Tal på teleområdet

Data om Bredbånd

’Data om Bredbånd’ er et interaktivt værktøj med Energistyrelsens data for fastnetbredbånd. Data er indsamlet til tjekditnet.dk og Telestatistikken (se længere nede på denne side).

Visualiseringerne indeholder data for bredbåndsdækning, bredbåndsabonnementer (optag), fastnet datatrafik samt markedsandele og gør det bl.a. muligt at sammenligne bredbåndsdækning og -optag på tværs af kommuner, teknologier, hastigheder tilbage til 2015.

’Data om Bredbånd’ åbnes ved at klikke på linket nedenfor. Vær opmærksom på, at det ligger på en hjemmeside og med en service, som er ejet af Microsoft. Læs Microsofts betingelser for brug af deres services herunder erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, læs Microsofts information om brug af cookies  og læs om brugen af korttjenesten Bing 

Gå til Data om bredbånd

Hvis du har spørgsmål til ’Data om Bredbånd’ se i første omgang faktaboksene eller vejledninger (?) i værktøjet, eller gå ind på tjekditnet.dk, hvis det vedrører bredbåndsdækning.

Download det bagvedliggende datamateriale for ”Data om Bredbånd”. For spørgsmål vedrørende ”Data om Bredbånd” skriv til analysestat@ens.dk.

Ansvarsfraskrivelse
Energistyrelsen, eller anden dataleverandør, har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

Bredbåndskortlægning

Den årlige bredbåndskortlægning beskriver udviklingen i udbredelsen og tilgængeligheden af bredbåndshastigheder i Danmark. Data er indsamlet hos relevante teleoperatører og er opdelt på adresseniveau. Kortlægningen opgøres både for boliger, virksomheder og sommerhuse. Selskaberne har indberettet, hvilke teknisk mulige hastigheder, der kan opnås på det eksisterende bredbåndsnet på adressen og hvilke hastigheder, der kan købes.

Fra 2017 udkommer Energistyrelsen ikke med en skriftlig rapport med resultaterne fra den årlige bredbåndskortlægning. Resultaterne fremgår i stedet af nedenstående baggrundsdataark samt af tjekditnet.dk, hvor det også er muligt finde aktuelle oplysninger om mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. 

Baggrundsdata 2020

Landsplan 

Kommuner

Regioner

Baggrundsdata 2019

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Baggrundsdata 2018

Landsplan

Kommuner

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2017
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2016
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2015
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2014
 

Landsplan

Kommuner

Regioner

Postnummer

Tidligere rapporter

Download tidligere rapporter om den årlige bredbåndskortlægning nedenfor:

Bredbåndskortlægning 2016

Bredbåndskortlægning 2015

Bredbåndskortlægning 2014

Bredbåndskortlægning 2013

Bredbåndskortlægning 2012

Bredbåndskortlægning 2011


Ved spørgsmål kan du kontakte Hans Teglhus Møller på htm@ens.dk

På hjemmesiden Tjekditnet.dk kan du se, hvilke selskaber, der udbyder bredbånd i dit område og hvor hurtig en forbindelse, du kan få.
 

Tjekditnet.dk

Ansvarsfraskrivelse
Energistyrelsen, eller anden dataleverandør, har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

Telestatistik

Den halvårlige telestatistik indeholder oplysninger om udviklingen på det danske telemarked. Statistikken bygger på indrapporteringer fra teleudbydere i Danmark af antal abonnementer, trafik på fastnet, mobiltelefoni, bredbånd samt IPTV, bundlede tjenester og priser.

Telestatistik – første halvår 2020

'Telestatistikken for første halvår 2020’ indeholder oplysninger om den seneste udvikling på det danske telemarked. 

Markedsandele samt historisk data fra ældre publikationer tilbage til 2005 er samlet og gjort tilgængelige i dataarkene. Arkene indeholder baggrundsdata til figurer og tabeller i publikationen, men indeholder også statistikker, som ikke belyses i publikationen. Historiske publikationer samt tal fra før 2005 kan fremsendes ved henvendelse til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Hovedresultater fra ’Telestatistik - første halvår 2020’

Nedenfor beskrives i hovedtræk udviklingen på det danske telemarked (se også notatet - ’Hovedresultater ’Telestatistik – første halvår 2020’):

