Brexit

Storbritannien forlader EU senest den 31. januar 2020 (Brexit). Det har stor betydning for Danmark. Den danske regering arbejder derfor for at sikre en velordnet britisk udtræden af EU. Det har både EU og Storbritannien en klar interesse i. Danmark forbereder sig dog på forskellige udfald af forhandlingerne, herunder også det scenarie at Storbritannien forlader EU uden en aftale.

På Udenrigsministeriets hjemmeside er der samlet al information om Storbritanniens udtræden af EU og Danmarks rolle i Brexit-forhandlingerne. Her kan du få et overblik over og et indblik i, hvad Brexit kan komme til at betyde for dig som borger eller for din virksomhed.

Hvad betyder Brexit for energi-, forsynings- og klimaområdet?

Storbritanniens udtrædelse kan få betydning for danske virksomheder inden for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets område. Det skyldes, at Storbritannien ikke længere vil være bundet af EU’s regulering.

Læs mere om Brexit's betydning for energi-, forsynings,- og klimaområdet på kefm.dk

Energistyrelsen har en række ansvarsområder, når det handler om telefoni i Danmark. Læs mere om Brexit's betydning for telefoni

Mere om Om os