Høring over ansøgning om udskiftning af elkabler i Haderslev Fjord

Energistyrelsen sender ansøgning om udskiftning af elkabler i Haderslev Fjord i offentlig høring.

Energistyrelsen er myndighed for etablering af nye elforsyningsnet på søterritoriet.

Projektet er i offentlig høring frem til 24. maj 2019.

Skriftlige indsigelser og bemærkninger til ansøgningen kan fremsendes til hch@ens.dk eller til:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Når den offentlige høring er afsluttet, vil de indkomne indsigelser og bemærkninger blive behandlet af Energistyrelsen.

Høringsmateriale:

Mere om Høringer