Tal på teleområdet

Bredbåndskortlægning

Den årlige bredbåndskortlægning beskriver udviklingen i udbredelsen og tilgængeligheden af bredbåndshastigheder i Danmark. Data er indsamlet hos relevante teleoperatører og er opdelt på adresseniveau. Kortlægningen opgøres både for boliger, virksomheder og sommerhuse. Selskaberne har indberettet, hvilke teknisk mulige hastigheder, der kan opnås på det eksisterende bredbåndsnet på adressen og hvilke hastigheder, der kan købes.

Fra 2017 udkommer Energistyrelsen ikke med en skriftlig rapport med resultaterne fra den årlige bredbåndskortlægning. Resultaterne fremgår i stedet af nedenstående baggrundsdataark samt af tjekditnet.dk, hvor det også er muligt finde aktuelle oplysninger om mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark.

Baggrundsdata 2019

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Baggrundsdata 2018

Landsplan

Kommuner

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2017
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2016
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2015
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2014
 

Landsplan

Kommuner

Regioner

Postnummer

Tidligere rapporter

Download tidligere rapporter om den årlige bredbåndskortlægning nedenfor:

Bredbåndskortlægning 2016

Bredbåndskortlægning 2015

Bredbåndskortlægning 2014

Bredbåndskortlægning 2013

Bredbåndskortlægning 2012

Bredbåndskortlægning 2011


Ved spørgsmål kan du kontakte Hans Teglhus Møller på htm@ens.dk

På hjemmesiden Tjekditnet.dk kan du se, hvilke selskaber, der udbyder bredbånd i dit område og hvor hurtig en forbindelse, du kan få.
 

Tjekditnet.dk

Telestatistik

Telestatistik

Den halvårlige telestatistik indeholder oplysninger om udviklingen på det danske telemarked. Statistikken bygger på indrapporteringer fra teleudbydere i Danmark af antal abonnementer, trafik på fastnet, mobiltelefoni og bredbånd samt IPTV og bundlede tjenester.

Telestatistik - andet halvår 2018

Telestatistikken for andet halvår 2018 indeholder oplysninger om den seneste udvikling på det danske telemarked. 

Markedsandele samt historisk data fra ældre publikationer tilbage til 2005 er samlet og gjort tilgængelige i baggrundsdataarkene. Arkene indeholder baggrundsdata til figurer og tabeller i publikationen, men indeholder også statistikker, som ikke belyses i publikationen. Historiske publikationer samt tal fra før 2005 kan fremsendes ved henvendelse til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Hovedresultater fra ’Telestatistik – andet halvår 2018’

Nedenfor beskrives i hovedtræk udviklingen på det danske telemarked:

  • Fastnet bredbånd med mindst 100 Mbit/s i upload er steget 33,6 pct. i løbet af 2018 fra en andel på 13,6 pct. til 18,0 pct. eller 457.000 abonnementer. Bredbånd med mindst 300 Mbit/s i upload er steget med 80,6 pct. fra en andel på 2,8 pct. til 5,1 pct. på et år.
  • 25,3 pct. af fastnet bredbåndsabonnementer er nu via fiber og sammen med kabel-tv-nettets andel på 32,8 pct., udgør de to typer fastnet bredbånd 58,0 pct. i slutningen af 2018 mod 54,1 pct. året før. Bredbånd via fibernettet med mindst 100 Mbit/s i upload stiger med 34,1 pct. fra slutningen af 2017 og et år frem mens fiber med mindst 300 Mbit/s i upload er steget med hele 60,2 pct. i løbet af 2018.
  • Datatrafikken fra alle fastnet bredbåndsabonnementer – privat og erhverv – er steget 17,7 pct. fra 2.521.000 i andet halvår 2017 til 2.968.000 TB i andet halvår 2018 (terabyte = 1.024 GB), hvilket både dækker up- og download. Downloadtrafikken alene er steget 17,9 pct. til 2.604.000 TB i andet halvår 2018. Den gennemsnitlige downloadtrafik pr. måned pr. fastnet bredbåndsabonnement er tilsvarende steget fra 158,3 GB til 183,6 GB. Uploadtrafikken er steget 16,4 pct. til 364.000 TB i andet halvår 2018, hvilket svarer til, at den gennemsnitlige uploadtrafik pr. måned stiger fra 22,4 GB i andet halvår 2017 til 25,7 GB i andet halvår 2018.
  • Den mobile datatrafik stiger 41,5 pct. fra andet halvår 2017 til andet halvår 2018, hvilket er mere end i de to forrige halvår, men en mindre relativ stigning end i perioderne til og med 2016. I andet halvår 2018 blev der i alt up- og downloadet 382.000 TB (terabyte = 1.024 GB) i mobilnettene. Det svarer til, at hvert mobile bredbåndsabonnement til mobiltelefoner, tablets og bærbare pc’er i gennemsnit up- og downloader 8,4 GB pr. måned i andet halvår 2018 mod 6,2 GB pr. måned i andet halvår 2017.
  • Fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s i download er steget 20,0 pct. fra 783.000 til 939.000 fra slutningen af 2017 og et år frem. 37,1 pct. af alle fastnet bredbånds-abonnementer har nu hastigheder med mindst 100 Mbit/s. 774.000 af disse er i kategorien ”Mindst 100 Mbit/s, under 300 Mbit/s”, som steg med 12,0 pct. i løbet af 2018. Abonnementer med mindst 300 Mbit/s er steget 79,4 pct. til 166.000 i samme periode.
  • Det totale antal fastnet bredbåndsabonnementer er steget med 0,9 pct. til 2.534.000 i løbet af 2018. Mens kobberbaseret bredbånd er faldet med 10,3 pct. til at udgøre 34,1 pct. af alle abonnementer i slutningen af 2018, så er der fortsat vækst i bredbånd via fiber- og kabel-tv-nettet, som i alt går frem med 111.000 abonnementer eller 8,2 pct.
  • Det samlede antal afgående taleminutter for mobil- og fastnettelefoni, er faldet 7,5 pct. fra 7,9 mia. til 7,3 mia. minutter i perioden. Fastnetminutterne (inkl. minutter fra IP-telefoni) falder 12,7    pct., mens mobilminutterne falder 6,4 pct.
    En lille mobilpakke kunne man i januar 2018 få for 89 kroner med 6 timers tale og 6 GB data samt fri sms og mms. I januar 2019 kunne man for samme pris kun få 5 timers tale, men til gengæld hele 25 GB data udover fri sms og mms. I begge abonnementer kan det inkluderede forbrug benyttes i andre EU-lande, dog kun med et begrænset antal GB data.

