Karriere

Energistyrelsen er et dynamisk kraftcenter for fremtidssikret udvikling og effektive løsninger på hele styrelsens ansvarsområde. Vi lægger stor vægt på værdiskabelse gennem faglig kvalitet og tværfagligt samarbejde – internt såvel som med vores departement og eksterne partnere og interessenter. 

Energistyrelsen har godt 500 medarbejdere med mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, herunder jurister, økonomer, ingeniører, statskundskaber, geologer, telegrafinspektører og administrativt uddannede.

Vores opgaver forudsætter faglig dygtighed og ekspertise og spænder vidt; fra ministerbetjening, udbudsarbejde, fremskrivninger, administration og analyser på energi-, forsynings- og teleområdet til udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser. Vi fører tilsyn og kontrol med produkters energimærkning og ecodesign, fremmer mobil- og bredbåndsdækning og deltager i internationalt samarbejde.

Vi understøtter i arbejdet udviklingen på centrale samfundsdagsordener. Og vi brænder for at levere løsninger for fremtiden, der gør en positiv forskel for Danmark på energi-, tele- og forsyningsområdet. 

Se ledige stillinger i Energistyrelsen

Vi, der arbejder i Energistyrelsen

Bliv kontorelev

Er du udadvendt og trives med udfordrende opgaver, en varierende opgaveportefølje, gode kolleger og en organisation i rivende udvikling, så skal du måske være kontorelev i Energistyrelsen. Du får indblik i, hvordan arbejdsgangen er i en nytænkende statslig organisation og mulighed for at prøve flere forskellige opgavetyper og områder på tværs af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets. Du kan også få mulighed for at fordybe dig i specialeområder som f.eks. HR og regnskab.

 • Du vil skifte mellem skolegang og praktik
 • Du får elevløn under hele uddannelsen
 • Praktikperioden varer to år. 

Kort om kontorelevuddannelsen

Du kan holde øje med ledige kontorelevstillinger på vores hjemmeside.

Bliv studentermedhjælper

Er du ambitiøs og søger et studiearbejde, hvor du kan udvikle dig, så er Energistyrelsen det helt rigtige sted for dig. I Energistyrelsen sørger vi for, at vores studentermedarbejdere får interessante og udfordrende arbejdsopgaver. De hjælper for eksempel også med beregninger, indsamling af data, forskellige former for sagsbehandling og udarbejder udkast til bekendtgørelser.   

Du kan holde øje med ledige studentermedhjælperstillinger på vores hjemmeside.

Kom i ulønnet praktik

Synes du som led i din uddannelse, det kunne være spændende at arbejde i en statslig organisation, som er helt tæt på nogle af de mest centrale politiske dagsordener, så kan du søge om en ulønnet praktikplads i Energistyrelsen. Du vil typisk arbejde med fastlagte opgaver af relevans for din uddannelse, men du vil også indgå i udviklings- og driftsopgaver i styrelsen. Praktikopholdet varer typisk et semester og skal leve op til kravene for godskrivning af et semester af din samlede uddannelse.

Du kan kontakte Energistyrelsens HR-afdeling, hvis du vil vide mere om ordningen.

Når du starter i Energistyrelsen

Det er vigtigt for os, at du som ny medarbejder får et ordentligt introduktionsforløb, så du hurtigst muligt føler dig hjemme og bliver i stand til at løse dine opgaver.

De første tre måneder af din ansættelse vil være præget af introduktion og oplæring. Du vil blive tildelt en mentor, som sammen med din chef vil planlægge dine kommende opgaver. Din mentor vil bistå dig de første seks måneder af din ansættelse. HR følger dig også i begyndelsen og afholder efter tre måneder en samtale med dig, når du er blevet fastansat.

Kursus

Som ny medarbejder i Energistyrelsen er der en række kurser, som vil være relevante for dig. Det er kurser i ”God adfærd i det offentlige” og ”God sagsbehandling”, som foregår via statens e-læringssystem Campus. Der kan også være kurser af mere specialiseret karakter, som bliver udbudt internt i Energistyrelsen. Du vil sammen med din chef løbende tage stilling til, hvilke kurser, der er relevante for dig, så du bliver i stand til at løse dine opgaver og udvikler dig fagligt.

Vi fokuserer på fastholdelse og løbende udvikling

Kompetenceudvikling

Energistyrelsens største aktiv er vores medarbejdere.  Vi arbejder derfor målrettet med at sikre, at vi er en attraktiv arbejdsplads, der kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. Og vi lægger afgørende vægt på, at vores medarbejdere kontinuerligt udvikler deres kompetencer.

Udover formel træning og uddannelse ser vi videndeling, sparring, nye opgaver og ansvarsområder som den vigtigste komponent i din kompetenceudvikling. Via dialog, feedback og prioritering holder vi vores medarbejdere udfordrede og opdaterede.

