Tal på teleområdet

Data om Bredbånd

’Data om Bredbånd’ er et interaktivt værktøj med Energistyrelsens data for fastnetbredbånd. Data er indsamlet til tjekditnet.dk og Telestatistikken (se længere nede på denne side).

Visualiseringerne indeholder data for bredbåndsdækning, bredbåndsabonnementer (optag), fastnet datatrafik samt markedsandele og gør det bl.a. muligt at sammenligne bredbåndsdækning og -optag på tværs af kommuner, teknologier, hastigheder tilbage til 2015.

’Data om Bredbånd’ åbnes ved at klikke på linket nedenfor. Vær opmærksom på, at det ligger på en hjemmeside og med en service, som er ejet af Microsoft. Læs Microsofts betingelser for brug af deres services herunder erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, læs Microsofts information om brug af cookies  og læs om brugen af korttjenesten Bing 

Gå til Data om bredbånd

Hvis du har spørgsmål til ’Data om Bredbånd’ se i første omgang faktaboksene eller vejledninger (?) i værktøjet, eller gå ind på tjekditnet.dk, hvis det vedrører bredbåndsdækning.

Det er for nuværende ikke muligt at downloade det bagvedliggende datamateriale direkte fra ’Data om Bredbånd’. For adgang til datamaterialet eller andre spørgsmål til ’Data om Bredbånd’ skriv til analysestat@ens.dk.

Bredbåndskortlægning

Den årlige bredbåndskortlægning beskriver udviklingen i udbredelsen og tilgængeligheden af bredbåndshastigheder i Danmark. Data er indsamlet hos relevante teleoperatører og er opdelt på adresseniveau. Kortlægningen opgøres både for boliger, virksomheder og sommerhuse. Selskaberne har indberettet, hvilke teknisk mulige hastigheder, der kan opnås på det eksisterende bredbåndsnet på adressen og hvilke hastigheder, der kan købes.

Fra 2017 udkommer Energistyrelsen ikke med en skriftlig rapport med resultaterne fra den årlige bredbåndskortlægning. Resultaterne fremgår i stedet af nedenstående baggrundsdataark samt af tjekditnet.dk, hvor det også er muligt finde aktuelle oplysninger om mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. 

Baggrundsdata 2020

Landsplan 

Kommuner

Regioner

Baggrundsdata 2019

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Baggrundsdata 2018

Landsplan

Kommuner

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2017
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2016
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2015
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2014
 

Landsplan

Kommuner

Regioner

Postnummer

Tidligere rapporter

Download tidligere rapporter om den årlige bredbåndskortlægning nedenfor:

Bredbåndskortlægning 2016

Bredbåndskortlægning 2015

Bredbåndskortlægning 2014

Bredbåndskortlægning 2013

Bredbåndskortlægning 2012

Bredbåndskortlægning 2011


Ved spørgsmål kan du kontakte Hans Teglhus Møller på htm@ens.dk

På hjemmesiden Tjekditnet.dk kan du se, hvilke selskaber, der udbyder bredbånd i dit område og hvor hurtig en forbindelse, du kan få.
 

Tjekditnet.dk

Telestatistik

Den halvårlige telestatistik indeholder oplysninger om udviklingen på det danske telemarked. Statistikken bygger på indrapporteringer fra teleudbydere i Danmark af antal abonnementer, trafik på fastnet, mobiltelefoni, bredbånd samt IPTV, bundlede tjenester og priser.

Telestatistik - andet halvår 2019

'Telestatistikken for andet halvår 2019’ indeholder oplysninger om den seneste udvikling på det danske telemarked. 

Markedsandele samt historisk data fra ældre publikationer tilbage til 2005 er samlet og gjort tilgængelige i dataarkene. Arkene indeholder baggrundsdata til figurer og tabeller i publikationen, men indeholder også statistikker, som ikke belyses i publikationen. Historiske publikationer samt tal fra før 2005 kan fremsendes ved henvendelse til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Hovedresultater fra ’Telestatistik - andet halvår 2019’

Nedenfor beskrives i hovedtræk udviklingen på det danske telemarked (se også notatet - ’Hovedresultater ’Telestatistik – andet halvår 2019’):

