Energi-administration (I)

Center for Energiadministration (I)

Ansvaret for Center for Energiadministration er delt mellem vicedirektør Stig Uffe Pedersen og vicedirektør Janni Torp Kjærgaard.  Nedenstående er den del af centret, Janni Torp Kjærgaard har ansvar for.

I Center for Energiadministration sikrer vi en effektiv administration af støtteordninger til vedvarende energi i Danmark, herunder udbetaling af tilskud. Vi er et centralt kontaktpunkt, som er i dialog med de store markedsaktører inden for vedvarende energi (sol, vind, kraftvarme og bio) såvel som sammenslutninger af borgere i f.eks. vindmøllelaug og private borgere med VE-anlæg.
Vi varetager vi sekretariatet for EUDP samt sekretariatet for Taksationsmyndigheden, som vurderer værditab til borgere i forbindelse med VE-anlæg og VE-projekter.

Læs om den del af centret, Stig Uffe Pedersen er ansvarlig for.

 

Mogens Uhd Nielsen
 • Vind
 • Ejerskifte
 • Support
 • Afregning
Mogens Uhd Nielsen
Enhedschef (+45) 3392 7532
 • Vind
 • Ejerskifte
 • Support
 • Afregning
 • Vind
 • Ejerskifte
 • Support
 • Afregning
 • EUDP-sekretariat
 • Green Labs DK
 • Energilagringspulje
 • Power-to-X-pulje
 • Nordsøpuljen
 • Øvrige udviklings- og demonstrationspuljer
 • Nordisk Energi Forskning
 • IEA-aktiviteter
Claus Meineche
Sekretariatschef (+45) 3392 7793
 • EUDP-sekretariat
 • Green Labs DK
 • Energilagringspulje
 • Power-to-X-pulje
 • Nordsøpuljen
 • Øvrige udviklings- og demonstrationspuljer
 • Nordisk Energi Forskning
 • IEA-aktiviteter
 • EUDP-sekretariat
 • Green Labs DK
 • Energilagringspulje
 • Power-to-X-pulje
 • Nordsøpuljen
 • Øvrige udviklings- og demonstrationspuljer
 • Nordisk Energi Forskning
 • IEA-aktiviteter