Tal på teleområdet

Bredbåndskortlægning

Den årlige bredbåndskortlægning beskriver udviklingen i udbredelsen og tilgængeligheden af bredbåndshastigheder i Danmark. Data er indsamlet hos relevante teleoperatører og er opdelt på adresseniveau. Kortlægningen opgøres både for boliger, virksomheder og sommerhuse. Selskaberne har indberettet, hvilke teknisk mulige hastigheder, der kan opnås på det eksisterende bredbåndsnet på adressen og hvilke hastigheder, der kan købes.

Fra 2017 udkommer Energistyrelsen ikke med en skriftlig rapport med resultaterne fra den årlige bredbåndskortlægning. Resultaterne fremgår i stedet af nedenstående baggrundsdataark samt af www.Tjekditnet.dk, hvor det også er muligt finde aktuelle oplysninger om mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark.

Baggrundsdata 2017
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2016
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2015
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2014
 

Landsplan

Kommuner

Regioner

Postnummer

Tidligere rapporter

Download tidligere rapporter om den årlige bredbåndskortlægning nedenfor:

Bredbåndskortlægning 2016

Bredbåndskortlægning 2015

Bredbåndskortlægning 2014

Bredbåndskortlægning 2013

Bredbåndskortlægning 2012

Bredbåndskortlægning 2011


Ved spørgsmål kan du kontakte Hans Teglhus Møller på htm@ens.dk

På hjemmesiden Tjekditnet.dk kan du se, hvilke selskaber, der udbyder bredbånd i dit område og hvor hurtig en forbindelse, du kan få.
 

Tjekditnet.dk

Telestatistik

Telestatistik

Den halvårlige telestatistik indeholder oplysninger om udviklingen på det danske telemarked. Statistikken bygger på indrapporteringer fra teleudbydere i Danmark af antal abonnementer, trafik på fastnet, mobiltelefoni og bredbånd samt IPTV og bundlede tjenester.

Telestatistik - første halvår 2017

Telestatistikken for første halvår 2017 indeholder oplysninger om den seneste udvikling på det danske telemarked. 

Markedsandele samt historisk data fra ældre publikationer tilbage til 2005 er samlet og gjort tilgængelige i baggrundsdataarkene. Arkene indeholder baggrundsdata til figurer og tabeller i publikationen, men indeholder også statistikker, som ikke belyses i publikationen. Historiske publikationer samt tal fra før 2005 kan fremsendes ved henvendelse til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Hovedresultater fra ’Telestatistik – første halvår 2017'

Nedenfor vises i hovedtræk udviklingen på det danske telemarked fra 2016 til 2017:

  • Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s i download er steget 70,9 pct. fra 312.000 til 532.000 fra midten af 2016 til midten af 2017. Lidt over hvert femte eller 21,4 pct. af alle fastnet bredbåndsabonnementer har nu downloadhastigheder med mindst 100 Mbit/s.
  • 458.000 af de hurtigste bredbåndsabonnementer er i kategorien ”Mindst 100 Mbit/s, under 300 Mbit/s” i download, mens de resterende abonnementer er fordelt med 42.000 i ”Mindst 300, under 500 Mbit/s” og 22.000 i ”Mindst 500, under 1 Gbit/s”. 11.000 abonnementer har mindst 1 Gbit/s i download, hvilket svarer til 0,4 pct. af alle fastnet bredbåndsabonnementer.
  • Fastnet bredbånd med mindst 100 Mbit/s i upload er steget 173,5 pct. fra midten af 2016 til midten af 2017 fra en andel på 4,0 pct. til 10,7 pct. eller 267.000 abonnementer, mens andelen med mindst 30 Mbit/s i upload er steget fra 20,8 pct. til 29,7 pct. på et år.
  • Det totale antal fastnet bredbåndsabonnementer er steget med 1,0 pct. til 2.489.000 fra midten af 2016 til året efter. Mens det kobberbaserede bredbånd er faldet med 8,0 pct. til at udgøre 40,5 pct. af alle abonnementer i midten af 2017, så er der vækst i bredbånd via fiber- og kabel-tv-nettet, som hver går frem med 53.000 abonnementer. I forrige perioder stod fiber for langt det meste af denne vækst.
  • Lidt over hvert femte fastnet bredbåndsabonnement er nu via fiber og sammen med kabel-tv-nettets andel på 31,0 pct., udgør de to typer fastnet bredbånd nu 52,5 pct. mod 48,7 pct. året før.  I midten af 2016 var 11,0 pct. af fiberabonnementerne udbudt med mindst 100 Mbit/s i download. Det er i midten af 2017 steget til 37,5 pct.
  • Stigningen i den samlede mobile datatrafik er 49,4 pct. fra første halvår 2016 til første halvår 2017, hvilket er en mindre stigning end i perioden andet halvår 2015 til andet halvår 2016, hvor stigningen var 68,4 pct. I første halvår 2017 blev der i alt up- og downloadet 242.000 TB (terabyte = 1.024 GB). Det svarer til, at hvert mobile bredbåndsabonnement til mobiltelefoner, tablets og bærbare pc’er i gennemsnit bruger 5,7 GB pr. måned mod 4,1 GB pr. måned i første halvår 2016.
  • Det samlede antal taleminutter for mobil- og fastnettelefoni, er faldet 2,2 pct. fra 8,5 mia. til 8,3 mia. minutter i perioden.  Fastnetminutterne (inkl. minutter fra ip-telefoni) falder 11,4 pct., mens mobilminutterne næsten ikke udvikler sig med et fald på 0,1 pct.

