Høring over ansøgning om etablering af elkabel i Kerteminde Fjord

Høring over ansøgning om etablering af elkabel i Kerteminde Fjord

Projektet er i offentlig høring frem til 9. november 2018.

Energistyrelsen sender ansøgning om etablering af elkabel i Kerteminde Fjord i offentlig høring.

Energistyrelsen er myndighed for etablering af nye elforsyningsnet på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone.

Projektet er i offentlig høring frem til 9. november 2018.

Høringsmateriale

Ansøgning om tilladelse til nedlægning af 60 kV elkabel i søterritoriet

Søkort

Trace med koordinater

Høringssvar og kontakt

Skriftlige indsigelser og bemærkninger til ansøgningen kan fremsendes til hch@ens.dk eller til:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

Mere om Høringer