Støtteordning for grundejere

Økonomisk trængte grundejere kan få en hjælpende hånd ved kommunens påbud om at forbedre spildevandsrensningen. Ansvaret for lovgivningen om hjælpeordningen er delt mellem Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningen (tidligere Naturstyrelsen) og Energistyrelsen.

Grundejerne kan søge om at være med i en ordning, der dels giver lempeligere frister for at gennemføre kommunens påbud og dels giver ret til at anmode det lokale spildevandsselskab om en afdragsordning for betalingen af selve spildevandsløsningen.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningen er vejledende myndighed for de dele af reglerne, der vedrører miljøbeskyttelsesloven, herunder fristfastsættelse for spildevandshåndteringen. Energistyrelsen er vejledende myndighed for de dele af reglerne, der vedrører betalingsloven, herunder afdragsordning og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.

Præsentation af bekendtgørelsen om støtteordningen.

Støttedokumenter 

Energistyrelsen og Naturstyrelsen (nu Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningen) har lavet vejledninger og støttedokumenter til brug for kommunernes behandling af ansøgninger.

Bemærk, at der var en fejl i en tidligere udgave af ansøgningsblanketten for 2015 og det tilhørende vejledende notat fra marts 2015. Fradraget i årsindkomst for hjemmeboende børn under 18 år var fejlagtigt angivet til 15.700 kr. Det korrekte tal er 21.300 kr.

Vejledningsmateriale for 2015:

Naturstyrelsens ansøgningsblanket for 2015.

Naturstyrelsens vejledende notat til, hvordan blanketten for 2015 bruges.

Standardformuleringerne til brug for 2015

Vejledningsmateriale gældende fra 2016:

Energistyrelsen har lavet en ansøgningsblanket for 2016, som kommunerne kan lægge på deres hjemmeside.

Ansøgningsblanket for 2016

Energistyrelsen og Naturstyrelsen (nu Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningen) har lavet et fælles vejledende notat til, hvordan blanketten for 2016 bruges. 

Fælles vejledende notat til blanketten for 2016

Standardformuleringerne til brug for 2016

Vejledningsmateriale gældende fra 2017

Energistyrelsen har lavet en ansøgningsblanket for 2017, som kommunerne kan lægge på deres hjemmeside.

Ansøgningsblanket for 2017

Energistyrelsen samt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningen har lavet et fælles vejledende notat til, hvordan blanketten for 2017 bruges.

Fælles vejledende notat til blanketten for 2017

Standardformuleringerne til brug for 2017

Spørgsmål til detaljer i den nye bekendtgørelse

Læs spørgsmål og svar fra 25. februar 2015.

Læs supplerende spørgsmål og svar fra 23. april 2015.

Læs mere

Betalingsloven
(LBK nr 633 af 07/06/2010 ) 

Ændringslov til betalingsloven
(LOV nr 56 af 27/01/2015) 

Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt
(BEK nr 108 af 29/01/2015) 

Kontakt

Bolette Jensen
AC-medarbejder Center for forsyning (+45) 3392 6815
Mere om Vand