Hent telestatistikken

Øvrige dokumenter

Udbyderliste og koncerner Telestatistik 1H17

Hovedtal Baggrundsark 1H17

Internet Baggrundsark 1H17

Mobil Baggrundsark 1H17

Fastnet telefoni Baggrundsark 1H17

Øvrige tjenester Baggrundsark 1H17

Mobilkortlægning

Projekt er under udarbejdelse.

Mere om mobildækning

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen

Energistyrelsen indsamler årligt økonomiske oplysninger fra udbydere på det danske telemarked om teleselskabernes omsætning, resultat (EBIT), investeringer og beskæftigelse. ’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen’ giver på denne baggrund et årligt tilbagevendende indblik i den danske telebranches økonomiske forhold.

Publikationen præsenterer et overordnet billede af telebranchens økonomiske aktiviteter i kalenderåret 2016.

Historiske publikationer fra før 2011 er tilgængelige ved henvendelse til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

'Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016' er en af flere statistiske publikationer, som Energistyrelsen løbende offentliggør på teleområdet. Publikationerne er tilgængelige her på siden. 

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016

Publikationen Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016 er pga. en fejl blevet revideret d. 11.09.2017. Læs mere i dette rettelsesblad.

Økonomiske Nøgletal tilbage fra 2011

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2015

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2014
Publikationen er opdateret pr. 24. november 2015. Se rettelsesblad.

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2012

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2011

 

Branchemøder

Energistyrelsen afholder løbende branchemøder med teleselskaberne i forhold til dataindsamlinger til og udviklingen af TjekDitNet, bredbåndskortlægning, telestatistik, økonomiske nøgletal på teleområdet m.v.

Referat af branchemøde den 26. marts 2014

Referat af branchemøde om telestatistik økonomiske nøgletal og bredbåndskortlægning den 26. november 2013

Referat af branchemøde den 3. juni 2013

Branchemøde - Telestatistik den 5. december 2012

Referat af branchemøde den 29. maj 2012

Referat af branchemøde om telestatistikken den 22. november 2011

Referat af branchemøde den 1. juni 2011

Du kan få referater fra før 2011 fremsendet ved at henvende dig til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Bredbånd og produktivitet

Analyse af sammenhængen mellem bredbånd og produktivitet i danske virksomheder og den samfundsøkonomiske gevinst heraf.

Fra højhastighedsbredbånd til produktivitet - kortlægning af effektkæder

Bredbånd og produktivitet - økonometrisk effektmåling

 

Bredbåndsbehov til digitale velfærdsløsninger

Konsulenthuset PA Consulting Group har for KL, Danske Regioner og staten vurderet de forskellige typer af digitale velfærdstjenester, som forventes frem mod 2020, og de krav til bredbåndsdækning, som disse løsninger stiller. Rapporten konkluderer, at adgangen til tilstrækkelig bredbåndsdækning kun i mindre omfang vil udgøre en begrænsning for brug af vedfærdsteknologi. Frem mod 2020 ventes dog øgede bredbåndskrav i takt med større brug af videosamtaler og -streaming.

Læs den tekniske rapport Tilstrækkelig bredbåndsdækning for digital velfærd

Læs håndbogen Tilstrækkelig bredbåndsdækning for digital velfærd

Høringsmateriale

Du kan her løbende finde høringsmateriale i forbindelse med dataindsamlinger til TjekDItNet, bredbåndskortlægning, telestatistik, økonomiske nøgletal på teleområdet m.v.

2014 Notat til definitioner til bredbåndskortlægning

2014 Notat om bemærkninger til høringsvar til bredbåndskortlægning

Nordisk baltisk telestatistik

De nordiske og baltiske telemyndigheder har i statistikarbejdsgruppen Nordstat udarbejdet en fælles statistik – ’Telecommunication markets in the Nordic and Baltic Countries 2016'. Statistikken sammenligner tal for udviklingen på de nordiske og baltiske telemarkeder bl.a. for bredbånd, mobil- og fastnettelefoni, tv-distribution, de største selskabers markedsandele og omsætnings-/investeringstal.

Tilhørende datamateriale kan tilgås på den svenske telestyrelses statistikportal

Nordic Baltic Telestatistic Publication 2016 

Nordic Baltic Telestatistic Publication 2016 

 

Statistik fra 2015

Nordic Baltic Telestatistic Publication 2015

Nordic Baltic Telestatistic Publication 2015

Kontakt

Hans Teglhus Møller
Specialkonsulent Center for tele (+45) 3392 7585
Jesper Falsted Karlsen
Fuldmægtig Center for tele (+45) 3392 7576
Sanne Ladegaard Sigh
Fuldmægtig Center for tele (+45) 3392 6675