Tal på teleområdet

Bredbåndskortlægning

Den årlige bredbåndskortlægning beskriver udviklingen i udbredelsen og tilgængeligheden af bredbåndshastigheder i Danmark. Data er indsamlet hos relevante teleoperatører og er opdelt på adresseniveau. Kortlægningen opgøres både for boliger, virksomheder og sommerhuse. Selskaberne har indberettet, hvilke teknisk mulige hastigheder, der kan opnås på det eksisterende bredbåndsnet på adressen og hvilke hastigheder, der kan købes.

Fra 2017 udkommer Energistyrelsen ikke med en skriftlig rapport med resultaterne fra den årlige bredbåndskortlægning. Resultaterne fremgår i stedet af nedenstående baggrundsdataark samt af www.Tjekditnet.dk, hvor det også er muligt finde aktuelle oplysninger om mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark.

Baggrundsdata 2017
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2016
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2015
 

Landsplan

Kommuner 

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2014
 

Landsplan

Kommuner

Regioner

Postnummer

Tidligere rapporter

Download tidligere rapporter om den årlige bredbåndskortlægning nedenfor:

Bredbåndskortlægning 2016

Bredbåndskortlægning 2015

Bredbåndskortlægning 2014

Bredbåndskortlægning 2013

Bredbåndskortlægning 2012

Bredbåndskortlægning 2011


Ved spørgsmål kan du kontakte Hans Teglhus Møller på htm@ens.dk

På hjemmesiden Tjekditnet.dk kan du se, hvilke selskaber, der udbyder bredbånd i dit område og hvor hurtig en forbindelse, du kan få.
 

Tjekditnet.dk

Telestatistik

Telestatistik

Den halvårlige telestatistik indeholder oplysninger om udviklingen på det danske telemarked. Statistikken bygger på indrapporteringer fra teleudbydere i Danmark af antal abonnementer, trafik på fastnet, mobiltelefoni og bredbånd samt IPTV og bundlede tjenester.

Telestatistik - andet halvår 2017

Telestatistikken for andet halvår 2017 indeholder oplysninger om den seneste udvikling på det danske telemarked. 

Markedsandele samt historisk data fra ældre publikationer tilbage til 2005 er samlet og gjort tilgængelige i baggrundsdataarkene. Arkene indeholder baggrundsdata til figurer og tabeller i publikationen, men indeholder også statistikker, som ikke belyses i publikationen. Historiske publikationer samt tal fra før 2005 kan fremsendes ved henvendelse til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Hovedresultater fra ’Telestatistik – andet halvår 2017'

Nedenfor beskrives i hovedtræk udviklingen på det danske telemarked:

  • Datatrafikken fra fastnet bredbånd – privat og erhverv – er i andet halvår 2017 på 2.468.000 TB (terabyte = 1.024 GB), hvilket både dækker up- og download. I alt er der uploadet 287.000 TB og downloadet 2.181.000 TB i perioden. Dermed er der i gennemsnit up- og downloadet hhv. 20,7 GB og 157,2 GB pr. måned pr. fastnet bredbåndsabonnement i andet halvår 2017.
  • Antallet af fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s i download er steget 88,7 pct. fra 412.000 til 777.000 fra slutningen af 2016 til slutningen af 2017. Næsten hvert tredje eller 31,0 pct. af alle fastnet bredbåndsabonnementer har nu downloadhastigheder med mindst 100 Mbit/s mod 16,7 pct. for et år siden.
  • 685.000 af bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s er i kategorien ”Mindst 100 Mbit/s, under 300 Mbit/s” i download, som stiger med 49,5 pct. i andet halvår 2017. I alt er bredbånd med mindst 300 Mbit/s steget med 24,1 pct. i andet halvår 2017 fra 75.000 til 93.000.
  • Fastnet bredbånd med mindst 100 Mbit/s i upload er steget 76,5 pct. fra slutningen af 2016 til slutningen af 2017. Andelen har dermed ændret sig fra 7,8 pct. til 13,4 pct. og endte på 337.000 abonnementer. Andelen med mindst 10 Mbit/s i upload er steget fra 51,2 pct. til 58,3 pct. på et år.
  • Det totale antal fastnet bredbåndsabonnementer er steget med 1,7 pct. til 2.504.000 i løbet af 2017. Mens kobberbaseret bredbånd (xDSL) er faldet med 8,4 pct. til at udgøre 38,4 pct. af alle abonnementer i slutningen af 2017, så er der vækst i bredbånd via fiber- og kabel-tv-nettet, som i alt går frem med 118.000 abonnementer eller 9,5 pct.
  • Efter en stigning på 11,5 pct. i løbet 2017 er 22,5 pct. af fastnet bredbåndsabonnementer nu via fiber, mens kabel-tv-nettet er steget 8,2 pct. til andel på 31,8 pct. Abonnementerne via kabel-tv-nettet med mindst 100 Mbit/s i download er næsten fordoblet med en vækst på 99,0 pct. i løbet af 2017, hvilket får andelen af kabel-tv-abonnementer med 100 Mbit/s download til at stige fra 29,2 pct. til 53,7 pct.
  • Stigningen i den samlede mobile datatrafik er 31,2 pct. fra andet halvår 2016 til andet halvår 2017, hvilket er en mindre relativ stigning end i perioderne før. I andet halvår 2017 blev der i alt up- og downloadet 270.000 TB (terabyte = 1.024 GB). Det svarer til, at hvert mobile bredbåndsabonnement til mobiltelefoner, tablets og bærbare pc’er i gennemsnit up- og downloader 6,2 GB pr. måned i andet halvår 2017 mod 5,0 GB pr. måned i andet halvår 2016.
  • Det samlede antal taleminutter for mobil- og fastnettelefoni, er faldet 1,9 pct. fra 8,1 mia. til 7,9 mia. minutter i perioden. Fastnetminutterne (inkl. minutter fra ip-telefoni) falder 8,7 pct., mens mobilminutterne næsten ikke udvikler sig med et fald på 0,4 pct.
  • En lille mobilpakke kunne man i januar 2017 få til 89 kroner med fri tale og 20 GB data samt fri sms/mms, men kun til brug i Danmark, hvor man i januar 2018 for samme pris kun kunne få 6 timers tale, og 6 GB data udover over fri sms/mms, og indholdet kan benyttes i andre EU-lande.

