Kriegers Flak

Vattenfall Vindkraft A/S vinder udbud af anlæg og drift af Kriegers Flak

Vattenfall Vindkraft A/S har vundet Energistyrelsens udbud af anlæg og drift af den kommende havvindmøllepark Kriegers Flak med en pris på 37,2 øre pr. kWh. 

Havvindmølleparken, der skal opføres i Østersøen, bliver på 600 MW og vil kunne forsyne 600.000 husstandes forbrug af miljøvenlig strøm. 

Havmølleparken skal stå færdig den 31. december 2021 og er en del af den energipolitiske aftale af 22. marts 2012. Havvindmølleparken Kriegers Flak blev udbudt i 2015.

Vattenfall A/S er blevet tildelt en koncession samt tilladelser til forundersøgelses- og etablering, som kan ses nedenfor.

Energinet.dk er ansvarlig for finansieringen og etableringen af to offshore transformerplatforme og søkabler til land.

Klager over tilladelser kan i henhold til § 66 og § 67 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360, København K. Klagen skal være indgivet skriftligt senest d. 25. januar 2017. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Energiklagenævnet bestemmer anderledes. Energiklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

For at følge udbudsprocessen gå til den engelske hjemmeside

Dokumenter

Tobias Grindsted
Specialkonsulent (+45) 3392 6640
Anja Lundberg
Specialkonsulent (+45) 3392 6819