Udbud af teknisk revision af energimærknings-ordningen 2018

Energistyrelsen udbyder hermed opgaven med at udføre teknisk revision på energimærkningsordningen for bygninger. Kvalitetskontrollen foregår med udgangspunkt i en fornyet bygningsgennemgang, hvor tekniske revisorer foretager en uvildig kontrol af et antal af de udstedte mærker. Energistyrelsen behandler desuden klager over energimærkninger fra bygningsejere, hvor der ligeledes kan være behov for en fornyet bygningsgennemgang.

Udbuddet består af tre delopgaver for tre geografisk afgrænsede områder:

  1. Midt- og Nordjylland
  2. Sjælland og øer og
  3. Sydjylland, Fyn og øer.

Frist for modtagelse af tilbud er den 16. februar 2018 kl. 12.00. Tilbuddet skal sendes elektronisk til emo-tr@ens.dk med kopi til Christian Lund Iversen cli@ens.dk.

Frist for indsendelse af spørgsmål til udbuddet er den 1. februar 2018. Spørgsmål indsendt inden fristen vil blive besvaret og lagt på denne side senest den 8. februar 2016.

Dokumenter

Invitation til at afgive tilbud på teknisk revision af energimærkning af bygninger

Bilag A opgavebeskrivelse for delopgave Midt- og Nordjylland

Bilag B opgavebeskrivelse for delopgave Sjælland og øer

Bilag C opgavebeskrivelse for delopgave Sydjylland, Fyn og øer

Standardkontrakt for Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet

30. januar 2018

Læs spørgsmål/svar til udbuddet

Se kontrolskema

5. februar 2018

Spørgsmål og svar til udbud af teknisk revision af energimærkningsordningen 2018

Kontaktperson

Christian Lund Iversen
Center for Energiadministration
Tlf.: (+45) 3392 6890
Email: cli@ens.dk