  • Nedlukningen i foråret og starten af sommeren 2020 har skabt en usædvanlig stor stigning i afgående mobile taleminutter og i datatrafik fra fastnet bredbånd samt en mindre men overraskende stigning i de ellers faldende taleminutter fra fastnettelefoni. Mobil datatrafik stiger også kraftigt, men med samme hastighed som i de foregående perioder.
  • De afgående mobile taleminutter er steget med lidt under 1,2 mia. minutter eller 15,2 pct. fra første halvår 2019 til første halvår 2020. Det er den største årlige stigning, siden mobiltelefoni blev introduceret i Danmark. I perioderne op til første halvår 2019 lå den tilsvarende årlige udvikling på mellem 1 og 2 pct.
  • I første halvår 2020 blev der talt i alt 8,8 mia. minutter over mobiltelefonerne, hvilket er det højeste samlede antal minutter talt i mobiltelefon på et halvår på noget tidspunkt. Det svarer til i gennemsnit 204 minutter om måneden pr. abonnement i første halvår 2020 i forhold til 176 minutter i første halvår 2019.
  • Fastnet bredbåndsforbindelserne er også blevet brugt mere end normalt. Datatrafik fra fastnet bredbånd er steget med 25,7 pct. fra første halvår 2019 til 4,2 mio. TB (1 terabyte = 1.024 GB) i første halvår 2020. De gennemsnitlige årlige stigninger fra andet halvår 2017 til andet halvår 2019 var til sammenligning 18,7 pct.
  • Fra første halvår 2019 til første halvår 2020 steg de afgående taleminutter fra fastnet telefoni med 4,3 pct. til 1,3 mia. minutter. Fra første halvår 2017 og frem til første halvår 2019 faldt fastnetminutterne med i gennemsnit 10 pct. årligt.
  • Nedlukningen i foråret 2020 kan også ses på udviklingen i bredbåndshastighederne specielt for de allerhøjeste hastigheder.
  • Fastnet bredbåndsabonnementer i alle kategorier med mindst 100 Mbit/s i download er steget 25,7 pct. fra 1.016.000 til 1.278.000 på et år fra medio 2019 til medio 2020. Bredbånd med mindst 100 Mbit/s i download udgjorde 49,7 pct. af alle bredbåndsabonnementer i første halvår 2020 mod 39,9 pct. et år før. I slutningen af 2017 udgjorde bredbånd med mindst 100 Mbit/s 31,2 pct.
  • Antallet af abonnementer i ”Mindst 500 Mbit/s, under 1 Gbit/s” blev mere end fordoblet med en stigning fra første halvår 2019 til første halvår 2020 på 148,7 pct.  Det svarer til en stigning på 88.000 abonnementer. Kategorien ”Mindst 1 Gbit/s” blev også mere end fordoblet med en stigning på hele 248,5 pct. eller 93.000 abonnementer i samme periode - den største vækst i reelle tal i alle hastighedskategorier fra første halvår 2019 og et år frem.
  • Bredbånd via fibernettet er også steget mere end normalt i første halvår 2020. Den årlige stigning fra første halvår 2019 er på 111.000 abonnementer, hvilket er den største årlige stigning, siden fastnet bredbånd blev introduceret i Danmark.
  • Andelen af bredbånd, som er via kobber, er faldet fra 31,7 pct. til 26,7 pct., og andelen af bredbånd via fiber er steget fra 26,9 pct. til 31,0 pct. fra første halvår 2019 og et år frem. Trods den store stigning for fiber har kabel-tv-nettet fortsat den største andel på 34,0 pct. af bredbåndsmarkedet i midten af 2020 efter en stigning på 24.000 abonnementer fra en markedsandel på 33,3 pct. et år tidligere.

Hovedresultater – ’Telestatistik – første halvår 2020’         

Udbyderliste og koncerner 1H20

Hovedtal dataark 1H20          

Internet dataark 1H20           

Mobil dataark 1H20           

Fastnet dataark 1H20           

Øvrige tjenester og priser dataark 1H20           

Ansvarsfraskrivelse
Energistyrelsen, eller anden dataleverandør, har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

Mobilkortlægning

Projekt er under udarbejdelse.

Mere om mobildækning

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen

Energistyrelsen indsamler årligt økonomiske oplysninger fra udbydere på det danske telemarked om teleselskabernes omsætning, resultat (EBIT), investeringer og beskæftigelse. ’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen’ giver på denne baggrund et årligt tilbagevendende indblik i den danske telebranches økonomiske forhold.

’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen – 2019’ præsenterer et overordnet billede af telebranchens økonomiske aktiviteter i kalenderåret 2019:

Hent Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2019

Økonomiske nøgletal fra tidligere år er tilgængelige her på siden nedenfor. Historiske publikationer fra før 2011 er tilgængelige ved henvendelse til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Økonomiske Nøgletal siden 2011

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2018

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2017

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016
Publikationen Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016 er pga. en fejl blevet revideret d. 11.09.2017. Læs mere i dette rettelsesblad.

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2015

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2014
Publikationen er opdateret pr. 24. november 2015. Se rettelsesblad.

