Tal på teleområdet

Data om Bredbånd

Data om Bredbånd’ er et interaktivt værktøj med Energistyrelsens data for fastnetbredbånd. Data er indsamlet til tjekditnet.dk og Telestatistikken (se længere nede på denne side).

Visualiseringerne indeholder data for bredbåndsdækning, bredbåndsabonnementer (optag), fastnet datatrafik samt markedsandele og gør det bl.a. muligt at sammenligne bredbåndsdækning og -optag på tværs af kommuner, teknologier, hastigheder tilbage til 2015.

’Data om Bredbånd’ åbnes ved at klikke på linket nedenfor. Vær opmærksom på, at det ligger på en hjemmeside og med en service, som er ejet af Microsoft. Læs Microsofts betingelser for brug af deres services herunder erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og læs Microsofts information om brug af cookies.

Gå til Data om bredbånd

Hvis du har spørgsmål til ’Data om Bredbånd’ se i første omgang faktaboksene eller vejledninger (?) i værktøjet, eller gå ind på tjekditnet.dk, hvis det vedrører bredbåndsdækning.

Download det bagvedliggende datamateriale for ”Data om Bredbånd”

For spørgsmål vedrørende ”Data om Bredbånd” skriv til analysestat@ens.dk.

Ansvarsfraskrivelse

Energistyrelsen, eller anden dataleverandør, har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

Bredbåndskortlægning

Gif kort der viser udviklingen i bredbåndsudrulning

Den årlige bredbåndskortlægning beskriver udviklingen i udbredelsen og tilgængeligheden af bredbåndshastigheder i Danmark. Data er indsamlet hos relevante teleoperatører og er opdelt på adresseniveau. Kortlægningen opgøres både for boliger, virksomheder og sommerhuse. Selskaberne har indberettet, hvilke teknisk mulige hastigheder, der kan opnås på det eksisterende bredbåndsnet på adressen og hvilke hastigheder, der kan købes.

Fra 2017 udkommer Energistyrelsen ikke med en skriftlig rapport med resultaterne fra den årlige bredbåndskortlægning. Resultaterne fremgår i stedet af nedenstående baggrundsdataark samt af tjekditnet.dk, hvor det også er muligt finde aktuelle oplysninger om mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. 

Baggrundsdata 2021

Landsplan

Kommuner

Regioner

Baggrundsdata 2020

Landsplan 

Kommuner

Regioner

Baggrundsdata 2019

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Baggrundsdata 2018

Landsplan

Kommuner

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2017
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2016
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2015
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2014
 

Landsplan

Kommuner

Regioner

Postnummer

Tidligere rapporter

Download tidligere rapporter om den årlige bredbåndskortlægning nedenfor:

Bredbåndskortlægning 2016

Bredbåndskortlægning 2015

Bredbåndskortlægning 2014

Bredbåndskortlægning 2013

Bredbåndskortlægning 2012

Bredbåndskortlægning 2011


Ved spørgsmål kan du kontakte Hans Teglhus Møller på htm@ens.dk

På hjemmesiden Tjekditnet.dk kan du se, hvilke selskaber, der udbyder bredbånd i dit område og hvor hurtig en forbindelse, du kan få.
 

Tjekditnet.dk

Ansvarsfraskrivelse
Energistyrelsen, eller anden dataleverandør, har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

Telestatistik

Telestatistikken indeholder oplysninger om den seneste udvikling på det danske telemarked. Statistikken bygger på indrapporteringer fra teleudbydere i Danmark af antal abonnementer, trafik på fastnet, mobiltelefoni, bredbånd samt IPTV og bundlede tjenester.

Markedsandele samt historisk data fra ældre publikationer tilbage til 2005 er samlet og gjort tilgængelige i dataarkene. Historiske publikationer samt tal fra før 2005 kan fremsendes ved henvendelse til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Udbyderliste og koncerner 1H21

Hovedtal dataark 1H21

Internet dataark 1H21

Mobil dataark 1H21

Fastnet dataark 1H21

Øvrige tjenester dataark 1H21

Ansvarsfraskrivelse

Energistyrelsen, eller anden dataleverandør, har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

Mobilkortlægning

Projekt er under udarbejdelse.

Mere om mobildækning

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen

Energistyrelsen indsamler årligt økonomiske oplysninger fra udbydere på det danske telemarked om teleselskabernes omsætning, resultat (EBIT), investeringer og beskæftigelse. ’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen’ giver på denne baggrund et årligt tilbagevendende indblik i den danske telebranches økonomiske forhold.

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2020 præsenterer et overordnet billede af telebranchens økonomiske aktiviteter i kalenderåret 2020.

Økonomiske nøgletal fra tidligere år er tilgængelige her på siden nedenfor. Historiske publikationer fra før 2011 er tilgængelige ved henvendelse til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Økonomiske Nøgletal siden 2011

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2019

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2018

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2017

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016
Publikationen Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016 er pga. en fejl blevet revideret d. 11.09.2017. Læs mere i dette rettelsesblad.

