Soludbud for anlæg under 1 MW

Soludbud for anlæg under 1 MW

Regeringen og partierne i energiforligskredsen (Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten) har indgået en aftale om at erstatte 2017-solcellepuljen, som blev aftalt af energiforligskredsen i 2013, med et udbud på solceller.

Læs nyhed om aftalen

Denne side vil blive opdateret med informationer om soludbuddet for anlæg under 1 MW, fx. høring af lovforslag og udbudsbetingelser.

17. maj 2018

Lovforslag vedtaget

Den 17. maj 2018 blev lovforslaget vedr. soludbuddet 3. behandlet og vedtaget af Folketinget. Læs mere på Folketingets hjemmeside.

 

23. marts 2018

Tentativ tidsplan for soludbud

Det forventes, at der kan indkaldes bud efter sommerferien 2018 med deadline for tilbud primo november 2018.

Det understreges, at tidsplanen ikke er endelig.

Markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for soludbud

Energistyrelsen sendte i perioden 14. februar til 19. marts 2018 et udkast til udbudsbetingelser for det kommende soludbud til skriftlige kommentarer og spørgsmål.

Energistyrelsen modtog følgende kommentarer og spørgsmål i forbindelse med markedsdialogen:

Alliancen for Community Power i Danmark

Brian Vad Mathiesen

Det økologiske råd

FSR Danske revisorer

Se Energistyrelsens svar på kommentarer og spørgsmål her. Et opdateret udkast til udbudsbetingelserne for det kommende soludbud vil blive uploadet snarest.

Det endelige udbudsmateriale vil bestå af udbudsbetingelser samt øvrige dokumenter som skabelon for tilbudsbrev, kontrakt mv.

Dokumenter

Udkast til solcelleudbudsbetingelser 12.02.2018

Kontaktoplysninger

Rasmus Zink Sørensen, email: rzs@ens.dk

Sobia Waheed, email: sow@ens.dk

Emil Axelsen, email; eax@ens.dk

Stine Roland Knudsen, email: srk@ens.dk