Regeringens initiativer for teleområdet

Vækst og udvikling i hele Danmark (2015)

Med sit udspil for vækst og udvikling i hele Danmark fra november 2015 lancerede regeringen flere initiativer rettet mod at understøtte, at vi får en god mobil- og bredbåndsdækning i hele landet.

Initiativerne inkluderer:

 • En statslig bredbåndspulje rettet mod områder med dårlig bredbåndsdækning
 • Fastsættelse af ambitiøse dækningskrav, når der i de kommende år skal holdes flere auktioner over frekvenser til mobiltelefoni
 • Revision af planloven for blandt andet at gøre det lettere for kommunerne at give tilladelse til opsætning af mobilmaster
 • Bedre overblik over nedgravede ledninger
 • Bedre muligheder for at udnytte eksisterende passiv infrastruktur til bredbånd.

Udspillet om vækst og udvikling i hele Danmark ligger sammen med den politiske aftale af 9. februar 2016 på Erhvervsministeriets hjemmeside.

BoligJobordningen (2015)

Det blev gjort muligt for private at udnytte det såkaldte håndværkerfradag ved tilslutning til bredbånd med den politiske aftale fra november 2015 om udmøntningen af en ny grøn BoligJobordning.

Ordningen omfatter fradrag for arbejdsrelaterede omkostning ved tilslutning til bredbånd, herunder nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer.

Du kan finde mere om aftalen på Skatteministeriets hjemmeside og på SKAT's hjemmeside.

Vækstplan for digitalisering i Danmark (2015)

Den 26. februar 2015 blev der indgået en bred politisk aftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for digitalisering i Danmark.

Med aftalen blev der taget politisk beslutning om at igangsætte følgende initiativer for at understøtte god mobil- og bredbåndsdækning i hele landet:

 • Frigørelse af 700 MHz-frekvensbåndet, som i øjeblikke anvendes til TV-formål, så det fra april 2020 kan anvendes til mobilkommunikation
 • Dækningskrav for at understøtte mobildækningen i områder med dårlig dækning ved kommende frekvensauktioner henholdsvis 2016 og 2018/2019
 • Adgang til andre operatørers passive, fysiske infrastruktur (fx tomrør) på tværs af forsyningssektorer på rimelige vilkår og betingelser, herunder pris
 • Styrket indsats for at understøtte lokale initiativer for bedre mobil- og bredbåndsdækning
 • Samarbejde med mobiloperatørerne om at styrke mobildækningen
 • Realkreditfinansiering af digital infrastruktur
 • Styrket fusionskontrol
 • Undersøgelse af udfordringerne for den fremtidige regulering på teleområdet

Læs den samlede aftale på Erhvervsministeriets hjemmeside sammen med udspillet fra den daværende regering: Vækstplan for digitalisering af Danmark.

Bredbåndsgarantiordningen

Reglerne om Bredbåndsgarantiordningen ophæves pr. 1. januar 2019. Dermed ophæves foreningen Bredbåndsgarantiordningen, og bestyrelsen går af.

Ophævelsen af reglerne om Bredbåndsgarantiordningen er et initiativ på baggrund af regeringens udspil ”Bredbånd og mobil i digital topklasse – Fremtidens telepolitik for hele Danmark”.

Energi-, forsynings- og klimaministeren Lars Christian Lilleholt har den 3. oktober 2018 fremsat et lovforslag om ændring af teleloven  (L 23), der ophæver reglerne, og lovforslaget blev vedtaget af alle Folketingets partier den 27. november 2018. Reglerne træder i kraft den 1. januar 2019.

Bredbåndsgarantiordningen giver forbrugere og virksomheder 30 dage til at finde en ny bredbåndsudbyder i tilfælde af, at deres udbyder går konkurs. Dermed risikerer man ikke at stå uden bredbåndsforbindelse fra den ene dag til den anden.

