Udbud af teknisk revision af energimærkning af bygninger 2019

Udbud af teknisk revision af energimærkning af bygninger 2019

Invitation til at afgive tilbud på udførelse af teknisk revision af energimærkning af bygninger 2019.

Vindere af udbud om teknisk revision af energimærkning af bygninger 2019

Efter vurdering af tilbuddene har Energistyrelsen besluttet at indgå en aftale om opgavens løsning med følgende tilbudsgivere:

Delopgave 1, Jylland, Fyn og øer: Jysk Trykprøvning A/S

Delopgave 2, Sjælland og øer: LKH Rådgivning & Holck-Energi

Energistyrelsen udbyder hermed opgaven med at udføre teknisk revision af energimærkning af bygninger. Kvalitetskontrollen foregår med udgangspunkt i en fornyet bygningsgennemgang, hvor tekniske revisorer foretager en uvildig kontrol af et antal af de udstedte energimærker. Energistyrelsen behandler desuden klager over energimærkninger fra bygningsejere, hvor der ligeledes kan være behov for en fornyet bygningsgennemgang.

Energistyrelsen vil udvælge energimærkninger på baggrund af en risikobaseret tilgang. Den risikobaserede tilgang medfører et mere målrettet fokus på energimærker med risiko for væsentlige fejl, hvilket betyder, at der vil være større risiko for, at der er fejl i de udtrukne energimærkninger.

Udbuddet består af to delopgaver for to geografisk afgrænsede områder:

1) Jylland, Fyn og øer
2) Sjælland og øer

Frist for modtagelse af tilbud er den 18. oktober 2019 kl. 12.00. Tilbuddet skal sendes elektronisk til Christian Lund Iversen, cli@ens.dk.

Frist for indsendelse af spørgsmål til udbuddet er den 30. september 2019. Spørgsmål indsendt inden fristen bliver besvaret og offentliggjort på denne side senest den 7. oktober 2019.

Dokumenter

Udbudsbetingelser

EFKM standardkontrakt

Databehandleraftale

Skabelon til kontrolskema, der udfyldes ved en teknisk revision

Spørgsmål og svar til udbuddet

Christian Lund Iversen
Administrativ medarbejder (+45) 3392 6890