Rammeaftale om kontrolmålinger og andre laboratorieydelser

Rammeaftale om kontrolmålinger og andre laboratorieydelser

Energistyrelsen udbyder rammeaftale om kontrolmålinger af energirelaterede produkter og andre laboratorieydelser.

Tidsplan/Timetable updated 22/6 2016

Dato, klokkeslæt Aktivitet
d. 15. juni 2016 kl. 12.00 Tilbudsfrist
d. 06. juli 2016 Forventet orientering om det/de vindende tilbud. Ordregivers verificering af oplysninger angivet i det fælles udbudsdokument (ESPD).
d. 20. juli 2016 Forventet underskrivelse af rammeaftaleindgåelse.

 

Date, time Activity
June 15th 2016 at 12 noon. Deadline for submitting tenders.
Wednesday July 6th 2016 Expected announcement of the successful tender(s).
Wednesday July 20th 2016 Expected signature of the framework agreement.

 

Som led i Energistyrelsens markedsovervågning og -kontrol med, at oplysningerne om et produkts ener­giforbrug, energiklasse m.v. overholder energikravene, og at produkternes  ener­gimærkning er korrekt, ønsker Energistyrelsen at indgå en 4-årig rammerammeaftale med laboratorier om udfø­relse af kontrolmålinger af produkteksemplarer, som udtages til kontrol. Energistyrelsen har grupperet produkterne som nærmere beskrevet i rammeaftalen med tilhørende bilag 1-7.

Baggrund

Grundlaget for Energistyrelsens markedstilsyn med energirelaterede produkter er ecodesignloven og energimærkningsloven med tilhørende bekendtgørelser.

Kravene til produkternes energieffektivitet er gennemført som fælles EU-krav i 42 forordninger og et gennemførelsesdirektiv. Reglerne har gyldighed for EU's indre marked.

Frederik Hyllested
Fuldmægtig Center for erhverv og energieffektivitet (+45) 3392 7798