Tal på teleområdet

Bredbåndskortlægning

Den årlige bredbåndskortlægning beskriver udviklingen i udbredelsen og tilgængeligheden af bredbåndshastigheder i Danmark. Data er indsamlet hos relevante teleoperatører og er opdelt på adresseniveau. Kortlægningen opgøres både for boliger, virksomheder og sommerhuse. Selskaberne har indberettet, hvilke teknisk mulige hastigheder, der kan opnås på det eksisterende bredbåndsnet på adressen og hvilke hastigheder, der kan købes.

Fra 2017 udkommer Energistyrelsen ikke med en skriftlig rapport med resultaterne fra den årlige bredbåndskortlægning. Resultaterne fremgår i stedet af nedenstående baggrundsdataark samt af tjekditnet.dk, hvor det også er muligt finde aktuelle oplysninger om mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. 

Baggrundsdata 2019

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Baggrundsdata 2018

Landsplan

Kommuner

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2017
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2016
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2015
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2014
 

Landsplan

Kommuner

Regioner

Postnummer

Tidligere rapporter

Download tidligere rapporter om den årlige bredbåndskortlægning nedenfor:

Bredbåndskortlægning 2016

Bredbåndskortlægning 2015

Bredbåndskortlægning 2014

Bredbåndskortlægning 2013

Bredbåndskortlægning 2012

Bredbåndskortlægning 2011


Ved spørgsmål kan du kontakte Hans Teglhus Møller på htm@ens.dk

På hjemmesiden Tjekditnet.dk kan du se, hvilke selskaber, der udbyder bredbånd i dit område og hvor hurtig en forbindelse, du kan få.
 

Tjekditnet.dk

Telestatistik

Den halvårlige telestatistik indeholder oplysninger om udviklingen på det danske telemarked. Statistikken bygger på indrapporteringer fra teleudbydere i Danmark af antal abonnementer, trafik på fastnet, mobiltelefoni, bredbånd samt IPTV, bundlede tjenester og priser.

Telestatistik - første halvår 2019

'Telestatistikken for første halvår 2019’ indeholder oplysninger om den seneste udvikling på det danske telemarked. 

Markedsandele samt historisk data fra ældre publikationer tilbage til 2005 er samlet og gjort tilgængelige i baggrundsdataarkene. Arkene indeholder baggrundsdata til figurer og tabeller i publikationen, men indeholder også statistikker, som ikke belyses i publikationen. Historiske publikationer samt tal fra før 2005 kan fremsendes ved henvendelse til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Hovedresultater fra ’Telestatistik - første halvår 2019’

Nedenfor beskrives i hovedtræk udviklingen på det danske telemarked (se også notatet - ’Hovedresultater ’Telestatistik – første halvår 2019’) :

  • Fastnet bredbånd med mindst 100 Mbit/s i download er efter en stigning på 17 pct. på et år for første gang over 1 mio. abonnementer i midten af 2019, og de udgør, hvad der svarer til 40 pct. af alle fastnet bredbåndsabonnementer.
  • Fastnet bredbånd via fiber med mindst 100 Mbit/s i download er steget 32,7 pct. fra slutningen af 2018 til midten af 2019. Således er andelen af fiberabonnementer med mindst 100 Mbit/s download steget fra 48,8 pct. til 56,9 pct. eller til 390.000 abonnementer. Fiber med mindst 300 Mbit/s i download er steget med hele 55,1 pct. på et år fra 67.000 til 104.000.
  • Bredbånd via kobber er faldet med 11,2 pct. på et år og er med en andel på 31,7 pct. i midten af 2019 ikke længere den mest udbredte bredbåndstype, som nu tilfalder bredbånd via kabel-tv-nettet, som er steget med 3,4 pct. og udgør 33,3 pct. Den største stigning har fibernettene haft med 13,8 pct. eller 83.000 abonnementer og en andel på 26,9 pct. Fiber og kabel-tv-nettet tilsammen udgør dermed 60,2 pct. af alle fastnet bredbåndsabonnementer i midten af 2019 mod 56,2 pct. året før.
  • Datatrafikken fra alle fastnet bredbåndsabonnementer – privat og erhverv – er steget 17,7 pct. fra 2.829.000 i første halvår 2018 til 3.330.000 TB i første halvår 2019 (terabyte = 1.024 GB), hvilket både dækker up- og download trafik. Downloadtrafikken alene er ligeledes steget med 17,7 pct. til 2.933.000 TB i første halvår 2019. Den gennemsnitlige downloadtrafik pr. måned pr. fastnet bredbåndsabonnement er steget 16,5% fra 176,9 GB til 206,1 GB. Uploadtrafikken er steget 18,0 pct. til 398.000 TB i første halvår 2019, hvilket svarer til, at den gennemsnitlige uploadtrafik pr. måned stiger fra 23,9 GB i første halvår 2018 til 28,0 GB i første halvår 2019.
  • Den mobile datatrafik stiger 40,7 pct. fra første halvår 2018 til første halvår 2019, hvilket er ca. et samme som i forrige halvår men mere end i perioderne før dette. Det er dog fortsat en mindre relativ stigning end i perioderne op til 2016. I første halvår 2019 blev der i alt up- og downloadet 426.000 TB (terabyte = 1.024 GB) i mobilnettene. Det svarer til, at hvert mobile bredbåndsabonnement til mobiltelefoner, tablets og bærbare pc’er i gennemsnit up- og downloader 9,0 GB pr. måned i første halvår 2019 mod 6,8 GB pr. måned i første halvår 2018.
  • Fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s i download er steget fra 867.000 til 1.017.000 fra midten af 2018 og et år frem. 817.000 af disse er i kategorien ”Mindst 100 Mbit/s, under 300 Mbit/s”, som steg med 9,5 pct. i løbet af perioden. Abonnementer med mindst 300 Mbit/s steg 65,7 pct. til lidt under 200.000 i samme periode.
  • Det totale antal fastnet bredbåndsabonnementer er steget med 0,7 pct. til 2.548.000 fra midten af 2018 og et år frem.
  • Det samlede antal afgående taleminutter for mobil- og fastnettelefoni, er faldet 10,2 pct. fra 7,8 mia. til 7,0 mia. minutter i perioden. Fastnetminutterne (inkl. minutter fra IP-telefoni) falder 8,3 pct., mens mobilminutterne falder 10,6 pct.
  • En lille mobilpakke kunne man i juli 2018 få for 79 kroner med 5 timers tale og 5 GB data samt fri sms og mms. I juli 2019 kunne man for samme pris få 6 timers tale, 6 GB data udover fri sms og mms. I begge abonnementer kan det inkluderede forbrug benyttes i andre EU-lande, dog med en begrænsning på data på hhv. 3 GB i 2018 og 4 GB i 2019.

