Forslag til lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om elforsyning

Lovforslaget implementerer dele af energiaftalen af 29. juni 2018 mellem Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, om ændring af støtten til anvendelse af biogas fra de fem gældende støtteordninger.

Med lovforslaget sættes stop for tilgang af nye anlæg til de fem gældende støtteordninger til anvendelse af biogas fra den 1. januar 2020, og samtidig indføres individuelle produktionslofter for støttemodtagere, som er omfattet af ordningerne.

Eventuelle høringssvar skal være Energistyrelsen i hænde senest den 22. august 2019 og bedes sendt til bioenergi@ens.dk med kopi til dowi@ens.dk og smsh@ens.dk

Få mere information på Høringsportalen

Høringssvarene vil efter høringen blive offentliggjort på Høringsportalen. 

 
Mere om Høringer