Dokumenter

Telestatistik – andet halvår 2018

Bilag - Udbyderliste og koncerner 2H18

Hovedtal Baggrundsark  2H18           

Internet Baggrundsark  2H18                  

Mobil Baggrundsark  2H18                    

Fastnet Baggrundsark  2H18                  

Øvrige Baggrundsark  2H18

Mobilkortlægning

Projekt er under udarbejdelse.

Mere om mobildækning

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen

Energistyrelsen indsamler årligt økonomiske oplysninger fra udbydere på det danske telemarked om teleselskabernes omsætning, resultat (EBIT), investeringer og beskæftigelse. ’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen’ giver på denne baggrund et årligt tilbagevendende indblik i den danske telebranches økonomiske forhold.

’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen – 2018’ præsenterer et overordnet billede af telebranchens økonomiske aktiviteter i kalenderåret 2018:

Hent Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2018

Økonomiske nøgletal fra tidligere år er tilgængelige her på siden nedenfor. Historiske publikationer fra før 2011 er tilgængelige ved henvendelse til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Økonomiske Nøgletal siden 2011

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2017

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016
Publikationen Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016 er pga. en fejl blevet revideret d. 11.09.2017. Læs mere i dette rettelsesblad.

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2015

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2014
Publikationen er opdateret pr. 24. november 2015. Se rettelsesblad.

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2012

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2011

 

Branchemøder

Energistyrelsen afholder løbende branchemøder med teleselskaberne i forhold til dataindsamlinger til og udviklingen af TjekDitNet, bredbåndskortlægning, telestatistik, økonomiske nøgletal på teleområdet m.v.

Referat af branchemøde den 26. marts 2014

Referat af branchemøde om telestatistik økonomiske nøgletal og bredbåndskortlægning den 26. november 2013

Referat af branchemøde den 3. juni 2013

Branchemøde - Telestatistik den 5. december 2012

Referat af branchemøde den 29. maj 2012

Referat af branchemøde om telestatistikken den 22. november 2011

Referat af branchemøde den 1. juni 2011

Du kan få referater fra før 2011 fremsendt ved at henvende dig til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Bredbånd og produktivitet

Analyse af sammenhængen mellem bredbånd og produktivitet i danske virksomheder og den samfundsøkonomiske gevinst heraf.

Fra højhastighedsbredbånd til produktivitet - kortlægning af effektkæder

Bredbånd og produktivitet - økonometrisk effektmåling

 

Bredbåndsbehov til digitale velfærdsløsninger

Konsulenthuset PA Consulting Group har for KL, Danske Regioner og staten vurderet de forskellige typer af digitale velfærdstjenester, som forventes frem mod 2020, og de krav til bredbåndsdækning, som disse løsninger stiller. Rapporten konkluderer, at adgangen til tilstrækkelig bredbåndsdækning kun i mindre omfang vil udgøre en begrænsning for brug af vedfærdsteknologi. Frem mod 2020 ventes dog øgede bredbåndskrav i takt med større brug af videosamtaler og -streaming.

Læs den tekniske rapport Tilstrækkelig bredbåndsdækning for digital velfærd

Læs håndbogen Tilstrækkelig bredbåndsdækning for digital velfærd

Høringsmateriale

Du kan her løbende finde høringsmateriale i forbindelse med dataindsamlinger til TjekDItNet, bredbåndskortlægning, telestatistik, økonomiske nøgletal på teleområdet m.v.

2014 Notat til definitioner til bredbåndskortlægning

2014 Notat om bemærkninger til høringsvar til bredbåndskortlægning

Nordisk baltisk telestatistik

De nordiske og baltiske telemyndigheder har i statistikarbejdsgruppen Nordstat udarbejdet en fælles statistik – ’Telecommunication markets in the Nordic and Baltic Countries 2018'. Statistikken sammenligner tal for udviklingen på de nordiske og baltiske telemarkeder bl.a. for bredbånd, mobil- og fastnettelefoni, tv-distribution, de største selskabers markedsandele og omsætnings-/investeringstal.

Se presentationen Telecommunication markets in the Nordic and Baltic Countries 2018

Tilhørende datamateriale kan tilgås på den svenske telestyrelses statistikportal

Statistik fra 2017

Nordic Baltic Telestatistic publication 2017

Kontakt

Hans Teglhus Møller
Specialkonsulent (+45) 3392 7585
Jesper Falsted Karlsen
Fuldmægtig (+45) 3392 7576