Tal på teleområdet

Bredbåndskortlægning

Den årlige bredbåndskortlægning beskriver udviklingen i udbredelsen og tilgængeligheden af bredbåndshastigheder i Danmark. Data er indsamlet hos relevante teleoperatører og er opdelt på adresseniveau. Kortlægningen opgøres både for boliger, virksomheder og sommerhuse. Selskaberne har indberettet, hvilke teknisk mulige hastigheder, der kan opnås på det eksisterende bredbåndsnet på adressen og hvilke hastigheder, der kan købes.

Fra 2017 udkommer Energistyrelsen ikke med en skriftlig rapport med resultaterne fra den årlige bredbåndskortlægning. Resultaterne fremgår i stedet af nedenstående baggrundsdataark samt af www.Tjekditnet.dk, hvor det også er muligt finde aktuelle oplysninger om mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark.

Baggrundsdata 2018

Overblik

Landsplan

Kommuner

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2017
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2016
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2015
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2014
 

Landsplan

Kommuner

Regioner

Postnummer

Tidligere rapporter

Download tidligere rapporter om den årlige bredbåndskortlægning nedenfor:

Bredbåndskortlægning 2016

Bredbåndskortlægning 2015

Bredbåndskortlægning 2014

Bredbåndskortlægning 2013

Bredbåndskortlægning 2012

Bredbåndskortlægning 2011


Ved spørgsmål kan du kontakte Hans Teglhus Møller på htm@ens.dk

På hjemmesiden Tjekditnet.dk kan du se, hvilke selskaber, der udbyder bredbånd i dit område og hvor hurtig en forbindelse, du kan få.
 

Tjekditnet.dk

Telestatistik

Den halvårlige telestatistik indeholder oplysninger om udviklingen på det danske telemarked. Statistikken bygger på indrapporteringer fra teleudbydere i Danmark af antal abonnementer, trafik på fastnet, mobiltelefoni og bredbånd samt IPTV og bundlede tjenester.

Telestatistik - første halvår 2018

Telestatistikken for første halvår 2018 indeholder oplysninger om den seneste udvikling på det danske telemarked. 

Markedsandele samt historisk data fra ældre publikationer tilbage til 2005 er samlet og gjort tilgængelige i baggrundsdataarkene. Arkene indeholder baggrundsdata til figurer og tabeller i publikationen, men indeholder også statistikker, som ikke belyses i publikationen. Historiske publikationer samt tal fra før 2005 kan fremsendes ved henvendelse til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Hovedresultater fra ’Telestatistik – første halvår 2018’

Nedenfor beskrives i hovedtræk udviklingen på det danske telemarked:

  • Datatrafikken fra alle fastnet bredbåndsabonnementer – privat og erhverv – er steget 12,2 pct. fra 2.520.936 i andet halvår 2017 til 2.828.808 TB i første halvår 2018 (terabyte = 1.024 GB), hvilket både dækker up- og download.
  • Den gennemsnitlige downloadtrafik pr. måned pr. fastnet bredbåndsabonnement er dermed steget fra 158,2 GB til 176,9 GB, mens den gennemsnitlige uploadtrafik stiger fra 22,4 GB i andet halvår 2017 til 23,9 GB i første halvår 2018.
  • Fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s i download er steget 62,0 pct. fra 534.000 til 866.000 fra midten af 2017 og et år frem. 34,2 pct. af alle fastnet bredbånds-abonnementer har nu hastigheder med mindst 100 Mbit/s.
  • Bredbånd med mindst 100 Mbit/s stiger primært pga. en fortsat kraftig vækst i kabel-tv-abonnementer med mindst 100 Mbit/s. De stiger 73,5 pct. fra midten af 2017 og et år frem.
  • Fastnet bredbånd med mindst 100 Mbit/s i upload er steget 48,9 pct. fra midten af 2017 til midten af 2018 fra en andel på 10,7 pct. til 15,8 pct. eller 399.000 abonnementer.
  • Det totale antal fastnet bredbåndsabonnementer er steget med 1,3 pct. til 2.530.000 fra midten af 2017 og et år frem.
  • Bredbånd via kobberet er faldet med 9,7 pct. til at udgøre 36,0 pct. af alle abonnementer i midten af 2018. Bredbånd via fiber- og kabel-tv-nettet stiger fortsat, og med 8,8 pct. fra midten af 2017 og et år frem. Dermed er 23,8 pct. af abonnementerne nu via fiber og 32,4 pct. er via kabel-tv-nettet, og tilsammen udgør de 56,2 pct. i midten af 2018 mod 52,4 pct. året før.
  • Den mobile datatrafik stiger 29,6 pct. fra første halvår af 2017 til første halvår af 2018, hvor der blev up- og downloadet 303.000 TB. Hvert mobile bredbåndsabonnement til mobiltelefoner, tablets og bærbare pc’er up- og downloadede dermed i gennemsnit er 6,9 GB pr. måned i første halvår 2018 mod 5,5 GB pr. måned i første halvår 2017.
  • Det samlede antal afgående taleminutter for mobil- og fastnettelefoni, er faldet 7,2 pct. fra 8,3 mia. til 7,7 mia. minutter i perioden. Fastnetminutterne (inkl. minutter fra IP-telefoni) falder 11,5 pct., mens mobilminutterne falder 6,3 pct.
  • En stor mobilpakke kunne man i juli 2018 få til 129 kroner med fri tale og fri data samt fri sms/mms, og med fri tale og fri sms/mms og 5 GB til brug i andre EU-lande. Året før i juli 2017 kunne den store pakke fås til 130 kr. med fri tale og fri sms/mms og 5 GB data, men hvor hele indholdet kan benyttes i andre EU-lande.

