Indbydelse til at afgive tilbud på Nøgletalsdatabase for virksomheders energibrug i udvalgte brancher

Energistyrelsen udbyder hermed et projekt, hvor der skal udvikles en nøgletalsdatabase for virksomheders energibrug i udvalgte brancher.
 
Nøgletalsdatabase skal kunne generere overordnede energiforbrugsnøgletal (el - og varmeforbrug) for virksomheder på underbrancheniveau baseret på eksisterende energiforbrugsdata fra BBR og samkøring med virksomhedsregistre fra Danmarks Statistik, bl.a. CVR-registret.
 
Nøgletallene skal etableres for handel- og servicevirksomheder på DB07-brancheniveau. Nøgletalsdatabasen skal bruges af virksomheder og rådgivere med henblik på at vurdere om en given virksomhed har et højt, middel eller lavt energiforbrug i forhold til sammenlignelige virksomheder.

Frist for modtagelse af tilbud er 21. september 2016 kl. 12.

Kontraktudkast

Bilag: Nøgletalsdatabase for virksomheders energibrug i udvalgte brancher

Besvarelse af indkomne spørgsmål til udbud af Nøgletalsdatabase for virksomheders energiforbrug i udvalgte brancher