Høring over en 15 bekendtgørelsesændringer som følge af lovforslag L66 om opgaveoverførslen fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Torsdag den 16. november 2017

Udkast til 15 bekendtgørelsesændringer som følge af overførslen af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren er sendt i høring. Der er tale om udkast til 13 ændringsbekendtgørelser, én ny-udstedelse og én ophævelse af en bekendtgørelse.

Bekendtgørelsesændringerne skal ses i forlængelse af lovforslag L66, som overfører en række opgaver vedrørende administration af støtte- og tilskudsordninger til vedvarende energi og anden miljøvenlig energiproduktion samt relaterede myndighedsopgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren. Varetagelsen af opgaverne bliver delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser. Selve lovforslaget blev fremsat den 25. oktober 2017 og 1. behandlet den 2. november 2017.

Eventuelle høringssvar bedes være Energistyrelsen i hænde senest den 29. november 2017 og bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk med kopi til mrm@ens.dk, Margit Malmsteen.

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til bekendtgørelsesændringerne kan rettes til:

Margit Malmsteen: mrm@ens.dk, tel.: 3395 5811.

Gå til Høringsportalen

Mere om Høringer