Havvindmølleparker frem mod 2030

Havvindmølleparker frem mod 2030

Informationer vedrørende Energistyrelsens udbud af havvindmølleparker frem mod 2030.

For at accelerere udbygningen af den danske havvindsproduktion besluttede partierne bag "Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022" af 25. juni 2022 (Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne) (herefter "Klimaaftale 2022"), at der skal udbydes områder, der kan rumme yderligere mindst 4 GW havvind til etablering inden udgangen af 2030. 

Derudover er det med Finansloven for 2022 besluttet at udbyde yderligere 2 GW til etablering inden udgangen af 2030 (1 af de 2 GW fra Finansloven 2022 bliver brugt til at udvide Energiø Bornholms kapacitet fra 2 til 3 GW). Det betyder samlet set, at der over de seneste 5 år er indgået politiske aftaler om at udbyde yderligere i alt minimum 9 GW havvind i Danmark til etablering inden udgangen af 2030, inklusiv 3 GW fra Energiø Bornholm og 800-1.200 MW fra Hesselø Havvindmøllepark, der skal etableres inden udgangen af 2029. 

For at muliggøre de politiske ønsker om flere GW havvind inden udgangen af 2030, er det på baggrund af Klimaaftale 2022 blevet besluttet at igangsætte forundersøgelser, miljøvurderinger samt etableringen af nettilslutningsanlæggene og nødvendige netforstærkninger forud for den politiske beslutning om, hvor de konkrete parker skal placeres. 

Forundersøgelserne, miljøvurderingerne og etableringen af nettilslutningsanlæggene er igangsat i områder, der i en finscreening af havområder i 2022 har påvist at være attraktive for opstilling af havvindmølleparker. Det drejer sig om områder i Nordsøen (området Nordsøen I), Kattegat (området Kattegat II) og Østersøen (området Kriegers Flak II), samt den nye placering af Hesselø Havvindmøllepark i Kattegat. 

Forundersøgelsestilladelse Kattegat II

Forundersøgelsestilladelse Nordsøen I

Forundersøgelsestilladelse Kriegers Flak II

Finscreeningrapport

Havvindmølleparker i Nordsøen I, Kattegat II og Kriegers Flak II

Pressemeddelelser

Læs pressemeddelelse af 15. marts 2023

Energistyrelsen giver tilladelse til forundersøgelser for havmølleparker i området Nordsøen I.

Læs pressemeddelelse af 6. marts 2023

Energistyrelsen åbner for ideer til miljøvurderingen af planen for havvindmølleparker i områderne Nordsøen I, Kattegat II og Kriegers Flak II.

Læs pressemeddelelse af 16. december 2022

Energistyrelsen har givet Energinet tilladelse til at udføre forundersøgelser på havet for Kattegat II, Kriegers Flak II samt for den nye placering af Hesselø Havvindmøllepark.

Læs pressemeddelelse af 30. juni 2022

Energinet har fået pålæg om at igangsætte forundersøgelser for områderne Nordsøen I, Kattegat II og Kriegers Flak II, samt for den nye placering af Hesselø Havvindmøllepark.

Kontakt vedr. miljøvurderingen af planerne - Nordsøen I

Alf Skovgaard
Specialkonsulent (+45) 3395 5162
Karoline Edelvang
Specialkonsulent (+45) 3395 5220
Jasper Maaholm
Fuldmægtig (+45) 3395 1217

Kontakt vedr. miljøvurderingen af planerne - Kattegat II og Kriegers Flak II

Randi Lucie Aliaga
Specialkonsulent (+45) 3392 7835
Anders Møller Jørgensen
Fuldmægtig (+45) 3395 5113

Kontakt vedr. forundersøgelser

Alf Skovgaard
Specialkonsulent (+45) 3395 5162

Kontakt projektledere

Else Marie Jakobsen
Chefkonsulent (+45) 3395 5144
Henrik Gaardhøj Pedersen
Chefkonsulent (+45) 3395 5036