Systemanalyse

Systemanalyse

I Center for Systemanalyse arbejder vi især med større analyser, fremskrivninger, effektberegninger, modellering og koblinger mellem forskellige sektorer med henblik på udarbejdelsen af beslutningsgrundlag for den grønne omstilling. Centeret er organiseret i 9 teams med typisk 6-8 medarbejdere. Ansvaret for den faglige ledelse af de respektive teams fremgår nedenfor.

Mikkel Sørensen
 • Erhverv og husholdninger
 • Model forbrug
 • Styring og organisering
Mikkel Sørensen
Enhedschef (+45) 3392 6726
 • Erhverv og husholdninger
 • Model forbrug
 • Styring og organisering
 • Erhverv og husholdninger
 • Model forbrug
 • Styring og organisering
 • Forsyning og infrastruktur
 • Model forsyning
 • Kulstof og VE-brændstoffer
Rasmus Munch Sørensen
Enhedschef (+45) 2333 8581
 • Forsyning og infrastruktur
 • Model forsyning
 • Kulstof og VE-brændstoffer
 • Forsyning og infrastruktur
 • Model forsyning
 • Kulstof og VE-brændstoffer
 • Transport
 • Landbrug, areal og øvrige gasser
 • Klimaaftryk og tværgående klima
Jacob Møller
Enhedschef (+45) 5096 7457
 • Transport
 • Landbrug, areal og øvrige gasser
 • Klimaaftryk og tværgående klima
 • Transport
 • Landbrug, areal og øvrige gasser
 • Klimaaftryk og tværgående klima

Centerets opgaver udføres som udgangspunkt projektbaseret og den konkrete bemanding af projekter og chefansvar afgøres derfor løbende. Centeret står dog for en række faste større publikationer, hvor det overordnede ansvar p.t. er fordelt på følgende vis:

 • Energiproducenttælling (Iben Moll Rasmussen; imrn@ens.dk)
 • Energistatistik (Ramus Munch Sørensen)
 • Klimafremskrivning og -status (Mikkel Sørensen)
 • Global afrapportering for de internationale effekter af den danske klimaindsats (Jacob Møller)