Udbud af udredning om kommuners og regioners muligheder for adgang til data fra forsyningsselskaber

Udbud af udredning om kommuners og regioners muligheder for adgang til data fra forsyningsselskaber

Energistyrelsen indkalder tilbud på en udredning, der har til formål at skabe et overblik over muligheder og udfordringer ifm. kommuners og regioners adgang til forbrugsdata for energi. Udredningen skal:

  • skabe et overblik over de tekniske muligheder for registrering af varme og el til bygninger med høj opløselighed ved brug af målere, som allerede er installeret eller som er tilgængelige på markedet samt over barrierer og omkostninger ved registrering af data med høj opløselighed
  • komme med forslag til modeller for, hvordan disse data kan overleveres til kommuner og regioner på en form, hvor de kan bruges til optimering af driften af deres bygninger.

Deadline for udbuddet er 15. august 2018 kl. 12.00

Læs mere om udbuddet på udbud.dk 

Læs spørgsmål og svar til udbuddet

I oplægget til opgaven på udbud.dk var der et link til rapporten ”Anvendelse af data i kommuner og regioner til fremme af energieffektivisering af bygninger” Desværre var der to bilag til rapporten, der ikke var kommet med. Disse to bilag kan læses her, her og her.