Høring over interessen for 450 MHz-frekvensbåndet

Energistyrelsen arbejder for en fleksibel anvendelse af radiofrekvenser, for at fremme udviklingen af nye innovative tjenester og teknologier og for at fjerne barrierer for adgang til markedet, der skyldes, at radiofrekvenser ikke er tilgængelige for en given tjeneste eller teknologi.

Frekvensbåndet 450 MHz er på nuværende tidspunkt allokeret til mobile- og faste tjenester.

Der er udstedt to tilladelser i frekvensbåndene 453-457,5125 MHz og 463-467,5125 MHz til hhv. Net 1 og ICE Danmark ApS, som udløber den 23. januar 2022. Disse tilladelser er udstedt på baggrund af auktion. Desuden er der udstedt 28 tilladelser efter først-til-mølle i frekvensbåndene 452,5-453 MHz og 462,5-463 MHz, som udløber i perioden 31. december 2024 - 31. december 2031.

Energistyrelsen har på den baggrund besluttet at iværksætte en høring med henblik på at afklare efterspørgslen efter disse frekvenser samt at afdække branchens og brugernes ønsker til den fremtidige brug. Energistyrelsen ønsker i den forbindelse både at belyse interessen i frekvensbåndene 453-457,5 MHz og 463-467,5 MHz og interessen i at få adgang til hele frekvensbåndet 452,5-457,5 MHz og 462,5-467,5 MHz.

Høringsmateriale

Høringsbrev

Høringsliste

Høringssvar og kontakt

Energistyrelsen opfordrer til at indsende høringssvar elektronisk på adressen tele@ens.dk senest onsdag den 2. oktober 2019.

Eventuelle spørgsmål om høringen kan rettes til ovennævnte mailpostkasse eller til en af følgende kontaktpersoner:

  • Søren Esper Wahlgren på e-mail sesw@ens.dk eller telefon 33 92 68 62
  • Solveig Nisbeth Henriksen på e-mail sohe@ens.dk eller telefon 33 92 67 61
  • Pernille Springborg på e-mail psp@ens.dk eller telefon 33 92 75 05.
Mere om Høringer