Teknologikatalog for transport af energi og CO2

Dette teknologikatalog indeholder teknologidata for distribution af el, fjernvarme og naturgas (inklusiv opgraderet biogas) og transmission af fjernvarme samt transport af CO2. På sigt vil der også inkluderes teknologidata for transmission af el og gas samt transport af PtX brændsler. Kataloget indeholder endvidere en beskrivelse og definition af distributions- og transmissionssystemer.

Læs mere:

Teknologikatalog for transport af energi & CO2 - opdateret marts 2021

Dataark for transport af energi & CO2 - opdateret marts 2021

Thøger Kiørboe
Specialkonsulent (+45) 3392 7591
Filip Gamborg
Fuldmægtig (+45) 3392 6711
Thomas Mandal Østergaard
Fuldmægtig (+45) 3392 6691
Christoph Wolter
Fuldmægtig (+45) 3392 7528