Undergrund og beredskab

Center for undergrund og beredskab

I Center for undergrund og beredskab arbejder vi for at sikre den mest hensigtsmæssige udnyttelse af undergrunden og et stærkt beredskab for energisektoren. Alt sammen til gavn for den danske stats indtægter og sikkerhed. Vi forvalter store samfundsøkonomiske aktiver, som ofte skal ses i en global dagsorden. Arbejdet udføres blandt andet via tilsynsaktiviteter, myndighedsarbejde og et tæt samarbejde med branchen.

Carl-Christian Munk-Nielsen
 • Forvaltningen af Danmarks ressourcer i undergrunden på land, søterritoriet og kontinentalsoklen
 • Tilladelser til rørledninger på søterritoriet/kontinentalsoklen
 • Miljøvurderinger, finansiel kapacitet, teknisk kapacitet, efterforskning, produktionstilsyn, godkendelser
 • Økonomisk regulering af olierørledningen og gasopstrømsnettet
 • Lovgivning og vejledning
Carl-Christian Munk-Nielsen
Enhedschef (+45) 3392 7902
 • Forvaltningen af Danmarks ressourcer i undergrunden på land, søterritoriet og kontinentalsoklen
 • Tilladelser til rørledninger på søterritoriet/kontinentalsoklen
 • Miljøvurderinger, finansiel kapacitet, teknisk kapacitet, efterforskning, produktionstilsyn, godkendelser
 • Økonomisk regulering af olierørledningen og gasopstrømsnettet
 • Lovgivning og vejledning
 • Forvaltningen af Danmarks ressourcer i undergrunden på land, søterritoriet og kontinentalsoklen
 • Tilladelser til rørledninger på søterritoriet/kontinentalsoklen
 • Miljøvurderinger, finansiel kapacitet, teknisk kapacitet, efterforskning, produktionstilsyn, godkendelser
 • Økonomisk regulering af olierørledningen og gasopstrømsnettet
 • Lovgivning og vejledning
 • Sektoransvaret for beredskab på energiområdet dækkende el, gas, olie og fjernvarme

 • Tilsyn med beredskabet i el- og gassektoren

 • Tilsyn med olielagerberedskabet

 • Udvikling af cybersikkerheden i energisektoren, herunder cyber- og informationssikkerhedsstrategien for energisektoren
Malene Hein Nybroe
Enhedschef (+45) 3392 6724
 • Sektoransvaret for beredskab på energiområdet dækkende el, gas, olie og fjernvarme

 • Tilsyn med beredskabet i el- og gassektoren

 • Tilsyn med olielagerberedskabet

 • Udvikling af cybersikkerheden i energisektoren, herunder cyber- og informationssikkerhedsstrategien for energisektoren
 • Sektoransvaret for beredskab på energiområdet dækkende el, gas, olie og fjernvarme

 • Tilsyn med beredskabet i el- og gassektoren

 • Tilsyn med olielagerberedskabet

 • Udvikling af cybersikkerheden i energisektoren, herunder cyber- og informationssikkerhedsstrategien for energisektoren