Miljøvurderingsproces - Energiø Bornholm

Miljøvurderingsproces - Energiø Bornholm

Informationer omkring tidsplan og miljøvurderingsprocessen for Energiø Bornholm.

Med Klimaaftalen for energi og industri mv. af 22. juni 2020 besluttede et bredt flertal i Folketinget, at der skulle etableres to energiøer i Danmark– én i Nordsøen og én på Bornholm. Hertil er det besluttet, at havvindmølleparkerne til Energiø Bornholm skal have en tilkoblet kapacitet på minimum 3 GW med mulighed for 0,8 GW overplanting.

Det er forventningen, at Energiø Bornholm kommer til at bestå af et havbaseret anlæg (havvindmøller med internt kabelnet, transformerplatform og eksportkabler til Bornholm), et landbaseret anlæg på Bornholm (landkabler og landstation), som vil udgøre selve energiøen på Bornholm, et eksportkabel fra Bornholm til Sjælland, et landbaseret anlæg på Sjælland og en udlandsforbindelse til Tyskland. 

Den samlede miljøvurderingsproces for Plan for Program Energiø Bornholm består af flere elementer

  • Udarbejdelse af en miljøvurdering af Plan for Program Energiø Bornholm. 
  • Udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af landanlægget. Læs mere om processen for VVM af landanlægget her: Energinet
  • Når koncessionsvinderne til etableringen af havvindmølleparkerne er udpeget, skal koncessionsvinderne gennemføre miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af de konkrete projekter for havvindmølleparkerne. 

 

Maj Holst
Chefkonsulent (+45) 3395 1277