Varmecheck - Udvælgelse af fjernvarmeselskaber

Varmecheck - Udvælgelse af fjernvarmeselskaber

Energistyrelsen opfordrer fjernvarmeselskaberne til at vurdere, hvorvidt de opfylder kriterierne for at blive udvalgt, så deres fjernvarmeforbrugere potentielt kan blive berettiget til en varmecheck.

Til fjernvarmebranchen, de danske fjernvarmeselskaber og offentligheden.

I ”Aftale om målrettet varmecheck” af 11. februar 2022 er det blevet besluttet, at man som husholdning med fjernvarme kan være berettiget til at få udbetalt en varmecheck, såfremt man er tilknyttet ”fjernvarmeområder med gasandel på mere end 65 pct. eller områder baseret på kombinationer af el og gas med tilsvarende gennemsnitlige prisstigninger” og i øvrigt har en husstandsindkomst under 550.000 kr. efter AM-bidrag.

Energistyrelsen vil gerne opfordre fjernvarmeselskaberne til at orientere sig i meddelelsen nedenfor om ekstern kommentering med henblik på at vurdere, hvorvidt jeres fjernvarmeselskab opfylder kriterierne for at blive udvalgt, således at jeres fjernvarmeforbrugere potentielt kan blive berettiget til en varmecheck.

Energistyrelsen ser meget gerne, at alle selskaber, som vurderer at være omfattet af aftalen, henvender sig til Energistyrelsen i den eksterne kommenteringsrunde. 

Derudover har fjernvarmebranchen og offentligheden mulighed for at kommentere på den generelle metode, som Energistyrelsen lægger til grund for udvælgelse af de omfattede fjernvarmeselskaber/-områder efter aftalen om en varmecheck.

Fristen for kommentering er mandag d. 21/3 kl. 17. 

Brev vedr. udvælgelse af fjernvarmeselskaber

 

Kontakt

Jakob Nymann Rud
Chefkonsulent
William Kristian Krogh Vergo
Fuldmægtig
Mere om Varme