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2012

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2011

Ansvarsfraskrivelse
Energistyrelsen, eller anden dataleverandør, har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

Branchemøder

Energistyrelsen afholder løbende branchemøder med teleselskaberne i forhold til dataindsamlinger til og udviklingen af TjekDitNet, bredbåndskortlægning, telestatistik, økonomiske nøgletal på teleområdet m.v.

Referat af branchemøde den 26. marts 2014

Referat af branchemøde om telestatistik økonomiske nøgletal og bredbåndskortlægning den 26. november 2013

Referat af branchemøde den 3. juni 2013

Branchemøde - Telestatistik den 5. december 2012

Referat af branchemøde den 29. maj 2012

Referat af branchemøde om telestatistikken den 22. november 2011

Referat af branchemøde den 1. juni 2011

Du kan få referater fra før 2011 fremsendt ved at henvende dig til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Bredbånd og produktivitet

Analyse af sammenhængen mellem bredbånd og produktivitet i danske virksomheder og den samfundsøkonomiske gevinst heraf.

Fra højhastighedsbredbånd til produktivitet - kortlægning af effektkæder

Bredbånd og produktivitet - økonometrisk effektmåling

 

Bredbåndsbehov til digitale velfærdsløsninger

Konsulenthuset PA Consulting Group har for KL, Danske Regioner og staten vurderet de forskellige typer af digitale velfærdstjenester, som forventes frem mod 2020, og de krav til bredbåndsdækning, som disse løsninger stiller. Rapporten konkluderer, at adgangen til tilstrækkelig bredbåndsdækning kun i mindre omfang vil udgøre en begrænsning for brug af vedfærdsteknologi. Frem mod 2020 ventes dog øgede bredbåndskrav i takt med større brug af videosamtaler og -streaming.

Læs den tekniske rapport Tilstrækkelig bredbåndsdækning for digital velfærd

Læs håndbogen Tilstrækkelig bredbåndsdækning for digital velfærd

Analyse af bredbåndsbehovet i 2025-2030

Konsulenthuset Copenhagen Economics har for Energistyrelsen analyseret bredbåndsbehovet frem mod 2030. Rapporten beskriver forventede minimums hastigheder (upload og download) samt latenstid og pålidelighed for seks forskellige brugergrupper. Læs rapportenAnalyse af bredbåndsbehovet i 2025-2030

Fremskrivning af restgruppen

Ifølge den nationale bredbåndsmålsætning skal alle boliger og virksomheder have adgang til bredbånd på mindst 100/30 Mbit/s. Energistyrelsen har foretaget en fremskrivning af antallet af privat- og virksomhedsadresser, der ikke er dækket med fastnetbredbåndshastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload (den såkaldte restgruppe). Formålet er at give et mere konsolideret beslutningsgrundlag for evt. nye initiativer, der skal understøtte, at alle boliger og virksomheder har adgang til 100/30 Mbit/s fastnetbredbånd.

Energistyrelsen har i 2021 opdateret fremskrivningen af restgruppen. Læs 'Fremskrivningen 2021’ 

Læs Fremskrivning af restgruppen 2020

Nordisk baltisk telestatistik

Statistikarbejdsgruppen ’Nordic-Baltic working group on statistics and definitions’ udarbejder den fælles årlige nordisk-baltiske statistik – ’Telecommunication markets in the Nordic and Baltic Countries'. Statistikken sammenligner tal for udviklingen på de nordiske og baltiske telemarkeder bl.a. for bredbånd, mobil- og fastnettelefoni, tv-distribution, de største selskabers markedsandele og omsætnings-/investeringstal.

Se præsentationen Telecommunication markets in the Nordic and Baltic Countries 2019 

Tilhørende datamateriale kan tilgås på den svenske telestyrelses statistikportal

Statistik fra 2018

Telecommunication markets in the Nordic and Baltic Countries 2018

Statistik fra 2017

Nordic Baltic Telestatistic publication 2017

Høringsmateriale

Du kan her løbende finde høringsmateriale i forbindelse med dataindsamlinger til TjekDItNet, bredbåndskortlægning, telestatistik, økonomiske nøgletal på teleområdet m.v.

2014 Notat til definitioner til bredbåndskortlægning

2014 Notat om bemærkninger til høringsvar til bredbåndskortlægning

Kontakt

Spørgsmål til bredbåndskortlægningen

Hans Teglhus Møller
Specialkonsulent (+45) 3392 7585

Spørgsmål til bredbåndskortlægningen

Spørgsmål til bredbåndskortlægningen

Spørgsmål til telestatistikken

Jesper Falsted Karlsen
Fuldmægtig (+45) 3392 7576

Spørgsmål til telestatistikken

Spørgsmål til telestatistikken

Laura Møller Nielsen
Fuldmægtig (+45) 3395 0822