  • Det totale antal fastnet bredbåndsabonnementer stagnerer fortsat og har ligget på lidt over 2.500.000 fra andet halvår 2017 og frem. Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer var 2.536.000 både i starten og slutningen af 2019.
  • Fastnet bredbåndsabonnementer i alle kategorier med mindst 100 Mbit/s i download er steget 14 pct. fra 939.000 til 1.073.000 i løbet af 2019 og udgør 42 pct. af fastnet bredbåndsabonnementerne i slutningen af året mod 37 pct. året før. I slutningen af 2017 udgjorde bredbånd med mindst 100 Mbit/s 31 pct.
  • De største relative stigninger ses for de højeste hastigheder. Abonnementer med mindst 1 Gbit/s download er steget 130 pct. fra slutningen af 2018 og et år frem. Dette skyldes en kraftig vækst i bredbånd via kabel-tv-nettet med mindst 1 Gbit/s på 160 pct. eller 11.000 abonnementer. Bredbånd med mindst 1 Gbit/s download udgør dog stadig kun 2,2 pct. af markedet mod 0,9 pct. året før og 0,5 pct. i slutningen af 2017.
  • Fastnet bredbånd via kabel-tv-nettet er steget med 2 pct. i løbet af 2019, og er for andet halvår i træk størst med 1/3-del af abonnementerne.  At kabel-tv-nettet nu er den største teknologi, er et resultat af den lille stigning på lidt under 2 pct. for kabel-tv-net samtidig med et stort fald i de kobberbaserede bredbåndsabonnementer (xDSL) på 110.000 eller ca. hver ottende abonnement fra andet halvår 2018 til andet halvår 2019.
  • Bredbånd via fibernettet er trods en stor stigning på 14 pct., hvilket svarer til 87.000 abonnementer fra andet halvår 2018 til andet halvår 2019, endnu ikke er nået helt op på siden af kabel-tv-nettet. Bredbånd via fiber er steget 29 pct. svarende til  163.0000 abonnementer fra andet halvår 2017 til andet halvår 2019.
  • Den samlede up- og download fastnet bredbåndsdatatrafik er steget 19 pct. fra lidt under 5,8 mio. TB (terabyte = 1.024 GB) i 2018 til lidt over 6,9 mio. TB i 2019. I gennemsnit er der up- og downloadet i alt 243 GB hver måned i 2019 mod 205 GB i 2018 via et fastnet bredbåndsabonnement, hvilket svarer til en stigning på 18 pct. mens den gennemsnitlige mobile datatrafik - up- og download - pr. abonnement pr. måned er steget 28 pct. fra 7,5 GB i 2018 til 9,5 GB i 2019.
  • Den samlede mængde afgående fastnet taletrafik fra PSTN-, ISDN- og IP-telefoni er i alt faldet 9 pct. fra 2,795 mia. minutter i 2018 til 2,537 mia. i 2019, mens de afgående taleminutter for mobiltelefoni er steget 4 pct. fra 14,782 mia. til 15,363 mia. minutter i samme tidsrum.
  • En lille mobilpakke kunne man i januar 2019 få for 89 kroner med 5 timers tale og 25 GB data samt fri sms og mms. I januar 2020 kunne man for samme pris få 10 timers tale, 10 GB data udover fri sms og mms. I begge abonnementer kan det inkluderede forbrug benyttes i andre EU-lande, dog med en begrænsning på data på hhv. 5 GB i 2019 og 6 GB i 2020.

Dokumenter

Hovedresultater – ’Telestatistik - andet halvår 2019’

Udbyderliste og koncerner 2H19

Hovedtal dataark 2H19           

Internet dataark 2H19           

Mobil dataark 2H19           

Fastnet dataark 2H19           

Øvrige tjenester og priser dataark 2H19           

Mobilkortlægning

Projekt er under udarbejdelse.

Mere om mobildækning

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen

Energistyrelsen indsamler årligt økonomiske oplysninger fra udbydere på det danske telemarked om teleselskabernes omsætning, resultat (EBIT), investeringer og beskæftigelse. ’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen’ giver på denne baggrund et årligt tilbagevendende indblik i den danske telebranches økonomiske forhold.

’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen – 2019’ præsenterer et overordnet billede af telebranchens økonomiske aktiviteter i kalenderåret 2019:

Hent Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2019

Økonomiske nøgletal fra tidligere år er tilgængelige her på siden nedenfor. Historiske publikationer fra før 2011 er tilgængelige ved henvendelse til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Økonomiske Nøgletal siden 2011

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2018

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2017

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016
Publikationen Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016 er pga. en fejl blevet revideret d. 11.09.2017. Læs mere i dette rettelsesblad.

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2015

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2014
Publikationen er opdateret pr. 24. november 2015. Se rettelsesblad.

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2012

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2011

 

Branchemøder

Energistyrelsen afholder løbende branchemøder med teleselskaberne i forhold til dataindsamlinger til og udviklingen af TjekDitNet, bredbåndskortlægning, telestatistik, økonomiske nøgletal på teleområdet m.v.

