Undergrund og beredskab

Center for undergrund og beredskab

I Center for undergrund og beredskab arbejder vi for at sikre den mest hensigtsmæssige udnyttelse af undergrunden og et stærkt beredskab for energisektoren. Alt sammen til gavn for den danske stats indtægter og sikkerhed. Vi forvalter store samfundsøkonomiske aktiver, som ofte skal ses i en global dagsorden. Arbejdet udføres blandt andet via tilsynsaktiviteter, myndighedsarbejde og et tæt samarbejde med branchen.

Trine Sannem Mønsted
 • Koncessioner til efterforskning – indvinding af olie og gas
 • Geotermi
 • Miljø, VVM
Trine Sannem Mønsted
Enhedschef (+45) 2618 0292
 • Koncessioner til efterforskning – indvinding af olie og gas
 • Geotermi
 • Miljø, VVM
 • Koncessioner til efterforskning – indvinding af olie og gas
 • Geotermi
 • Miljø, VVM
 • Tilsyn med Energinets almene beredskab for både el- og naturgas, samt tilsyn med Energinets it-beredskab for både el- og naturgas
 • Tilsyn med Foreningen Danske Olieberedskabslagre
 • Tilsyn med oliesektoren
Torben Normann Schulze
Chefkonsulent (+45) 3392 7593
 • Tilsyn med Energinets almene beredskab for både el- og naturgas, samt tilsyn med Energinets it-beredskab for både el- og naturgas
 • Tilsyn med Foreningen Danske Olieberedskabslagre
 • Tilsyn med oliesektoren
 • Tilsyn med Energinets almene beredskab for både el- og naturgas, samt tilsyn med Energinets it-beredskab for både el- og naturgas
 • Tilsyn med Foreningen Danske Olieberedskabslagre
 • Tilsyn med oliesektoren