Rammekontrakt vedr. fageksperter om energieffektivisering af produkter og apparater

Rammekontrakt vedr. fageksperter om energieffektivisering af produkter og apparater

Deadline: 17. oktober 2018

Udbudsforretningen vedrører faglig teknisk bistand af høj faglig kvalitet til Energistyrelsens indsats med at understøtte energieffektivisering af produkter.

Rådgivningen danner grundlag for Energistyrelsens anbefalinger af politiske tiltag, primært via udmøntning og forberedelse af EU-regulering (ecodesign, energimærkning og energy star).

Læs mere om udbuddet

Deadline for udbuddet er 17. oktober 2018

Kontakt

Signe Friis Christensen
email: sfc@ens.dk
Tlf.: 33926748