Tele

Center for tele

I Center for tele sikrer vi, at telereguleringen er med til at understøtte den fortsatte digitalisering af det danske samfund. Det gør vi bl.a. ved at have fokus på administration af telereguleringen og på en god mobil- og bredbåndsdækning i hele landet. Vi forbereder og afholder auktioner over radiofrekvenser, administrerer bredbåndspuljen og arbejder med at udvikle reguleringen af teleinfrastruktur. Vi har samtidig ansvar for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet, 5G handlingsplan, administration af nummerressourcer og tilsyn med anvendelse af radioudstyr.

Trine Heidemann Jansen
 • Teknisk rådgivning og internationale frekvensforhandlinger
 • Frekvensplan og satellitter
 • Bredbåndskortlægning og tjekditnet.dk
 • Bredbåndsdækning og -pulje
 • Konkurrence- og forbrugerforhold samt EU-regulering
 • Netneutralitet og roaming
 • Telestatistik
 • Frekvenser til radio og tv
 • Kystradio
Trine Heidemann Jansen
Enhedschef (+45) 2096 1792
 • Teknisk rådgivning og internationale frekvensforhandlinger
 • Frekvensplan og satellitter
 • Bredbåndskortlægning og tjekditnet.dk
 • Bredbåndsdækning og -pulje
 • Konkurrence- og forbrugerforhold samt EU-regulering
 • Netneutralitet og roaming
 • Telestatistik
 • Frekvenser til radio og tv
 • Kystradio
 • Teknisk rådgivning og internationale frekvensforhandlinger
 • Frekvensplan og satellitter
 • Bredbåndskortlægning og tjekditnet.dk
 • Bredbåndsdækning og -pulje
 • Konkurrence- og forbrugerforhold samt EU-regulering
 • Netneutralitet og roaming
 • Telestatistik
 • Frekvenser til radio og tv
 • Kystradio
Maria Schmidt Jensen
 • Lovgivning og administration vedr. frekvenser
 • Mobildækning
 • Frekvensauktioner
 • Udstyrsregulering og tilsyn
 • Maste- og gravesager
 • Nummeradministration
 • Kommunal støtte til udrulning af digital infrastruktur
Maria Schmidt Jensen
Enhedschef (+45) 3392 7538
 • Lovgivning og administration vedr. frekvenser
 • Mobildækning
 • Frekvensauktioner
 • Udstyrsregulering og tilsyn
 • Maste- og gravesager
 • Nummeradministration
 • Kommunal støtte til udrulning af digital infrastruktur
 • Lovgivning og administration vedr. frekvenser
 • Mobildækning
 • Frekvensauktioner
 • Udstyrsregulering og tilsyn
 • Maste- og gravesager
 • Nummeradministration
 • Kommunal støtte til udrulning af digital infrastruktur