Karriere

I Energistyrelsen har vi et job med mening. Vi er historien om de moderne nørder, stærke generalister og en ledelse, der vil motivere. Vi er over 800 kolleger med en særlig holdånd. Vi er faglige. Vi er nysgerrige. Og så tager vi ansvar for fremtiden. For vi har dette til fælles: Vi gør en grøn forskel i hverdagen og for de kommende generationer. 

Se vores ledige stillinger

Vi, der arbejder i Energistyrelsen

Energistyrelsen har over 800 medarbejdere med mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, herunder jurister, økonomer, ingeniører, statskundskaber, geologer og administrativt uddannede.

Vores opgaver forudsætter faglig dygtighed og ekspertise og spænder vidt; fra ministerbetjening, udbudsarbejde, fremskrivninger, administration og analyser på energi- og forsyningsområdet til udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser. Vi fører tilsyn og kontrol med produkters energimærkning og ecodesign og deltager i internationalt samarbejde.

Vi understøtter i arbejdet udviklingen på centrale samfundsdagsordener. Og vi brænder for at levere løsninger for fremtiden, der gør en positiv forskel for Danmark på energi- og forsyningsområdet. 

Se ledige stillinger i Energistyrelsen

Bliv kontorelev

Er du udadvendt og trives med udfordrende opgaver, en varierende opgaveportefølje, gode kolleger og en organisation i rivende udvikling, så skal du måske være kontorelev i Energistyrelsen. Du får indblik i, hvordan arbejdsgangen er i en nytænkende statslig organisation og mulighed for at prøve flere forskellige opgavetyper og områder på tværs af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets. Du kan også få mulighed for at fordybe dig i specialeområder som f.eks. HR og regnskab.

 • Du vil skifte mellem skolegang og praktik
 • Du får elevløn under hele uddannelsen
 • Praktikperioden varer to år. 

Kort om kontorelevuddannelsen

Du kan holde øje med ledige kontorelevstillinger på vores hjemmeside.

Bliv studentermedhjælper

Er du ambitiøs og søger et studiearbejde, hvor du kan udvikle dig, så er Energistyrelsen det helt rigtige sted for dig. I Energistyrelsen sørger vi for, at vores studentermedarbejdere får interessante og udfordrende arbejdsopgaver. De hjælper for eksempel også med beregninger, indsamling af data, forskellige former for sagsbehandling og udarbejder udkast til bekendtgørelser.   

Du kan holde øje med ledige studentermedhjælperstillinger på vores hjemmeside.

Kom i ulønnet praktik

Synes du som led i din uddannelse, det kunne være spændende at arbejde i en statslig organisation, som er helt tæt på nogle af de mest centrale politiske dagsordener, så kan du søge om en ulønnet praktikplads i Energistyrelsen. Du vil typisk arbejde med fastlagte opgaver af relevans for din uddannelse, men du vil også indgå i udviklings- og driftsopgaver i styrelsen. Praktikopholdet varer typisk et semester og skal leve op til kravene for godskrivning af et semester af din samlede uddannelse.

Du kan kontakte Energistyrelsens HR-afdeling, hvis du vil vide mere om ordningen.

Når du starter i Energistyrelsen

I Energistyrelsen lægger vi vægt på, at du som ny medarbejder får en god og tryg start med grundig introduktion og oplæring, der sikrer at du kommer godt i gang.

Som led i din onboarding bliver du tilknyttet en mentor. Din mentor er en kollega, der skal være med til at sikre, at du får en god start, og som du kan støtte dig til fagligt og socialt igennem hele introduktionsforløbet. Fra din første arbejdsdag har din chef og mentor planlagt et velkomstprogram for din første tid i Energistyrelsen, der er tilpasset din erfaring, kompetencer og arbejdsopgaver.

Dit onboarding forløb er opdelt i forskellige faser, som indeholder en række aktiviteter i løbet af dit første år i Energistyrelsen. Aktiviteterne dækker over interne introduktioner og kurser, en mentorordning, samtaler, opstarts-, status- og evalueringsmøder.

Kursus

Som ny medarbejder i Energistyrelsen er der en række kurser, som vil være relevante for dig. Det er kurser i ”God adfærd i det offentlige” og ”God sagsbehandling”, som foregår via statens e-læringssystem Campus. Der kan også være kurser af mere specialiseret karakter, som bliver udbudt internt i Energistyrelsen. Du vil sammen med din chef løbende tage stilling til, hvilke kurser, der er relevante for dig, så du bliver i stand til at løse dine opgaver og udvikler dig fagligt.

Vi fokuserer på fastholdelse og løbende udvikling

Kompetenceudvikling

Energistyrelsens største aktiv er vores medarbejdere. Vi arbejder derfor målrettet med at sikre, at vi er en attraktiv arbejdsplads, der kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. Og vi lægger afgørende vægt på, at vores medarbejdere kontinuerligt udvikler deres kompetencer.

Udover formel træning og uddannelse ser vi videndeling, sparring, nye opgaver og ansvarsområder som den vigtigste komponent i din kompetenceudvikling. Via dialog, feedback og prioritering holder vi vores medarbejdere udfordrede og opdaterede.

Der holdes årligt medarbejderudviklingssamtaler. De skal skabe værdi for medarbejderen og for Energistyrelsen. Her har du i et tillidsfuldt og fortroligt rum mulighed for at drøfte dine udviklings- og karriereambitioner og muligheder med din nærmeste chef. Samtalen er det naturlige omdrejningspunkt til at tale kompetenceudvikling, ansvarsområder og opgaver. I løbet af året følges det op med en-til-en-samtaler og miniudviklingssamtaler. 

