Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Høringsfrist 11-01-2021

Energistyrelsen sender hermed udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet med senere ændringer i høring. Der ændres i den årsbaserede nettoafregningsordning, som fritager egenproducenter for at betale beløb til dækning af offentlige forpligtelser ift. egetforbrug af elektricitet. Ved ændring af ordningen indsættes der en ansøgningsfrist for, hvornår Energistyrelsen senest skal have modtaget anmodning om at komme på ordningen fra egenproducenter, der ikke allerede bliver afregnet på årsbasis, og som opfylder betingelserne for årsbaseret nettoafregning efter §20 eller §21 i bekendtgørelsen.

Formålet med ændringen er at sikre et de facto udløb af administrationen af ordningen. Det foreslås, at fristen for hvornår Energistyrelsen senest skal have modtaget en anmodning, fastsættes til den 31. august 2021.

Find høringsmaterialet på Høringsportalen

 

 

Mere om Høringer