Soludbud for anlæg under 1 MW

Soludbud for anlæg under 1 MW

Regeringen og partierne i energiforligskredsen (Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten) har indgået en aftale om at erstatte 2017-solcellepuljen, som blev aftalt af energiforligskredsen i 2013, med et udbud på solceller.

Læs nyhed om aftalen

Denne side vil blive opdateret med informationer om soludbuddet for anlæg under 1 MW, fx. høring af lovforslag og udbudsbetingelser.

23. marts 2018

Tentativ tidsplan for soludbud

Det forventes, at der kan indkaldes bud efter sommerferien 2018 med deadline for tilbud primo november 2018.

Det understreges, at tidsplanen ikke er endelig.

Markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for soludbud

Energistyrelsen inviterer til at kommentere og stille spørgsmål til udkast til udbudsbetingelser for det kommende soludbud.

Det endelige udbudsmateriale vil bestå af udbudsbetingelser samt øvrige dokumenter som skabelon for tilbudsbrev, kontrakt mv.
Kommentarer og spørgsmål til udkastet til udbudsbetingelser skal sendes til Sobia Waheed (sow@ens.dk) og soludbud@ens.dk senest mandag den 19. marts 2018 kl. 10.
Spørgsmål, kommentarer og svar vil blive offentliggjort på www.ens.dk/soludbud

Dokumenter

Udkast til solcelleudbudsbetingelser 12.02.2018

Kontaktoplysninger

Rasmus Zink Sørensen, email: rzs@ens.dk

Sobia Waheed, email: sow@ens.dk

Emil Axelsen, email; eax@ens.dk

Katrine Pilmark Elkjær, email: kfe@ens.dk

Stine Roland Knudsen, email: srk@ens.dk