Referat af branchemøde den 26. marts 2014

Referat af branchemøde om telestatistik økonomiske nøgletal og bredbåndskortlægning den 26. november 2013

Referat af branchemøde den 3. juni 2013

Branchemøde - Telestatistik den 5. december 2012

Referat af branchemøde den 29. maj 2012

Referat af branchemøde om telestatistikken den 22. november 2011

Referat af branchemøde den 1. juni 2011

Du kan få referater fra før 2011 fremsendt ved at henvende dig til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Bredbånd og produktivitet

Analyse af sammenhængen mellem bredbånd og produktivitet i danske virksomheder og den samfundsøkonomiske gevinst heraf.

Fra højhastighedsbredbånd til produktivitet - kortlægning af effektkæder

Bredbånd og produktivitet - økonometrisk effektmåling

 

Bredbåndsbehov til digitale velfærdsløsninger

Konsulenthuset PA Consulting Group har for KL, Danske Regioner og staten vurderet de forskellige typer af digitale velfærdstjenester, som forventes frem mod 2020, og de krav til bredbåndsdækning, som disse løsninger stiller. Rapporten konkluderer, at adgangen til tilstrækkelig bredbåndsdækning kun i mindre omfang vil udgøre en begrænsning for brug af vedfærdsteknologi. Frem mod 2020 ventes dog øgede bredbåndskrav i takt med større brug af videosamtaler og -streaming.

Læs den tekniske rapport Tilstrækkelig bredbåndsdækning for digital velfærd

Læs håndbogen Tilstrækkelig bredbåndsdækning for digital velfærd

Analyse af bredbåndsbehovet i 2025-2030

Konsulenthuset Copenhagen Economics har for Energistyrelsen analyseret bredbåndsbehovet frem mod 2030. Rapporten beskriver forventede minimums hastigheder (upload og download) samt latenstid og pålidelighed for seks forskellige brugergrupper. Læs rapportenAnalyse af bredbåndsbehovet i 2025-2030

Fremskrivning af restgruppen

Ifølge den nationale bredbåndsmålsætning skal alle boliger og virksomheder have adgang til bredbånd på mindst 100/30 Mbit/s. Energistyrelsen har foretaget en fremskrivning af antallet af privat- og virksomhedsadresser, der ikke er dækket med fastnetbredbåndshastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload (den såkaldte restgruppe). Formålet er at give et mere konsolideret beslutningsgrundlag for evt. nye initiativer, der skal understøtte, at alle boliger og virksomheder har adgang til 100/30 Mbit/s fastnetbredbånd.

Læs fremskrivningen

Nordisk baltisk telestatistik

Statistikarbejdsgruppen ’Nordic-Baltic working group on statistics and definitions’ udarbejder den fælles årlige nordisk-baltiske statistik – ’Telecommunication markets in the Nordic and Baltic Countries'. Statistikken sammenligner tal for udviklingen på de nordiske og baltiske telemarkeder bl.a. for bredbånd, mobil- og fastnettelefoni, tv-distribution, de største selskabers markedsandele og omsætnings-/investeringstal.

Se præsentationen Telecommunication markets in the Nordic and Baltic Countries 2019 

Tilhørende datamateriale kan tilgås på den svenske telestyrelses statistikportal

Statistik fra 2018

Telecommunication markets in the Nordic and Baltic Countries 2018

Statistik fra 2017

Nordic Baltic Telestatistic publication 2017

Høringsmateriale

Du kan her løbende finde høringsmateriale i forbindelse med dataindsamlinger til TjekDItNet, bredbåndskortlægning, telestatistik, økonomiske nøgletal på teleområdet m.v.

2014 Notat til definitioner til bredbåndskortlægning

2014 Notat om bemærkninger til høringsvar til bredbåndskortlægning

Kontakt

Spørgsmål til bredbåndskortlægningen

Hans Teglhus Møller
Specialkonsulent (+45) 3392 7585

Spørgsmål til bredbåndskortlægningen

Spørgsmål til bredbåndskortlægningen

Spørgsmål til telestatistikken

Jesper Falsted Karlsen
Fuldmægtig (+45) 3392 7576

Spørgsmål til telestatistikken

Spørgsmål til telestatistikken

Spørgsmål til de økonomiske nøgletal

Daniel Gonn
Specialkonsulent (+45) 3392 6860

Spørgsmål til de økonomiske nøgletal

Spørgsmål til de økonomiske nøgletal