Høring af Danmarks nationale energi- og klimaplan

Forvaltning af energiunionen – nationale energi- og klimaplaner

Der blev i 2018 opnået enighed i EU om et forvaltningssystem for Energiunionen (Governance-forordningen). Et af de centrale elementer i forvaltningssystemet er, at medlemsstaterne skal udarbejde nationale energi- og klimaplaner. Den første plan skal dække perioden 2021-2030, og derefter skal der hvert 10. år udarbejdes planer for de følgende årtier.

EU-landenes nationale energi- og klimaplaner for perioden 2020-2030 skal give EU-Kommissionen et samlet overblik over, om EU samlet set er på rette vej i forhold til EU’s 2030-målsætninger. Derudover integrerer planerne forsyningssikkerhed og markedsudvikling i en ny samlet rapportering af klima- og energiudviklingen i medlemsstaterne.

Planerne gør det også muligt for EU-Kommissionen at agere, hvis den vurderer, at der er udfordringer i forhold til at nå de fælles målsætninger på bl.a. vedvarende energi og energieffektivitet. Samtidig skal planerne skabe transparens og mobilisering af investeringer i den grønne omstilling på tværs af EU’s medlemsstater.

Alle EU’s medlemslande indsendte sidste år udkast til nationale energi- og klimaplaner. Læs mere om planerne og find Danmarks udkast

Medlemsstaterne skal senest den 31. december 2019 indsende en endelig national energi- og klimaplan til Kommissionen.

Høring af Danmarks nationale energi- og klimaplan

Danmarks endelige nationale energi- og klimaplan er nu i høring og kan findes nedenfor.

Det bemærkes, at planen løbende vil blive opdateret frem mod afleveringen på baggrund af regeringsbeslutninger på klima- og energiområdet.

Eventuelle bemærkninger til den nationale energi- og klimaplan bedes fremsendt til Kirstine Jespersen, kijes@kefm.dk, og Lars Georg Jensen, lgj@ens.dksenest mandag den 2. december 2019 kl. 12.

Den nationale energi- og klimaplan er udarbejdet på engelsk, men høringssvar kan fremsendes på dansk.

 

Mere om Høringer