Dokumenter

Telestatistik –  første halvår 2018

Bilag - Udbyderliste og koncerner 1H18

Hovedtal Baggrundsark 1H18

Internet Baggrundsark 1H18

Mobil Baggrundsark 1H18

Fastnet Baggrundsark

Øvrige Baggrundsark 1H18

Mobilkortlægning

Projekt er under udarbejdelse.

Mere om mobildækning

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen

Energistyrelsen indsamler årligt økonomiske oplysninger fra udbydere på det danske telemarked om teleselskabernes omsætning, resultat (EBIT), investeringer og beskæftigelse. ’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen’ giver på denne baggrund et årligt tilbagevendende indblik i den danske telebranches økonomiske forhold.

’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen – 2017’ præsenterer et overordnet billede af telebranchens økonomiske aktiviteter i kalenderåret 2017.

 Læs pressemeddelelsen Teleinvesteringer oplever største stigning i 10 år

Download faktaarket Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2017

Historiske publikationer fra før 2011 er tilgængelige ved henvendelse til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

'Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2017' er en af flere statistikker, som Energistyrelsen løbende offentliggør på teleområdet. De er tilgængelige her på siden nedenfor. 

Økonomiske Nøgletal siden 2011

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016
Publikationen Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016 er pga. en fejl blevet revideret d. 11.09.2017. Læs mere i dette rettelsesblad.

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2015

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2014
Publikationen er opdateret pr. 24. november 2015. Se rettelsesblad.

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2012

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2011

 

Branchemøder

Energistyrelsen afholder løbende branchemøder med teleselskaberne i forhold til dataindsamlinger til og udviklingen af TjekDitNet, bredbåndskortlægning, telestatistik, økonomiske nøgletal på teleområdet m.v.

Referat af branchemøde den 26. marts 2014

Referat af branchemøde om telestatistik økonomiske nøgletal og bredbåndskortlægning den 26. november 2013

Referat af branchemøde den 3. juni 2013

Branchemøde - Telestatistik den 5. december 2012

Referat af branchemøde den 29. maj 2012

Referat af branchemøde om telestatistikken den 22. november 2011

Referat af branchemøde den 1. juni 2011

Du kan få referater fra før 2011 fremsendt ved at henvende dig til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Bredbånd og produktivitet

Analyse af sammenhængen mellem bredbånd og produktivitet i danske virksomheder og den samfundsøkonomiske gevinst heraf.

Fra højhastighedsbredbånd til produktivitet - kortlægning af effektkæder

Bredbånd og produktivitet - økonometrisk effektmåling

 

Bredbåndsbehov til digitale velfærdsløsninger

Konsulenthuset PA Consulting Group har for KL, Danske Regioner og staten vurderet de forskellige typer af digitale velfærdstjenester, som forventes frem mod 2020, og de krav til bredbåndsdækning, som disse løsninger stiller. Rapporten konkluderer, at adgangen til tilstrækkelig bredbåndsdækning kun i mindre omfang vil udgøre en begrænsning for brug af vedfærdsteknologi. Frem mod 2020 ventes dog øgede bredbåndskrav i takt med større brug af videosamtaler og -streaming.

Læs den tekniske rapport Tilstrækkelig bredbåndsdækning for digital velfærd

Læs håndbogen Tilstrækkelig bredbåndsdækning for digital velfærd

Høringsmateriale

Du kan her løbende finde høringsmateriale i forbindelse med dataindsamlinger til TjekDItNet, bredbåndskortlægning, telestatistik, økonomiske nøgletal på teleområdet m.v.

2014 Notat til definitioner til bredbåndskortlægning

2014 Notat om bemærkninger til høringsvar til bredbåndskortlægning

Nordisk baltisk telestatistik

De nordiske og baltiske telemyndigheder har i statistikarbejdsgruppen Nordstat udarbejdet en fælles statistik – ’Telecommunication markets in the Nordic and Baltic Countries 2017'. Statistikken sammenligner tal for udviklingen på de nordiske og baltiske telemarkeder bl.a. for bredbånd, mobil- og fastnettelefoni, tv-distribution, de største selskabers markedsandele og omsætnings-/investeringstal.

Tilhørende datamateriale kan tilgås på den svenske telestyrelses statistikportal

Statistik fra 2017

Nordic Baltic Telestatistic publication 2017

Statistik fra 2016

Nordic Baltic Telestatistic Publication 2016 

Nordic Baltic Telestatistic Publication 2016 

Kontakt

Hans Teglhus Møller
Specialkonsulent (+45) 3392 7585
Jesper Falsted Karlsen
Fuldmægtig (+45) 3392 7576