Foreningen Bredbåndsgarantiordningen

Foreningen Bredbåndsgarantiordningen F.M.B.A. har til formål at sikre forbrugere og virksomheder mod pludseligt at miste deres bredbåndsforbindelse i tilfælde af, at en bredbåndsudbyder går konkurs.

Hvis en bredbåndsudbyder, der er medlem af foreningen, rammes af konkurs, etablerer foreningens øvrige medlemmer en 30 dages nøddrift af den konkursramte udbyders bredbåndstjeneste. Det giver forbrugere og virksomheder mulighed for at finde en ny udbyder i den periode. Udgiften til nøddriften finansieres af foreningens medlemmer.

Medlemmer af foreningen er de udbydere, der leverer bredbåndstjenester på minimum 2 Mbit/s, og som leverer tjenester til 5000 slutbrugere eller derover. Energistyrelsen udarbejder en medlemsliste, der bliver opgjort to gange årligt på baggrund af den seneste telestistik.

Bredbåndsgarantiordningens medlemsliste

Foreningens bestyrelse

Energi-, forsynings- og klimaministeren har den 7. december 2017 udpeget bestyrelsen for Bredbåndsgarantiordningen for en 4-årig periode.

Bestyrelsens medlemmer er:   

 • Formand: Janni Torp Kjærgaard (Energistyrelsen)
 • Martin Salamon (Forbrugerrådet Tænk)
 • Jakob Willer (Teleindustrien)
 • Anders Stouge (Dansk Energi)

Der er i forbindelse med stiftelsen af Bredbåndsgarantiordningen i december 2013 udarbejdet vedtægter for foreningen samt en forretningsorden for bestyrelsen.

Reglerne for foreningen fremgår i øvrigt af lov nr. 897 af 4. juli 2012 om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs eller rekonstruktion) samt bekendtgørelse nr. 1131 af 25. september 2013 om etablering af nøddrift af elektroniske kommunikationstjenester i tilfælde af konkurs og rekonstruktion.

Bedre bredbånd på Bornholm (2013)

I en delaftale om Vækstplan DK blev der i april 2013 afsat i alt 60 mio. kr. til bedre bredbånd på Bornholm. Efter en ansøgningsrunde har selskabet GlobalConnect fået tilsagn om tilskud på 60 mio. kr. til udrulning af højhastighedsbredbånd på Bornholm. Datterselskabet BornFiber står for projektet.

Projektet indebærer, at 7.000 husstands-, virksomheds- og sommerhusadresser på Bornholm vil få adgang til hurtigt bredbånd. Det vil være hastigheder på mindst 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload med udgangen af 2016, og ved udgangen af 2019 vil hastighederne være på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. BornFiber har offentliggjort listen over, hvilke 7.000 adresser, der er med i projektet

Andre teleselskaber på markedet kan få adgang til det net, som GlobalConnect bygger med tilskuddet. Du kan læse mere om de vilkår og forpligtelser, som GlobalConnect skal leve op til i materialet til ansøgningsrunden

EU-retningslinjer for statsstøtteregler ved bredbånd

Europa Kommissionens forordning om visse kategorier af støtte

Mere materiale til ansøgningsrunden

Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark (2013)

Den daværende regering lancerede i marts 2013 et udspil med 22 konkrete initiativer med henblik på at understøtte bedre bredbånd og mobildækning samt skabe grundlag for øget digitalisering og vækst. Med udspillet blev rammerne for bredbånd og mobildækning forbedret bl.a. gennem intelligent offentlig efterspørgsel.

Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning fra 2013.

Rapport: Initiativer, der kan understøtte teleinvesteringer

Energistyrelsen har bedt DAMVAD Analytics undersøge, hvordan investeringerne på teleområdet kan understøttes. DAMVAD har været i dialog med en række interessenter på teleområdet og har foretaget undersøgelsen med udgangspunkt i denne dialog.

Læs Initiativer der kan understøtte teleinvesteringer