VE-administration

Center for VE-administration

I Center for VE-administration sikrer vi en effektiv administration af støtteordninger til vedvarende energi i Danmark, herunder udbetaling af tilskud. Vi er et centralt kontaktpunkt, som er i dialog med de store markedsaktører inden for vedvarende energi (sol, vind, kraftvarme og bio) såvel som sammenslutninger af borgere i f.eks. vindmøllelaug og private borgere med VE-anlæg. Derudover er vi sekretariat for taksationsmyndigheden, som vurderer værditab til borgere i forbindelse med VE-anlæg og VE-projekter.

Mogens Uhd Nielsen
 • Vind
 • Ejerskifte
 • Support
 • Afregning
Mogens Uhd Nielsen
Enhedschef (+45) 3392 7532
 • Vind
 • Ejerskifte
 • Support
 • Afregning
 • Vind
 • Ejerskifte
 • Support
 • Afregning