Udbud af rådgivning til grundbeløbsværker

Udbud af rådgivning til grundbeløbsværker

Nogle grundbeløbsværker kan forvente store prisstigninger og højere varmepriser, når grundbeløbet ophører efter 2018. For at bistå disse værker med at tilpasse sig til de nye vilkår opretter Energistyrelsen en rådgivningsindsats i 2017 til 2019. Rådgivningsindsatsen udbydes som én opgave til konsulenter, som skal vurdere værkernes tekniske, økonomiske og organisatoriske forhold og hjælpe med at udarbejde helhedsplaner for værkerne.

Frist for indgivelse af tilbud til Energistyrelsen er 7. august 2017.

Læs nyhed om udbuddet

Hent udbudsmateriale