Hent telestatistikken

Øvrige dokumenter

Udbyderliste og koncerner Telestatistik 2H17

Hovedtal Baggrundsark 2H17

Internet Baggrundsark 2H17

Mobil Baggrundsark 2H17

Fastnet telefoni Baggrundsark 2H17

Øvrige tjenester Baggrundsark 1H17

Mobilkortlægning

Projekt er under udarbejdelse.

Mere om mobildækning

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen

Energistyrelsen indsamler årligt økonomiske oplysninger fra udbydere på det danske telemarked om teleselskabernes omsætning, resultat (EBIT), investeringer og beskæftigelse. ’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen’ giver på denne baggrund et årligt tilbagevendende indblik i den danske telebranches økonomiske forhold.

’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen – 2017’ præsenterer et overordnet billede af telebranchens økonomiske aktiviteter i kalenderåret 2017.

 Læs pressemeddelelsen Teleinvesteringer oplever største stigning i 10 år

Download faktaarket Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2017

Historiske publikationer fra før 2011 er tilgængelige ved henvendelse til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

'Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2017' er en af flere statistikker, som Energistyrelsen løbende offentliggør på teleområdet. De er tilgængelige her på siden nedenfor. 

Økonomiske Nøgletal siden 2011

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016
Publikationen Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016 er pga. en fejl blevet revideret d. 11.09.2017. Læs mere i dette rettelsesblad.

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2015

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2014
Publikationen er opdateret pr. 24. november 2015. Se rettelsesblad.

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2012

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2011

 

Branchemøder

Energistyrelsen afholder løbende branchemøder med teleselskaberne i forhold til dataindsamlinger til og udviklingen af TjekDitNet, bredbåndskortlægning, telestatistik, økonomiske nøgletal på teleområdet m.v.

Referat af branchemøde den 26. marts 2014

Referat af branchemøde om telestatistik økonomiske nøgletal og bredbåndskortlægning den 26. november 2013

Referat af branchemøde den 3. juni 2013

Branchemøde - Telestatistik den 5. december 2012

Referat af branchemøde den 29. maj 2012

Referat af branchemøde om telestatistikken den 22. november 2011

Referat af branchemøde den 1. juni 2011

Du kan få referater fra før 2011 fremsendet ved at henvende dig til Energistyrelsen på analysestat@ens.dk.

Bredbånd og produktivitet

Analyse af sammenhængen mellem bredbånd og produktivitet i danske virksomheder og den samfundsøkonomiske gevinst heraf.

Fra højhastighedsbredbånd til produktivitet - kortlægning af effektkæder

Bredbånd og produktivitet - økonometrisk effektmåling

 

Bredbåndsbehov til digitale velfærdsløsninger

Konsulenthuset PA Consulting Group har for KL, Danske Regioner og staten vurderet de forskellige typer af digitale velfærdstjenester, som forventes frem mod 2020, og de krav til bredbåndsdækning, som disse løsninger stiller. Rapporten konkluderer, at adgangen til tilstrækkelig bredbåndsdækning kun i mindre omfang vil udgøre en begrænsning for brug af vedfærdsteknologi. Frem mod 2020 ventes dog øgede bredbåndskrav i takt med større brug af videosamtaler og -streaming.

Læs den tekniske rapport Tilstrækkelig bredbåndsdækning for digital velfærd

Læs håndbogen Tilstrækkelig bredbåndsdækning for digital velfærd

Høringsmateriale

Du kan her løbende finde høringsmateriale i forbindelse med dataindsamlinger til TjekDItNet, bredbåndskortlægning, telestatistik, økonomiske nøgletal på teleområdet m.v.

2014 Notat til definitioner til bredbåndskortlægning

2014 Notat om bemærkninger til høringsvar til bredbåndskortlægning

Nordisk baltisk telestatistik

De nordiske og baltiske telemyndigheder har i statistikarbejdsgruppen Nordstat udarbejdet en fælles statistik – ’Telecommunication markets in the Nordic and Baltic Countries 2017'. Statistikken sammenligner tal for udviklingen på de nordiske og baltiske telemarkeder bl.a. for bredbånd, mobil- og fastnettelefoni, tv-distribution, de største selskabers markedsandele og omsætnings-/investeringstal.

Tilhørende datamateriale kan tilgås på den svenske telestyrelses statistikportal

Statistik fra 2017

Nordic Baltic Telestatistic publication 2017

Statistik fra 2016

Nordic Baltic Telestatistic Publication 2016 

Nordic Baltic Telestatistic Publication 2016 

Kontakt

Hans Teglhus Møller
Specialkonsulent (+45) 3392 7585
Jesper Falsted Karlsen
Fuldmægtig (+45) 3392 7576
Sanne Ladegaard Sigh
Fuldmægtig (+45) 3392 6675