Ansøgning om prækvalifikation vedr. begrænset EU-udbud om kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2

Ansøgning om prækvalifikation vedr. begrænset EU-udbud om kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2

Energistyrelsen indbyder hermed kvalificerede leverandører til at afgive ansøgning om prækvalifikation vedrørende begrænset EU-udbud om kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2. Udbuddet afholdes som et begrænset EU-udbud, og Energistyrelsen forventer at kunne udvælge fem ansøgere til at afgive tilbud på opgaven.  

Kontrakten vedrører support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2, Frekvensindberetningsløsningen, Frekvensregisteret, Den Interaktive Frekvensplan og Tilsynsdatabasen. 

Ordregivende myndighed

Udbuddet gennemføres af nedenstående part, som også er ordregivende myndighed:
Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

Baggrund for opgaven

Energistyrelsen har en række IT-applikationer (herefter applikationer) til brug for frekvensadministrationen i Danmark. 

Energistyrelsens nuværende kontrakt med NNIT vedrørende IT-support og vedligehold udløber ved udgangen af 2017, hvorfor Energistyrelsen afholder et EU-udbud med henblik på indgåelse af ny IT-leverandør kontrakt pr. 1. januar 2018.  

Der er behov for at sikre at applikationerne til stadighed lever op til de lovbundne krav i forhold til administration af frekvenstilladelser og nummertildeling m.v., men også krav om digitalisering i staten. 

Opgavens indhold

Den udbudte opgave omfatter support og vedligehold, herunder dokumentation, af IT-applikationerne, DAFF2, Frekvensindberetningsløsningen, Frekvensregisteret, Den Interaktive Frekvensplan og Tilsynsdatabasen. Disse IT-applikationer understøtter administrationen af radiofrekvenser, radioamatørkaldesignaler og nummertildeling i Danmark. Applikationerne hostes af Statens IT. 

Der henvises til Bilag 1 til kontrakten for yderligere information om opgavens omfang.

Tidsplan

Kontrakten indgås pr. 1. januar 2018, hvorefter der vil være en etableringsfase, såfremt en ny leverandør skal overtage opgave. Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet indsende et forslag til tids- og aktivitetsplan for overtagelse af opgaven (i form af bilag 3 til kontrakten).

Forventet tidsplan for (begrænset) udbud er følgende: 

Leverance Afsluttet senest
Fremsendelse af udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i TED/eNotices 29. maj 2017 
Frist for indsendelse af spørgsmål vedrørende prækvalifikationen 12. juni 2017
Frist for besvarelse af spørgsmål 22. juni 2017
Frist for indsendelse af ansøgning om prækvalifikation     29. juni 2017 kl. 12
Dato for afsendelse af opfordringer til dem, der er prækvalificeret til at afgive tilbud 12. juli 2017
Frist for afgivelse af spørgsmål  17. august 2017 kl. 12
Frist for afgivelse af tilbud 1. september 2017
Afslags- og tildelingsbreve udsendes Ultimo oktober 2017
Stand-still periode og kontraktunderskrivelse  November/december 2017
Kontrakt træder i kraft og evt. overtagelsesperiode starter 1. januar 2018

Tilbudspris

Tilbudsgiver skal i forbindelse med afgivelse af sit tilbud angive følgende tre priser: Timepris, månedlig ydelse  og etableringspris, jf. Bilag 7 til kontrakten for yderligere information.

Kontaktpersoner

Gitte Lüders Hansen, Center for Tele, glh@ens.dk , +45 33 92 75 65

Bilag

Spørgsmål og svar

Udbudsbekendtgørelse 

Udbudsbetingelser

Udkast til kontrakt

  • Udkast til kontrakt PDF
  • Bilag 1 - Opgavebeskrivelse og kravsspecifikation PDF og Word
  • Bilag 4 - Leverandørens bemanding PDF og Word
  • Bilag 5 - Samarbejdsorganisation PDF og Word
  • Bilag 6 - Samfundsansvar PDF
  • Bilag 7 - Pris PDF og Word
  • Bilag 8 - Service Level Agreement (SLA) PDF
  • Bilag 9 - Skabelon for kravsspecifikation ved videreudviklingsopgaver PDF