Høring over ansøgning om tilladelse til nedlægning af 10 kV elkabel i søterritoriet

Høring over ansøgning om tilladelse til nedlægning af 10 kV elkabel i søterritoriet

Høringsfrist: 12. juni 2019

Energistyrelsen sender ansøgning om etablering af elkabel mellem Avernakø og Korshavn i offentlig høring.

Energistyrelsen er myndighed for etablering af nye elforsyningsnet på søterritoriet.

Projektet er i offentlig høring frem til 12. juni 2019.

Skriftlige indsigelser og bemærkninger til ansøgningen kan fremsendes til hch@ens.dk eller til:

 

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

 

Når den offentlige høring er afsluttet, vil de indkomne indsigelser og bemærkninger blive behandlet af Energistyrelsen.

Høringsmateriale:

Mere om Høringer