Udbud af rådgivning om ensartethed i datakommunikation vedrørende energiforbrugsdata

Udbud af rådgivning om ensartethed i datakommunikation vedrørende energiforbrugsdata

Energistyrelsen indkalder tilbud på rådgivning i forbindelse med at få kortlagt og beskrevet problemstillingerne vedrørende datakommunikation fra energimålere og andre sensorer i forbindelse med etablering af energiledelse i kommuner og regioner.

Deadline for udbuddet er 15. august 2018 kl. 12.00

Læs mere om udbuddet på udbud.dk 

Der er ikke indsendt spørgsmål til udbuddet.