Høring: Forudsætningerne for klimastatus og -fremskrivning 2021

Det fremgår af klimaloven, at Energistyrelsen skal udarbejde en årlig klimastatus og -fremskrivning. Klimastatus og -fremskrivning er en teknisk, faglig vurdering af, hvordan udledning af drivhusgasser samt energiforbrug og -produktion vil udvikle sig i perioden frem mod 2030 under forudsætning af et såkaldt ”Frozen Policy” scenarie. ”Frozen Policy” betyder, at udviklingen beskrives på basis af et ”politisk fastfrossent” fravær af nye tiltag. Det fremgår ligeledes af klimaloven, at den årlige klimastatus og -fremskrivning skal sendes i offentlig høring.

Høringsprocessen løber fra onsdag den 13. jan. til onsdag den 27. jan. og vedrører de forudsætninger og de data, der lægges til grund for klimastatus og -fremskrivning 2021.

Energistyrelsen inviterer samtidig til et høringsmøde torsdag den 21. jan. fra 13 -15, hvor der vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål til høringsmaterialet. Tilmelding til høringsmødet foregår ved at sende en mail med navn og organisation / tilhørsforhold til Mikkel Grønhøj på migr@ens.dk.

Skriftlig svar på høringen sendes senest den 27. jan. til Ida Marie Retoft på imret@ens.dk 

Høringsmateriale

Oversigt over forudsætningsmaterialet
0. Introduktion til KF21 forudsætningsmaterialet
1A. Ramses modellen
1B. IntERACT modellen
1C. Transportmodellen FREM
1C-ART Bilbestandsmodellen
1C-BVM Bilvalgsmodellen
1C-Vej Vejtransport i FREM
2A. Ny politik der indgår i KF21
2B. Principper for emissionsopgørelse i KF21
2C. Ny politik hvis effekt ikke indgår i KF21
2D. Håndtering af meldinger fra erhvervslivet i KF21
3A. Brændselspriser
3B. CO2-kvotepris
3C. Elproduktionskapaciteter i udlandet og interkonnektorer
3D. Økonomiske vækstforudsætninger
4A. Produktionskapaciteter i fjernvarmesektoren
4B. Havvind
4C. Landvind
4D. Solceller
4E. Biogasproduktion
4F. Affaldsforbrænding
5A. Bilvalgsforudsætninger
5B. Biobrændstoffer
6A. Affald (ekskl. affaldsforbrænding), spildevand og F-gasser
6B. Landbrug
6C. Skov
6D. Landbrugsarealer og øvrige arealer (ekskl. skov)
7A. CCS
7B. PtX
7C. Olie- og gasproduktion
7D. Cementproduktion 
Tal bag figurer 

Høringsfrist

27. jan. 2021

Høringssvar

Høringsnotat for KF21 forudsætningsmaterialet

92-Gruppen

BioGas Danmark

Brintbranchen

Dansk Energi

Dansk Industri

HOFOR

Klimarådet

Wind Danmark

Kontakt

Specialkonsulent Ida Marie Retoft (imret@ens.dk), tlf. 33926812

Mere om Høringer