Udbud af opgave om Drift af Standardværdikataloget 2018-2020

Frist: 26. januar 2018 kl. 12.00

Standardværdikataloget indgår som en del af aftalen d.16. december 2016 som er indgået mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne omhandlende energiselskabernes energispareindsats. 

Formålet med standardværdikataloget er at forenkle og simplificere beregningen af energibesparelsen i mindre bolig projekter. Standardværdierne er regnet på baggrund af gennemsnitsbetragtninger for én- og to-familiehuse. Projekter hvor standardværdikataloget kan benyttes er derfor hovedsageligt én- og to-familiehuse med et areal på mellem 80 og 200 m2, men nogle værdier i kataloget kan også anvendes mere bredt i boligbyggeri. 

Dette udbud omhandler driften og vedligeholdelsen af Standardværdikataloget for perioden 2018, 2019 og 2020.

Læs mere og hent udbudsmaterialet på:
udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=41177

Rune Andersen
Fuldmægtig Center for systemanalyse, energieffektivitet og global rådgivning (+45) 3395 4266