Indbydelse til at afgive tilbud på Stikprøvekontrol af Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Indbydelse til at afgive tilbud på Nøgletalsdatabase for virksomheders energibrug i udvalgte brancher

Ifølge Aftale af 13. november 2012 om energiselskabernes energispareindsats skal der årligt gennemføres en uvildig stikprøvekontrol på tværs af alle de involverede net- og distributionsselskaber.

Der inviteres derfor til at afgive tilbud på gennemførelse af denne stikprøvekontrol, der er beskrevet i vedlagte notat "Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats 2015".

Se desuden nærmere om udbuddet i vedlagte indbydelse til at afgive tilbud.

 

Dokumenter:

Indbydelse til afgivning af tilbud på Stikprøvekontrol 2015

Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Bilag A Kontraktudkast Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats 2015

Bilag B Energispareaftalen af 13 november 2012

Bilag C Bekendtgørelse 1394 af 2 december 2015

Der har i forbindelse med udbuddet været nogle spørgsmål, som nedenstående dokument besvarer:

Besvarelse af indkomne spørgsmål til udbud af Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats 2015

 

Udbuddet kan også findes på udbud.dk