Dokumenter

Hovedresultater – ’Telestatistik - første halvår 2019’       

Udbyderliste og koncerner 1H19

Hovedtal dataark 1H19           

Internet dataark 1H19           

Mobil dataark 1H19           

Fastnet dataark 1H19           

Øvrige tjenester og priser dataark 1H19           

Mobilkortlægning

Projekt er under udarbejdelse.

Mere om mobildækning

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen

Energistyrelsen indsamler årligt økonomiske oplysninger fra udbydere på det danske telemarked om teleselskabernes omsætning, resultat (EBIT), investeringer og beskæftigelse. ’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen’ giver på denne baggrund et årligt tilbagevendende indblik i den danske telebranches økonomiske forhold.

’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen – 2018’ præsenterer et overordnet billede af telebranchens økonomiske aktiviteter i kalenderåret 2018:

Hent Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2018

Økonomiske nøgletal fra tidligere år er tilgængelige her på siden nedenfor. Historiske publikationer fra før 2011 er tilgængelige ved henvendelse til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Økonomiske Nøgletal siden 2011

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2017

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016
Publikationen Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016 er pga. en fejl blevet revideret d. 11.09.2017. Læs mere i dette rettelsesblad.

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2015

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2014
Publikationen er opdateret pr. 24. november 2015. Se rettelsesblad.

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2012

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2011

 

Branchemøder

Energistyrelsen afholder løbende branchemøder med teleselskaberne i forhold til dataindsamlinger til og udviklingen af TjekDitNet, bredbåndskortlægning, telestatistik, økonomiske nøgletal på teleområdet m.v.

Referat af branchemøde den 26. marts 2014

Referat af branchemøde om telestatistik økonomiske nøgletal og bredbåndskortlægning den 26. november 2013

Referat af branchemøde den 3. juni 2013

Branchemøde - Telestatistik den 5. december 2012

Referat af branchemøde den 29. maj 2012

Referat af branchemøde om telestatistikken den 22. november 2011

Referat af branchemøde den 1. juni 2011

Du kan få referater fra før 2011 fremsendt ved at henvende dig til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Bredbånd og produktivitet

Analyse af sammenhængen mellem bredbånd og produktivitet i danske virksomheder og den samfundsøkonomiske gevinst heraf.

Fra højhastighedsbredbånd til produktivitet - kortlægning af effektkæder

Bredbånd og produktivitet - økonometrisk effektmåling

 

Bredbåndsbehov til digitale velfærdsløsninger

Konsulenthuset PA Consulting Group har for KL, Danske Regioner og staten vurderet de forskellige typer af digitale velfærdstjenester, som forventes frem mod 2020, og de krav til bredbåndsdækning, som disse løsninger stiller. Rapporten konkluderer, at adgangen til tilstrækkelig bredbåndsdækning kun i mindre omfang vil udgøre en begrænsning for brug af vedfærdsteknologi. Frem mod 2020 ventes dog øgede bredbåndskrav i takt med større brug af videosamtaler og -streaming.

Læs den tekniske rapport Tilstrækkelig bredbåndsdækning for digital velfærd

Læs håndbogen Tilstrækkelig bredbåndsdækning for digital velfærd

Høringsmateriale

Du kan her løbende finde høringsmateriale i forbindelse med dataindsamlinger til TjekDItNet, bredbåndskortlægning, telestatistik, økonomiske nøgletal på teleområdet m.v.

2014 Notat til definitioner til bredbåndskortlægning

2014 Notat om bemærkninger til høringsvar til bredbåndskortlægning

Nordisk baltisk telestatistik

De nordiske og baltiske telemyndigheder har i statistikarbejdsgruppen Nordstat udarbejdet en fælles statistik – ’Telecommunication markets in the Nordic and Baltic Countries 2018'. Statistikken sammenligner tal for udviklingen på de nordiske og baltiske telemarkeder bl.a. for bredbånd, mobil- og fastnettelefoni, tv-distribution, de største selskabers markedsandele og omsætnings-/investeringstal.

Se presentationen Telecommunication markets in the Nordic and Baltic Countries 2018

Tilhørende datamateriale kan tilgås på den svenske telestyrelses statistikportal

Statistik fra 2017

Nordic Baltic Telestatistic publication 2017

Kontakt

Hans Teglhus Møller
Specialkonsulent (+45) 3392 7585
Jesper Falsted Karlsen
Fuldmægtig (+45) 3392 7576