Tal på teleområdet

Bredbåndsdækningen i Danmark

Den årlige bredbåndskortlægning beskriver udviklingen i udbredelsen og tilgængeligheden af bredbåndshastigheder i Danmark. Data er indsamlet hos relevante teleoperatører og er opdelt på adresseniveau. Kortlægningen opgøres både for boliger, virksomheder og sommerhuse. Selskaberne har indberettet, hvilke teknisk mulige hastigheder, der kan opnås på det eksisterende bredbåndsnet på adressen og hvilke hastigheder, der kan købes.

Bredbåndskortlægning

Den årlige bredbåndskortlægning beskriver bredbåndsudviklingen i Danmark.

Det er muligt at downloade mere lokale baggrundsdata fra kortlægningerne fra 2014-2016. Nøgletallene er fordelt på hhv. regioner, kommuner og postnumre.

Hvis du har interesse i ældre publikationer, kan du kontakte Hans Teglhus Møller på htm@ens.dk

På hjemmesiden Tjekditnet.dk kan du se, hvilke selskaber, der udbyder bredbånd i dit område og hvor hurtig en forbindelse, du kan få.

Tjekditnet.dk

Mobilkortlægning

Projekt er under udarbejdelse.

Mere om mobildækning

Telestatistik

Den halvårlige telestatistik indeholder oplysninger om udviklingen på det danske telemarked. Statistikken bygger på indrapporteringer fra teleudbydere i Danmark af antal abonnementer, trafik på fastnet, mobiltelefoni og bredbånd samt IPTV og bundlede tjenester.

Telestatistik - andet halvår 2016

Telestatistikken for andet halvår 2016 indeholder oplysninger om den seneste udvikling på det danske telemarked. 

Markedsandele samt historisk data fra ældre publikationer tilbage til 2005 er samlet og gjort tilgængelige i baggrundsdataarkene. Arkene indeholder baggrundsdata til figurer og tabeller i publikationen, men indeholder også statistikker, som ikke belyses i publikationen. Historiske publikationer samt tal fra før 2005 kan fremsendes ved henvendelse til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Hovedresultater fra ’Telestatistik – andet halvår 2016'

Nedenfor vises i hovedtræk udviklingen på det danske telemarked fra 2015 til 2016:

  • Stigningen i den samlede mobile datatrafik er 68,4 pct. fra andet halvår 2015 til andet halvår 2016. I andet halvår 2016 blev der i alt up- og downloadet lidt over 208.000 TB, hvilket svarer til, at hvert abonnement til mobilt bredbånd bruger 5,1 GB pr. måned i gennemsnit. 
  • Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s i download er vokset 55 pct. fra 266.000 til 412.000 i løbet af hele 2016. Ca. hvert sjette abonnement har nu downloadhastigheder med mindst 100 Mbit/s, hvilket svarer til 16,7 pct. af alle fastnet bredbåndsabonnementer. 
  • Antallet af abonnementer med mindst 100 Mbit/s i upload er steget 155 pct. i løbet af 2016 fra 75.000 til 191.000. Andelen af fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s i upload er dermed steget fra 3,1 pct. til 7,8 pct. på et år.
  • Abonnementer med mindst 50 Mbit/s download nærmer sig nu halvdelen af alle fastnet bredbåndsabonnementer med en andel på 48 pct. i slutningen af 2016 fra en andel på 36 pct. i starten af 2016. 
  • Også fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 10 Mbit/s i upload udgør nu med 51,3 pct. halvdelen af alle abonnementer. De steg med 14,6 pct. i løbet af 2016.
  • Fastnet bredbånd er steget med 1,0 pct. i løbet af 2016. Bredbånd via fiber står fortsat for langt det meste af væksten med 55.000 nye abonnementer. 
  • Lidt over hver femte fastnet bredbåndsabonnement er nu via fiber og sammen med kabel-tv-nettets andel på 29,9 pct., udgør de to typer fastnet bredbånd nu 50,5 pct. mod 47,3 pct. året før. Samtidig er det kobberbaserede bredbånd faldet med 6,5 pct. til at udgøre 42,6 pct. af alle abonnementer i slutningen af 2016.
  • Medianhastigheden for fastnet bredbånd download er steget med 66,3 pct.   fra 28,0 Mbit/s i slutningen af 2015 til 46,6 Mbit/s i slutningen af 2016. Medianhastigheden for upload er steget med 51,9 pct. fra 7,7 Mbit/s til 11,6 Mbit/s i løbet af 2016. Der er store forskelle på medianhastigheder for både up- og download teknologierne imellem.

Hent telestatistikken

Øvrige dokumenter

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen

Energistyrelsen indsamler årligt økonomiske oplysninger fra udbydere på det danske telemarked om teleselskabernes omsætning, resultat (EBIT), investeringer og beskæftigelse. ’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen’ giver på denne baggrund et årligt tilbagevendende indblik i den danske telebranches økonomiske forhold.

Publikationen præsenterer et overordnet billede af telebranchens økonomiske aktiviteter i kalenderåret 2016.

Historiske publikationer fra før 2011 er tilgængelige ved henvendelse til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

'Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016' er en af flere statistiske publikationer, som Energistyrelsen løbende offentliggør på teleområdet. Publikationerne er tilgængelige her på siden. 

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016

Publikationen Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016 er pga. en fejl blevet revideret d. 11.09.2017. Læs mere i dette rettelsesblad.

Økonomiske Nøgletal tilbage fra 2011

 

Branchemøder

Energistyrelsen afholder løbende branchemøder med teleselskaberne i forhold til dataindsamlinger til og udviklingen af TjekDitNet, bredbåndskortlægning, telestatistik, økonomiske nøgletal på teleområdet m.v.

Du kan få referater fra før 2011 fremsendet ved at henvende dig til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Bredbånd og produktivitet

Analyse af sammenhængen mellem bredbånd og produktivitet i danske virksomheder og den samfundsøkonomiske gevinst heraf.

 

Høringsmateriale

Du kan her løbende finde høringsmateriale i forbindelse med dataindsamlinger til TjekDItNet, bredbåndskortlægning, telestatistik, økonomiske nøgletal på teleområdet m.v.

Nordisk baltisk telestatistik

De nordiske og baltiske telemyndigheder har i statistikarbejdsgruppen Nordstat udarbejdet en fælles statistik – ’Telecommunication markets in the Nordic and Baltic Countries 2016'. Statistikken sammenligner tal for udviklingen på de nordiske og baltiske telemarkeder bl.a. for bredbånd, mobil- og fastnettelefoni, tv-distribution, de største selskabers markedsandele og omsætnings-/investeringstal.

Tilhørende datamateriale kan tilgås på den svenske telestyrelses statistikportal

 

Statistik fra 2015

Kontakt

Hans Teglhus Møller
Specialkonsulent Center for tele (+45) 3392 7585
Jesper Falsted Karlsen
Fuldmægtig Center for tele (+45) 3392 7576
Sanne Ladegaard Sigh
Fuldmægtig Center for tele (+45) 3392 6675