Høring – 450 MHz-auktionen

I forbindelse med at nuværende frekvenstilladelse i 450 MHz-frekvensbåndet udløber, har Energistyrelsen konstateret, at der er frekvensknaphed i 450 MHz-frekvensbåndet. Energistyrelsen har derfor besluttet at holde auktion over frekvensbåndene 453,000 – 457,500 MHz og 463,000 – 467,500 MHz, og at disse frekvenser vil blive tildelt landsdækkende på et tjeneste- og teknologineutralt grundlag.

Tilladelsen til at anvende frekvenserne 453,000 – 457,500 MHz og 463,000 – 467,500 MHz vil have en varighed fra 24. januar 2022 til 31. december 2037.

Høringen omfatter et samlet udkast til informationsmemorandum (IM) om 450 MHz-auktionen og et udkast til frekvenstilladelse. Interesserede parter opfordres til at fremsende synspunkter hertil. Udkast til auktionsdokumenter findes også på høringsportalen

Høringsmateriale

Høringssvar og kontakt

Energistyrelsen opfordrer til at indsende høringssvar elektronisk på adressen tele@ens.dk senest den 15. maj 2020.

Eventuelle spørgsmål om høringen kan rettes til ovennævnte mailpostkasse eller til en af følgende kontaktpersoner:

  • Solveig Nisbeth Henriksen på e-mail sohe@ens.dk eller telefon 33 92 67 61
  • Henriette Stang Meulengracht på e-mail hsm@ens.dk eller telefon 33 92 75 68
  • Pernille Springborg på e-mail psp@ens.dk eller telefon 33 92 75 05

Energistyrelsen imødeser høringssvar senest den 15. maj 2020

Energistyrelsen opfordrer til at indsende høringssvar elektronisk på adressen tele@ens.dk.

Mere om Høringer