Karriereveje

Medarbejdere i Energistyrelsen har god mulighed for at udvikle sig og gøre karriere. Vi tilbyder flere forskellige karrieremønstre. Udover fleksibilitet giver de dig gode muligheder for at udvikle dig inden for det eller de områder, du brænder for. En karriere i Energistyrelsen er i størst muligt omfang tilpasset dine ambitioner. Fællesnævneren er den høje faglighed, der er husets vigtigste og naturlige omdrejningspunkt. 

Din ambition kan være at arbejde tværfagligt og lede projekter, at specialisere dig og udvikle ekspertise på et fagligt område eller at gå ind i ledelse. Du har også mulighed for at gøre karriere andre steder i Klima-, Energi og Forsyningsministeriets styrelser og departement. Mulighederne er mange, og det er i høj grad op til dig at definere din egen karrierevej.

Rollebeskrivelser

Energistyrelsen arbejder med rollebeskrivelser, som skal skabe klarhed om det ansvar, som den enkelte medarbejder har, og de forventninger, som Energistyrelsen har til medarbejderen. Denne klarhed understøttes gennem en tæt dialog mellem dig og din chef. Vi anser det for en grundlæggende forudsætning for udvikling, trivsel og arbejdsglæde at have klare rammer. Vi tror på, at alle har brug for at vide, hvad der forventes for at lykkes.

Rollebeskrivelserne er koblet tæt sammen med Energistyrelsens strategi, værdigrundlag og konceptet for de årlige udviklingssamtaler.

Arbejdsmiljø

Vores arbejdsplads er kendetegnet ved et sundt og sikkert arbejdsmiljø med trivsel og arbejdsglæde. Vi arbejder målrettet med at fastholde og udvikle Energistyrelsen som en attraktiv arbejdsplads.

Energistyrelsen havde senest et tilsynsbesøg ved Arbejdstilsynet i november 2019, hvor vi fik en grøn smiley. Den grønne smiley viser, at Energistyrelsen fuldt ud lever op til Arbejdstilsynets regler.

Grafik: Grøn smiley

Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat på den relevante, statslige overenskomst og i overensstemmelse med de regler, der gælder for arbejde i centraladministrationen. Din løn er som regel opdelt i en grundløn og et eller flere tillæg. Lønnen er fastsat ud fra den overenskomst, som gælder for din ansættelse. Du vil desuden have mulighed for at få en årlig lønforventningssamtale med din chef.

Ansættelsesvilkår

 • Betalt frokostpause
 • Pensionssats på op til 17,1 %
 • Fem ugers betalt ferie og fem særlige feriefridage
 • Gode vilkår i forbindelse med graviditets-, barsels - og forældreorlov
 • To årlige omsorgsdage med løn pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder syv år
 • Mulighed for at få løn under barns sygdom indtil anden pasning er fundet i op til to dage. 

Personalegoder

I Energistyrelsen investerer vi i vores medarbejdere. Og vi anerkender, at gode arbejdsrammer skaber trivsel og arbejdsglæde. Vi lægger vægt på sundhed og social aktivitet.

 • Vi har en god og billig kantineordning
 • Vi har en frugtordning med økologisk frugt
 • Vi har kaffe og te til fri afbenyttelse
 • Vi har en ”cykelven”, som kommer en gang om ugen og udfører gratis service på din cykel, mens du er på arbejde
 • Vi har en fordelagtig aftale om massage på arbejdspladsen
 • Vi har en ordning med en ergonomisk konsulent, der med jævne mellemrum kommer på besøg i huset og hjælper med indstilling af  din arbejdsstation eller opmåling til skærmbriller 
 • Vi tilbyder gratis influenzavaccination
 • Vi har holdtræning i yoga og styrke med instruktør
 • Vi har en løbeklub, der løber fast hver uge
 • Vi spiller fodbold i Nørrebrohallen en gang om ugen
 • Vi deltager i DHL-stafet sammen med resten af Klima-, Energi-, Forsyningsministeriet
 • Vi har et motionsrum til fri afbenyttelse i vores domicil i København
 • Vi har en firmaaftale med SATS med rabat på medlemskab
 • Vi har en renseriordning
 • Vi har gratis parkering i parkeringskælder

Socialt og fagligt samvær

I Energistyrelsen lægger vi vægt på en god omgangstone og et godt socialt miljø. 

Hvert center i styrelsen afholder årligt en centerdag, hvor relevante faglige og sociale temaer er på dagsorden. Dagen afholdes typisk eksternt og skaber rum til, at centrene kan gå i dybden med relevante temaer og lære sine kolleger bedre at kende. 

Vi afholder typisk to store festlige arrangementer for hele styrelsen - en om sommeren og en ved juletid. Der er stor opbakning til sommerfest og julefrokost, som blandt andet byder på fællesspisning, revy og dans. 

Alt det udenom arbejdet

I Energistyrelsen lægger vi vægt på en god omgangstone og et godt socialt miljø. 

Hvert center i styrelsen afholder årligt en centerdag, hvor relevante faglige og sociale temaer er på dagsorden. Dagen afholdes typisk eksternt og skaber rum til, at centrene kan gå i dybden med relevante temaer og lære sine kolleger bedre at kende. 

Vi afholder typisk to store festlige arrangementer for hele styrelsen - en om sommeren og en ved juletid. Der er stor opbakning til sommerfest og julefrokost, som blandt andet byder på fællesspisning, revy og dans. 

Mere Om os