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2015

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2014
Publikationen er opdateret pr. 24. november 2015. Se rettelsesblad.

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2012

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2011

Ansvarsfraskrivelse
Energistyrelsen, eller anden dataleverandør, har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

Branchemøder

Energistyrelsen afholder løbende branchemøder med teleselskaberne i forhold til dataindsamlinger til og udviklingen af TjekDitNet, bredbåndskortlægning, telestatistik, økonomiske nøgletal på teleområdet m.v.

Referat af branchemøde den 26. marts 2014

Referat af branchemøde om telestatistik økonomiske nøgletal og bredbåndskortlægning den 26. november 2013

Referat af branchemøde den 3. juni 2013

Branchemøde - Telestatistik den 5. december 2012

Referat af branchemøde den 29. maj 2012

Referat af branchemøde om telestatistikken den 22. november 2011

Referat af branchemøde den 1. juni 2011

Du kan få referater fra før 2011 fremsendt ved at henvende dig til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Bredbånd og produktivitet

Analyse af sammenhængen mellem bredbånd og produktivitet i danske virksomheder og den samfundsøkonomiske gevinst heraf.

Fra højhastighedsbredbånd til produktivitet - kortlægning af effektkæder

Bredbånd og produktivitet - økonometrisk effektmåling

 

Bredbåndsbehov til digitale velfærdsløsninger

Konsulenthuset PA Consulting Group har for KL, Danske Regioner og staten vurderet de forskellige typer af digitale velfærdstjenester, som forventes frem mod 2020, og de krav til bredbåndsdækning, som disse løsninger stiller. Rapporten konkluderer, at adgangen til tilstrækkelig bredbåndsdækning kun i mindre omfang vil udgøre en begrænsning for brug af vedfærdsteknologi. Frem mod 2020 ventes dog øgede bredbåndskrav i takt med større brug af videosamtaler og -streaming.

Læs den tekniske rapport Tilstrækkelig bredbåndsdækning for digital velfærd

Læs håndbogen Tilstrækkelig bredbåndsdækning for digital velfærd

Analyse af bredbåndsbehovet i 2025-2030

Konsulenthuset Copenhagen Economics har for Energistyrelsen analyseret bredbåndsbehovet frem mod 2030. Rapporten beskriver forventede minimums hastigheder (upload og download) samt latenstid og pålidelighed for seks forskellige brugergrupper. Læs rapportenAnalyse af bredbåndsbehovet i 2025-2030

Fremskrivning af restgruppen

Ifølge den nationale bredbåndsmålsætning skal alle boliger og virksomheder have adgang til bredbånd på mindst 100/30 Mbit/s. Energistyrelsen har foretaget en fremskrivning af antallet af privat- og virksomhedsadresser, der ikke er dækket med fastnetbredbåndshastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload (den såkaldte restgruppe). Formålet er at give et mere konsolideret beslutningsgrundlag for evt. nye initiativer, der skal understøtte, at alle boliger og virksomheder har adgang til 100/30 Mbit/s fastnetbredbånd.

Energistyrelsen har i 2021 opdateret fremskrivningen af restgruppen. Læs 'Fremskrivningen 2021’ 

Læs Fremskrivning af restgruppen 2020

Nordisk baltisk telestatistik

Statistikarbejdsgruppen ’Nordic-Baltic working group on statistics and definitions’ udarbejder den fælles årlige nordisk-baltiske statistik – ’Telecommunication markets in the Nordic and Baltic Countries'. Statistikken sammenligner tal for udviklingen på de nordiske og baltiske telemarkeder bl.a. for bredbånd, mobil- og fastnettelefoni, tv-distribution, de største selskabers markedsandele og omsætnings-/investeringstal.

Se præsentationen Telecommunication markets in the Nordic and Baltic Countries 2020

Tilhørende datamateriale kan tilgås på den svenske telestyrelses statistikportal

Statistic 2019

Telecommunication markets in the Nordic and Baltic Countries 2019 

Statistik fra 2018

Telecommunication markets in the Nordic and Baltic Countries 2018

Statistik fra 2017

Nordic Baltic Telestatistic publication 2017

Høringsmateriale

Du kan her løbende finde høringsmateriale i forbindelse med dataindsamlinger til TjekDItNet, bredbåndskortlægning, telestatistik, økonomiske nøgletal på teleområdet m.v.

2014 Notat til definitioner til bredbåndskortlægning

2014 Notat om bemærkninger til høringsvar til bredbåndskortlægning

Kontakt

Spørgsmål til bredbåndskortlægningen

Hans Teglhus Møller
Specialkonsulent (+45) 3392 7585

Spørgsmål til bredbåndskortlægningen

Spørgsmål til bredbåndskortlægningen

Spørgsmål til telestatistikken

Jesper Falsted Karlsen
Fuldmægtig (+45) 3392 7576

Spørgsmål til telestatistikken

Spørgsmål til telestatistikken

Laura Møller Nielsen
Fuldmægtig (+45) 3395 0822