Undergrund og beredskab

Center for undergrund og beredskab

I Center for undergrund og beredskab arbejder vi for at sikre den mest hensigtsmæssige udnyttelse af undergrunden og et stærkt beredskab for energisektoren. Alt sammen til gavn for den danske stats indtægter og sikkerhed. Vi forvalter store samfundsøkonomiske aktiver, som ofte skal ses i en global dagsorden. Arbejdet udføres blandt andet via tilsynsaktiviteter, myndighedsarbejde og et tæt samarbejde med branchen.

 • Forvaltningen af Danmarks ressourcer i undergrunden på land, søterritoriet og kontinentalsoklen

 • Tilladelser til rørledninger på søterritoriet/kontinentalsoklen

 • Miljøvurderinger, finansiel kapacitet, teknisk kapacitet, efterforskning, produktionstilsyn, godkendelser

 • Økonomisk regulering af olierørledningen og gasopstrømsnettet
 • Lovgivning og vejledning

Trine Tougaard
Enhedschef (+45) 2285 2852
 • Forvaltningen af Danmarks ressourcer i undergrunden på land, søterritoriet og kontinentalsoklen

 • Tilladelser til rørledninger på søterritoriet/kontinentalsoklen

 • Miljøvurderinger, finansiel kapacitet, teknisk kapacitet, efterforskning, produktionstilsyn, godkendelser

 • Økonomisk regulering af olierørledningen og gasopstrømsnettet
 • Lovgivning og vejledning

 • Forvaltningen af Danmarks ressourcer i undergrunden på land, søterritoriet og kontinentalsoklen

 • Tilladelser til rørledninger på søterritoriet/kontinentalsoklen

 • Miljøvurderinger, finansiel kapacitet, teknisk kapacitet, efterforskning, produktionstilsyn, godkendelser

 • Økonomisk regulering af olierørledningen og gasopstrømsnettet
 • Lovgivning og vejledning

 • Forvaltningen af Danmarks ressourcer (CO2) i undergrunden på land, søterritoriet og kontinentalsoklen
 • Udvikling af CO2-fangst, transport, anvendelse og lagring (CCUS)
 • Udbud af CCUS-puljer
 • Tilladelser til CO2-lagring
 • Lovgivning og vejledning vedr. CO2-lagring
Henrik Sulsbrück
Enhedschef (+45) 3392 6686
 • Forvaltningen af Danmarks ressourcer (CO2) i undergrunden på land, søterritoriet og kontinentalsoklen
 • Udvikling af CO2-fangst, transport, anvendelse og lagring (CCUS)
 • Udbud af CCUS-puljer
 • Tilladelser til CO2-lagring
 • Lovgivning og vejledning vedr. CO2-lagring
 • Forvaltningen af Danmarks ressourcer (CO2) i undergrunden på land, søterritoriet og kontinentalsoklen
 • Udvikling af CO2-fangst, transport, anvendelse og lagring (CCUS)
 • Udbud af CCUS-puljer
 • Tilladelser til CO2-lagring
 • Lovgivning og vejledning vedr. CO2-lagring
 • Sektoransvaret for beredskab på energiområdet dækkende el, gas, olie og fjernvarme
 • Tilsyn med beredskabet i el- og gassektoren
 • Tilsyn med olielagerberedskabet
 • Udvikling af cybersikkerheden i energisektoren, herunder cyber- og informationssikkerhedsstrategien for energisektoren
Jesper Rode Tholstrup
 • Sektoransvaret for beredskab på energiområdet dækkende el, gas, olie og fjernvarme
 • Tilsyn med beredskabet i el- og gassektoren
 • Tilsyn med olielagerberedskabet
 • Udvikling af cybersikkerheden i energisektoren, herunder cyber- og informationssikkerhedsstrategien for energisektoren
 • Sektoransvaret for beredskab på energiområdet dækkende el, gas, olie og fjernvarme
 • Tilsyn med beredskabet i el- og gassektoren
 • Tilsyn med olielagerberedskabet
 • Udvikling af cybersikkerheden i energisektoren, herunder cyber- og informationssikkerhedsstrategien for energisektoren
 • Varetagelse af krisestyringen i forbindelse med energiforsyningskrisen
Malene Hein Nybroe
Enhedschef (+45) 3395 0922
 • Varetagelse af krisestyringen i forbindelse med energiforsyningskrisen
 • Varetagelse af krisestyringen i forbindelse med energiforsyningskrisen