske forlig 

Regeringens telepolitik hviler på et forlig fra 1999 - 'Principaftale om sigtelinjer for telepolitikken' - med tilslutning fra S, R, SF, V og KF. Forliget er senere blevet suppleret med flere tillægsaftaler. Find aftalerne i tabellen nedenfor.

Læs også Regeringens teleudspil Bredbånd og mobil i digital topklasse: Fremtidens telepolitik for hele Danmark (5. marts 2018)

 

Det telepolitiske forlig
8. september 1999 Principaftale om sigtelinjer for telepolitikken - danskernes adgangsbillet til netværkssamfundet
Tillæg til den telepolitiske aftale
7. oktober 1999  Nye frekvenspolitiske initiativer
28. april 2000 Tillæg til aftale om frekvenspolitiske initiativer
23. maj 2000 Supplement til tillæg af 28. april 2000 til aftale om frekvenspolitiske initiativer
8. november 2002 Tillæg om markedsundersøgelser til den telepolitiske principaftale af 8. september 1999 om sigtelser for telepolitikken - danskernes adgangsbillet til den netværkssamfundet
9. maj 2003 Opfølgning på telekonkurrenceredegørelsen
9. maj 2003 Udmøntning af teleforligskredsens beslutning
22. juni 2005 Tillæg om lukning af udsendelse af analogt tv i 2009
20. juni 2007 Tillægsaftale om nye overordnede principper for frekvensadministration i Danmark