Teknologikatalog for tung vejtransport

Teknologikatalog for tung vejtransport

Beskrivelser og data for lastbiler og busser. Diesel, el og brint er beskrevet for i alt fem segmenter fordelt mellem lastbil- og bustyper.

Dette teknologikatalog indeholder data og beskrivelser af lastbiler og busser med udgangspunkt i tre forskellige fremdriftsteknologier, drevet af henholdsvis diesel, el og brint. Der er tre brugssegmenter for lastbiler og to for busser, som resulterer i 15 dataark i alt for de tre teknologier. Teknologikataloget her vil blive opdateret med skibsfart, forventet i udgangen af 2023. Dette teknologikatalog er udgivet første gang i maj 2023.

Teknologikatalog for tung vejtransport

Dataark om tung vejtransport

Kontakt

Ulrich Lopdrup
(+45) 3392 7547