Høring af udkast til revideret vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet

Udkast til Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet er i høring. Vejledningen er en gennemgribende revision af Energistyrelsens seneste vejledning fra 2018, og samler op på nogle af de input om samfundsøkonomiske analyser, som branchen har givet i forbindelse med ændringen af projektbekendtgørelsen ved årsskiftet.

Der er frist for at afgive høringssvar tirsdag den 26. maj 2021. Høringen er offentliggjort på Høringsportalen. Høringssvar til vejledningen bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk med kopi til mela@ens.dk og mnn@ens.dk, samt angivelse af journalnummer 2020-13820. Indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen.

Find høringsmateriale på høringsportalen 

 

Mere om Høringer