Der holdes årligt udviklingssamtaler, som hos os har fået navnet ”værdiskabende udviklingssamtaler”. De skal skabe værdi for medarbejderen og for Energistyrelsen. Her har du i et tillidsfuldt og fortroligt rum mulighed for at drøfte dine udviklings- og karriereambitioner og muligheder med din nærmeste chef. Samtalen er det naturlige omdrejningspunkt til at tale kompetenceudvikling, ansvarsområder og opgaver. I løbet af året følges det op med en-til-en-samtaler og miniudviklingssamtaler. 

Karriereveje

Medarbejdere i Energistyrelsen har god mulighed for at udvikle sig og gøre karriere. Vi tilbyder flere forskellige karrieremønstre. Udover fleksibilitet giver de dig gode muligheder for at udvikle dig inden for det eller de områder, du brænder for. En karriere i Energistyrelsen er i størst muligt omfang tilpasset dine ambitioner. Fællesnævneren er den høje faglighed, der er husets vigtigste og naturlige omdrejningspunkt. 

Din ambition kan være at arbejde tværfagligt og lede projekter, at specialisere dig og udvikle ekspertise på et fagligt område eller at gå ind i ledelse. Du har også mulighed for at gøre karriere andre steder i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets styrelser og departement. Mulighederne er mange, og det er i høj grad op til dig at definere din egen karrierevej.

Rollebeskrivelser

Energistyrelsen arbejder med rollebeskrivelser, som skal skabe klarhed om det ansvar, som den enkelte medarbejder har, og de forventninger, som Energistyrelsen har til medarbejderen. Denne klarhed understøttes gennem en tæt dialog mellem dig og din chef. Vi anser det for en grundlæggende forudsætning for udvikling, trivsel og arbejdsglæde at have klare rammer. Vi tror på, at alle har brug for at vide, hvad der forventes for at lykkes.

Rollebeskrivelserne er koblet tæt sammen med Energistyrelsens strategi, værdigrundlag og konceptet for de årlige værdiskabende udviklingssamtaler.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat på den relevante statslige overenskomst og i overensstemmelse med de regler, der gælder for at arbejde i centraladministrationen. Din løn er som regel opdelt i en grundløn og et eller flere tillæg. Lønnen er bestemt med udgangspunkt i den overenskomst, som gælder for din ansættelse. Du vil desuden have en årlig lønforventningssamtale med din chef.

Ansættelsesvilkår

 • Betalt frokostpause
 • Pensionssats på op til 17,1 %
 • Fem ugers betalt ferie og fem særlige feriefridage
 • Gode vilkår i forbindelse med graviditets-, barsels - og forældreorlov
 • To årlige omsorgsdage med løn pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder syv år
 • Ret til at få løn under barns sygdom indtil anden pasning er fundet i op til to dage. 

Personalegoder

I Energistyrelsen investerer vi i vores medarbejdere. Og vi anerkender, at gode arbejdsrammer skaber trivsel og arbejdsglæde. Vi lægger vægt på sundhed og social aktivitet.

 • Vi har en god og billig kantineordning
 • Vi har en frugtordning med økologisk frugt
 • Der er kaffe og te til fri afbenyttelse
 • Vi har en ”cykelven”, som kommer en gang om ugen og udfører gratis service på din cykel, mens du er på arbejde
 • Vi har en fordelagtig aftale om massage på arbejdspladsen
 • Vi har en ordning med en ergonomisk konsulent, der med jævne mellemrum kommer på besøg i huset og hjælper med indstilling af borde, stole, lys m.m. 
 • Vi har yolates, som er en kombination af yoga og pilates, onsdag eftermiddag i kantinen
 • Vi har en løbeklub, der løber rundt på Kastellet onsdag eftermiddag
 • Vi spiller fodbold i Nørrebrohallen onsdag morgen
 • Vi deltager i DHL-stafet sammen med resten af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 • Vi har en kunstforening, som hver måned sørger for, at vi har noget interessant kunst at kigge på
 • Adgang til motionsrum i vores domicil i København
 • Vi har gratis parkering.
Alt det udenom arbejdet

I Energistyrelsen lægger vi vægt på en god omgangstone og et godt socialt miljø. 

Hvert center i styrelsen afholder årligt en centerdag, hvor relevante faglige og sociale temaer er på dagsorden. Dagen afholdes typisk eksternt og skaber rum til, at centrene kan gå i dybden med relevante temaer og lære sine kolleger bedre at kende. 

Vi afholder typisk to store festlige arrangementer for hele styrelsen - en om sommeren og en ved juletid. Der er stor opbakning til sommerfest og julefrokost, som blandt andet byder på fællesspisning, revy og dans. 

Mere Om os